Město Třemošná

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://tremosna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třemošná
Sídliště 992
330 11 Třemošná

Datová schránka: vmbbvu6
E-mail: tajemnik@tremosna.cz, mistostarosta@tremosna.cz, starosta@tremosna.cz, epodatelna@tremosna.cz, tremosna@tremosna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 MěÚ Tř.StO VV oznámení - zahájení společného řízení RD v k.ú. Senec u Plzně a Zruč
03. 07. 2020 MěÚ Nýřany-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/180 10, MK a veřejných účelových komunikácích, v rámci uzavírky žel. přejezdu P1675 km 10,513 na trati Třemošná - Kaznějov, k.ú. Třemošná
03. 07. 2020 OMEXOM - oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě Třemošná - Akce IV-12-0013823 "Třemošná, PS, U Trati, p.č. 2196/8, KNN" - červen/2020 - říjen/2020
01. 07. 2020 MěÚ Tř.StO VV Rozhodnutí - schválení stavebního záměru RD v k.ú. Druztová
30. 06. 2020 MěÚ Tř.StO VV Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu v k.ú. Senec u Plzně
18. 06. 2020 MěÚ Tř.StO VV Rozhodnutí - stavební záměr na stavbu Rodinné domy na p.č. 2479/15 v k.ú. Třemošná
18. 06. 2020 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávek elektřiny v Třemošné - 8. 7. 2020 od 7:45 do 14:15 hod - viz vyvěšený seznam na ÚD
17. 06. 2020 MěÚ Tř.StO VV Oznámení - Zahájení společného řízení - Novostavba pavilonu MŠ - učebnový pavilon začleněný ke stávajícímu areálu v k.ú. Třemošná
15. 06. 2020 Město Třemošná - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města č. 9/2020
12. 06. 2020 MěÚ Nýřany-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na MK, ul. U Lékárny ve městě Třemošná, vedle pozemku p.č. 219, k.ú. Třemošná - Oznámení o možnosti převz. písemnost
10. 06. 2020 MěÚ Nýřany-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/180, III/180 9, III/180 10, k.ú. Česká Bříza, Zruč, Třemošná - Oznámení o možnosti převz. písemnost
10. 06. 2020 MěÚ Nýřany-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na MK, ul. U Lékárny ve městě Třemošná, vedle pozemku p.č. 219, k.ú. Třemošná - Oznámení o možnosti převz. písemnost
10. 06. 2020 Město Třemošná - Rozpočtové opatření č. 6/2020
06. 06. 2020 Dobrovolný svazek obcí Silnice I/27 - Pozvánka na shromáždění zástupců a Závěrečný účet za rok 2019
05. 06. 2020 Dokument "MěÚ Nýřany - Oznámení..." již není dostupný.
05. 06. 2020 VaK - informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
03. 06. 2020 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávek elektřiny v Třemošné - 17. 6. 2020 od 8:45 do 12:15 hod - viz vyvěšený seznam na ÚD
03. 06. 2020 OMEXOM - oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě Třemošná - stavba která řeší zřízení nove el. přípojky pro pozemek p.č. 1814 - květen/2020 - září/2020
02. 06. 2020 MěÚ Nýřany-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/180 4, II/204, 205, III/205 3, III/180 7 a místní komunikace MK v rámci uzavírky žel. přejezdu P1677 na Trati Třemošná- Plasy
02. 06. 2020 Obec Chrást - veřejná výzva na obsazení pracovního místa "Pracovník/pracovnice v sociálních službách - pečovatelská služba"
30. 05. 2020 MěÚ Nýřany-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na MK, ul. Boženy Němcové, ul. Máchova ve městě Třemošná - Oznámení o možnosti převz. písemnost
30. 05. 2020 Dokument "MěÚ Nýřany-Odbor dopr..." již není dostupný.
30. 05. 2020 Město Třemošná - Rozpočtové opatření č. 5/2020
28. 05. 2020 Dokument "MěÚ Tř.StO VV Rozhodn..." již není dostupný.
16. 05. 2020 MěÚ Tř.StO VV Oznámení - Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rodinný dům v k.ú. Druztová
16. 05. 2020 Dokument "MěÚ Nýřany - Rozhodnu..." již není dostupný.
12. 05. 2020 Dokument "MěÚ Tř.StO VV Rozhodn..." již není dostupný.
12. 05. 2020 Město Třemošná - Rozpočtové opatření č. 4/2020
07. 05. 2020 Město Třemošná - zveřejnění Veřejnoprávní smluvy a Dodatku č. 1 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města nad 50 000 Kč v roce 2020
29. 04. 2020 MěÚ Tř.StO VV Oznámení - Zahájení územního řízení - "Rodinný dům" v k.ú. Senec u Plzně
29. 04. 2020 Město Třemošná vyhl. záměru na pronájem částí pozemků ve vlastnictví města parc. č. KN 2035/2 a /7, 2175/2 v k.ú. Třemošná o celkové výměře 1,1 ha k zemědělským účelům
29. 04. 2020 VaK - Oznámení o ceně vodného a stočného od 1. 5. 2020
23. 04. 2020 MěÚ Tř.StO VV Oznámení - Zahájení společného řízení - změna stavby před dokončením - Rodinné domy na p.č. 2479/15 v k.ú. Třemošná
23. 04. 2020 Finanční úřad pro Plzeňský kraj VV - hromadný předpisný seznam č.j. 809525/20/2300-11420-401159 - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
23. 04. 2020 Město Třemošná - Rozpočtové opatření č. 3/2020
23. 04. 2020 OZV města Třemošná č. 01/2020, o místním poplatku ze psů
23. 04. 2020 OZV města Třemošná č. 02/020 o místním poplatku za provoz systému shromžďování, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování kom. odpadů
23. 04. 2020 OZV města Třemošná č. 03/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
22. 04. 2020 MěÚ Tř.StO VV Oznámení - Zahájení společného řízení o povolení výjimky - Veřejné osvětlení Třemošná
22. 04. 2020 MěÚ Tř.StO VV Rozhodnutí - Stavební záměr na stavbu "Zahradní domek pro rodinnou rekreaci" v k.ú. Záluží u Třemošné
17. 04. 2020 Dokument "MěÚ Tř.StO VV Rozhodn..." již není dostupný.
17. 04. 2020 MěÚ Tř.StO VV Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "Novostavba RD" v k.ú. Senec u Plzně
17. 04. 2020 MěÚ Tř.StO VV Rozhodnutí - Obytná zóna pro 10 RD v k.ú. Třemošná
17. 04. 2020 Dokument "MěÚ Tř.StO VV Oznámen..." již není dostupný.
17. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů -Veřejná vyhláška "Opatření obecné povahy" č.j. 17110/2020-MZE-16212
17. 04. 2020 Dokument "MěÚ Nýřany - Oznámení..." již není dostupný.
17. 04. 2020 Okresní soud Plzeň-sever - Vyhláška k provedení úkonu v řízení o pozůstalosti po Martinu Fenclovi
17. 04. 2020 Okresní soud Plzeň-sever - Vyhláška k provedení úkonu v řízení o pozůstalosti po Barboře Fenclové
17. 04. 2020 Město Třemošná vyhl. záměru na odprodej části pozemku ve vlastnictví města parc. č. KN 698/3 v k.ú. Třemošná
17. 04. 2020 Město Třemošná - zveřejnění Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území PK pro rok 2020

XML