Obec Soběhrdy

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://sobehrdy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Soběhrdy
Soběhrdy 60
256 01 Soběhrdy

Datová schránka: tgsauit
E-mail: obec@sobehrdy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2024 Schválený rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2024
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023 DSO BENE-BUS
20. 05. 2024 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2024 - 2026
19. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu DSO CHOPOS za rok 2023
16. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb
14. 05. 2024 Protokol o zkoušce pitné vody
09. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska za rok 2023
09. 05. 2024 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
05. 05. 2024 Schválený rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2024
05. 05. 2024 Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2024
02. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023 DSO BENE-BUS
30. 04. 2024 Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení - Chodník podél II/110 v Soběhrdech
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2024 o vyměření daně z nemovitostí na rok 2024 pro poplatníky, kteří nejsou přihlášeni k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
29. 04. 2024 Zákaz pálení ve Středočeském kraji
24. 04. 2024 smlouva o dílo - pořízení změny ÚP č. 4 - Z. Klenorová
24. 04. 2024 Smlouva o dílo - Ing. Arch. Tomáš Russe
23. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
22. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
22. 04. 2024 Záznam č. 3/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy ze dne 17.4.2024
22. 04. 2024 Usnesení č. 3/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 17.4.2024
21. 04. 2024 Schválený rozpočet DSO CHOPOS na rok 2024
19. 04. 2024 Smlouva o dílo - přípolož vodovod - KSF spol.s.r.o.
18. 04. 2024 Návrh opatření obecné povahy - místní koeficient pro části obce - daň z nemovitostí
16. 04. 2024 Opatření obecné povahy č. 1/2024 - výjimka - vlk obecný
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2024
10. 04. 2024 Program zastupitelstva 17.4.2024
03. 04. 2024 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - Chodník podél II/110 v Soběhrdech
30. 03. 2024 Opatření obecné povahy - Stanovení přechod. úpravy provozu - uzavírka silnice Komorní Hrádek - Chocerady
30. 03. 2024 Rozhodnutí - společné povolení - stavební záměr Průtah obcí Soběhrdy (II/110 - Benešov - Ostředek)
27. 03. 2024 Záznam č. 2/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy ze dne 20.3.2024
27. 03. 2024 Usnesení č. 2/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 20.3.2024
24. 03. 2024 Záměr pronájmu
21. 03. 2024 Rozhodnutí: Povolení uzavírky komunikace
19. 03. 2024 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - kanalizace Soběhrdy
13. 03. 2024 Program zastupitelstva 20.3.2024
15. 02. 2024 Protokol o zkoušce pitné vody - obecní vodovod Soběhrdy
15. 02. 2024 Stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikacích
14. 02. 2024 Smlouva o dílo - DAICH spol.s.r.o.
07. 02. 2024 Smlouva o zemědělském pachtu
31. 01. 2024 Záznam č. 1/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy ze dne 24.1.2024
31. 01. 2024 Usnesení č. 1/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 24.1.2024
30. 01. 2024 Oznámení - zahájení společ. řízení - II/110 Benešov - Ostředek - PD - II. etapa - Průtah obcí Soběhrdy
23. 01. 2024 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 01. 2024 Program zastupitelstva 24.1.2024
02. 01. 2024 Schválený rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2024
02. 01. 2024 Schválený rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2024
29. 12. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2024 - 2026
29. 12. 2023 Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2024
28. 12. 2023 Apel na oslavy silvestra a Nového roku bez petard a rachejtlí
27. 12. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - výjimka ze základních podmínek ochrany vlka obecného

XML