Obec Dolní Brusnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://dolnibrusnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
29. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
28. 07. 2020 Informace z internetových stránek Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice k uvolňovacím opatřením.
28. 07. 2020 SBÍRKA ZÁKONŮ ČR Částka 80 Rozeslána dne 30. dubna 2020
28. 07. 2020 SBÍRKA ZÁKONŮ ČR Částka 81 Rozeslána dne 1. května 2020
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 OBNOVENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ DOLNÍ BRUSNICE PRO VEŘEJNOST
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy
25. 07. 2020 Zápis č.3/2020
20. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
11. 07. 2020 ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ
01. 07. 2020 Opatření obecné povahy
01. 07. 2020 Závěrečný účet za rok 2018
01. 07. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Brusnice za rok 2018
25. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO
24. 06. 2020 ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ
24. 06. 2020 Zápis č.3/2020
23. 06. 2020 USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
19. 06. 2020 Zápis č.2/2020
12. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
12. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO
05. 06. 2020 USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
05. 06. 2020 Opatření obecné povahy
01. 06. 2020 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019
01. 06. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání ústnímu jednání
01. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
26. 05. 2020 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
26. 05. 2020 Částky Sbírky zákonů č.73-75/2020
26. 05. 2020 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. dubna 2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
26. 05. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 443
26. 05. 2020 ZÁKON ze dne 16. dubna 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
26. 05. 2020 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
26. 05. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. dubna 2020 č. 421
26. 05. 2020 POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 20. DUBNA 2020
26. 05. 2020 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. dubna 2020
26. 05. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 396
26. 05. 2020 Sbírka zákonů č. 159 / 2020
26. 05. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. dubna 2020 č. 387
26. 05. 2020 Přehled opatření vlády a správních úřadů
26. 05. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. dubna 2020 č. 369
26. 05. 2020 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
26. 05. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 332
26. 05. 2020 Sbírku zákonů České republiky č. 48
26. 05. 2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
26. 05. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 18.3.2020
26. 05. 2020 Rozhodnutí hejtmana k nošení roušek
26. 05. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření související s nouzovým stavem.
26. 05. 2020 Nouzový režim ordinace MUDr. Petrtýlová
19. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
18. 05. 2020 Závěrečný účet za rok 2019

XML