Město Heřmanův Městec

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://hermanuv-mestec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4
538 03 Heřmanův Městec

Datová schránka: n5wb35z
E-mail: meu@mesto-hm.cz, epodatelna@mesto-hm.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2023 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060918209 dne 16.10.2023
22. 09. 2023 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060917547 dne 12.10.2023
20. 09. 2023 ÚZSVM - zveřejnění aukční vyhlášky - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 k pozemku parc.č. 513 v k.ú. Střemošice
19. 09. 2023 Zápis z jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 11.09.2023
18. 09. 2023 ÚZSVM - zveřejnění aukční vyhlášky - spoluvlastnický podíl o vel. poz.1/12 k pozemk.parcele č. 983 v k.ú. Přestavlky u Chrudimi
18. 09. 2023 ÚZSVM - zveřejnění aukční vyhlášky - pozemková parcela č. 503/1 v k.ú. Přestavlky u Chrudimi
13. 09. 2023 MěÚCR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP III/3424 - Městské slavnosti
13. 09. 2023 MěÚCR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Žádost o stanovení MÚP, Heřmanského, Heřmanův Městec
13. 09. 2023 Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu, pořádání kulturní akce - "Městské slavnosti na náměstí Míru"
07. 09. 2023 Zápis z jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 05.09.2023
04. 09. 2023 MěÚCR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Načešice - zemní kabel
04. 09. 2023 ÚZSVM - zveřejnění aukční vyhlášky - pozemková parc. 254/51 k.ú. Kněžice u Ronova - 9.kolo EAS
30. 08. 2023 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 11.09.2023
29. 08. 2023 MěÚCR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Heřmanův Městec - Travní ppč.1700-knn, 04.09.2023-10.09.2023
23. 08. 2023 Uzavření Městského úřadu Heřmanův Městec dne 28.08.2023
23. 08. 2023 Záměr č. 30/2023 - směna části pozemku p.č. 1588/4 v k.ú. HM
22. 08. 2023 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060900364 dne 29.8.2023
21. 08. 2023 Zápis z jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 14.08.2023
17. 08. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Chru..." již není dostupný.
16. 08. 2023 Krajský úřad Pardubického kraje - Záměr kraje - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví Města Heřmanův Městec
14. 08. 2023 MěÚCR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu ve dnech od 25.8.2023 do 28.8.2023 při akci: "Bartolomějská pouť"
08. 08. 2023 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060910271 dne 25.8.2023
08. 08. 2023 Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Usnesení o zastavení odvolacího řízení ve věci odvolání Města Heřmanův Městec (stavební záměr uskutečnění stavby s názvem "X-Park Heřmanův Městec")
04. 08. 2023 ČEZ Distribuce -Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060905578 dne 23.8.2023
03. 08. 2023 Záměr města č.j. MěÚHM/09652/2023/NoŠ PRONÁJEM BYT 2+kk,ul. Čáslavská čp. 244, Heřmanův Městec
01. 08. 2023 Záměr č. 29/2023 - odprodej části pozemku p.č. 135/3 v k.ú. Chotěnice
31. 07. 2023 Zápis z jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 25.07.2023
31. 07. 2023 Oznámení o volném pracovním místě - referent/ka sociálního odboru Městského úřadu Heřmanův Městec - přestupková agenda
31. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Výběrové řízení na obsazení pozice referenta stavebního úřadu Městského úřadu Heřmanův Městec
31. 07. 2023 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060905548 ve dne 17.8.2023
28. 07. 2023 Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec - rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru
28. 07. 2023 Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
27. 07. 2023 Záměr č. 28/2023- odprodej pozemku p.č. st. 1879 a části 582/14 v k.ú. HM
26. 07. 2023 Záměr č. 27/2023 - pronájem pozemku p.č. 1111/2 v k.ú. HM
26. 07. 2023 Záměr č. 25/2023 - odprodej části pozemku p.č. 2160/1 v k.ú. HM
26. 07. 2023 Záměr č. 26/2023 - pronájem pozemku p.č. st. 994 v k.ú. HM
24. 07. 2023 MěÚ Přelouč - Veřejná vyhláška -Stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost-stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK- Rallye Železné hory 2023
21. 07. 2023 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060905494 dne 09.08.2023
21. 07. 2023 ÚZSVM - zveřejnění aukční vyhlášky vyvěšením na úřední desku-spoluvlastnický podíl o vel.1/12 k pozemku parc.513 k.ú. Střemošice
21. 07. 2023 MěÚCR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP Chotěnice, Heřmanův Městec - doznačení křižovatek
19. 07. 2023 Zápis z jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 04.07.2023
17. 07. 2023 MěÚCR - Veřejná vyhláška - ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Žádost o stanovení MÚP, Heřmanského, HM - Ladislav Kopecký
13. 07. 2023 ÚZSVM - zveřejnění aukční vyhlášky - spoluvlastnický podíl o vel. 1/12 pozemková parcela č.983 k.ú. Střemošice
04. 07. 2023 Zápis z (mimořádného) jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 28.06.2023
04. 07. 2023 ÚZSVM - zveřejnění aukční vyhlášky - pozemková parcela č. 1307 V k.ú. Žďárec u Skutče
04. 07. 2023 MěÚCR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na MK v ulici U Bažantnice před č.p. 780-781, Heřmanův Městec
04. 07. 2023 MěÚCR - Veřejná vyhláška - OOP - MÚP v ul. Tylova, Heřmanův Městec "Autobusový terminál Heřmanův Městec"
29. 06. 2023 MěÚHM - Veřejná vyhláška - OOP - MÚP v ul. Tylova, Heřmanův Městec "Autobusový terminál Heřmanův Městec"
29. 06. 2023 Zápis z jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 20.06.2023
28. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta stavebního úřadu Městského úřadu Heřmanův Městec

XML