Obec Ledce (Hradec Králové)

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://ledce.eu

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC LEDCE
Ledce 77
517 71 Ledce

Datová schránka: t79byfv
E-mail: ou.ledce@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 11. 2020 16.10.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstcva obce č. 48
04. 11. 2020 Oznámení obce Ledce č. 5/2020
04. 11. 2020 Schválené rozpočtové opatření obce Ledce č. 4 a 5 roku 2020
03. 11. 2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
03. 11. 2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2020 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
03. 11. 2020 25.5.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Ledce č. 37
03. 11. 2020 18.5.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Ledce č. 36
03. 11. 2020 4.5.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Ledce č.35
03. 11. 2020 9.3.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Ledce č. 34
03. 11. 2020 5.10.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce č. 47
03. 11. 2020 21.9.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce č. 46
03. 11. 2020 14.9.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce č. 45
03. 11. 2020 24.8.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce č.44
03. 11. 2020 10.8.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce č. 43
03. 11. 2020 27.7.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Ledce č.42
03. 11. 2020 13.7.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Ledce č. 41
03. 11. 2020 29.6.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Ledce č. 40
03. 11. 2020 15.6.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Ledce č. 39
03. 11. 2020 1.6.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Ledce č. 38
03. 11. 2020 30.9.2020 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ledce
03. 11. 2020 2.9.2020 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ledce
03. 11. 2020 8.6.2020 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ledce
03. 11. 2020 11.3.2020 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ledce
03. 11. 2020 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE
03. 11. 2020 Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje z 18.3.2020 - povinné nošeni ochrannych pomůcek
03. 11. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
03. 11. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích v k.ú. Ledce
03. 11. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Mikroregion Třebechovicko na rok 2020-2022
03. 11. 2020 Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v k.ú. Klášter n.D. - intravilán
03. 11. 2020 Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje z 18.3.2020 - povinné nošeni ochrannych pomůcek
03. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
03. 11. 2020 Oznámení obce Ledce č.2/2020
03. 11. 2020 Záměr č.22/2020 Darovat části pozemků v k.ú. Ledce
03. 11. 2020 Příloha č. 1 - návrhu závěrečného účtu obce Ledce 2019
03. 11. 2020 Příloha č. 2 návrhu závěrečného účtu obce Ledce 2019
03. 11. 2020 Návrh rozpočtového výhledu obce Ledce na roky 2021-2023
03. 11. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce
03. 11. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Ledce za rok 2019
03. 11. 2020 Oznámení obce Ledce č. 1/2020
03. 11. 2020 Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2020
03. 11. 2020 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2019 (Královéhradecká provozní a.s.)
03. 11. 2020 Nařizení KHS Královéhradeckého kraje č.1/2020
03. 11. 2020 Počet a sídlo volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
03. 11. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
03. 11. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
03. 11. 2020 Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb.- Mikroregion Třebechovicko
03. 11. 2020 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE 30.9.2020
03. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
03. 11. 2020 Pozvánka na první zasedání volební okrskové komise 10.9.2020
03. 11. 2020 VŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE

XML