Město Heřmanův Městec

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://hermanuv-mestec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4
538 03 Heřmanův Městec

Datová schránka: n5wb35z
E-mail: meu@mesto-hm.cz, epodatelna@mesto-hm.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2021 Zápis z jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 12.05.2021
14. 05. 2021 Záměr města č. 11/2021 - pronájem pozemku st. 1458 v k.ú. Heřmanův Městec
11. 05. 2021 Záměr města č. 9/2021 - pronájem částí pozemků parcelní číslo 856/63 a 598/13
11. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - po projednání: Stanovení MÚP na MK, Jiráskova, Heřmanův Městec - zóna 30
07. 05. 2021 Město Heřmanův Městec - výběrové řízení hotel Bílý Beránek
04. 05. 2021 Zápis z jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec 02/2021
04. 05. 2021 Heřmanoměstecko svazek obcí - Závěrečný účet za rok 2020 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
03. 05. 2021 Zápis z jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 28.04.2021
03. 05. 2021 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - zveřejnění Monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu 2021
30. 04. 2021 Výzva majiteli k odstranění vraku vozidla - Mitsubishi Colt, červené barvy, 1U53352
30. 04. 2021 Výzva majiteli k odstranění vraku vozidla - Škoda Felicia, zelené barvy, PUP0387
30. 04. 2021 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 19.05.2021
29. 04. 2021 Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec, v místě železničního přejezdu P 5043
27. 04. 2021 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020
27. 04. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
23. 04. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí..." již není dostupný.
23. 04. 2021 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 12.05.2021
22. 04. 2021 Finanční úřad pro Pardubický kraj - Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
21. 04. 2021 Záměr města č. 10/2021 - pronájem nebytových prostor v č.p. 288
19. 04. 2021 Zápis z jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 14.04.2021
16. 04. 2021 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 26.04.2021
16. 04. 2021 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 05.05.2021
15. 04. 2021 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - zveřejnění monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu 2021
12. 04. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí..." již není dostupný.
09. 04. 2021 Zápis z jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 31.03.2021
09. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - aktualizace
09. 04. 2021 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 28.04.2021
09. 04. 2021 Obec Klešice - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - účetní a administrace
06. 04. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2021
06. 04. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Kontrola hospodaření příspěvkových organizací DDM Heřmanův Městec a MŠ Jonášova, Heřmanův Městec, zřízených městem Heřmanův Městec, za rok 2021 dle § 15 zákona č. 250/2000 Sb.
06. 04. 2021 Záměr města č. 8/2021 - výpůjčka pozemků - fotbalové hřiště
31. 03. 2021 Záměr města č. 7/2021 - pronájem části pozemku p.č. 2184/3 k.ú. MH
31. 03. 2021 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 19.04.2021
31. 03. 2021 Žádost o poskytnutí informace + odpověď č. 02/2021
29. 03. 2021 Mimořádné opatření tajemnice městského úřadu ze dne 29.03.2021
23. 03. 2021 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 09.04.2021
23. 03. 2021 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 13.04.2021
22. 03. 2021 Záměr města č. 6/2021 - pronájem pozemku st. 1060 v k.ú. HM
19. 03. 2021 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 08.04.2021
18. 03. 2021 Zápis z jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 17.03.2021
18. 03. 2021 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 06.04.2021
17. 03. 2021 ÚZSVM - zveřejnění aukční vyhlášky (nemovitosti na LV 680 k.ú. Chroustovice)
17. 03. 2021 ÚZSVM - zveřejnění aukční vyhlášky (nemovitosti na LV 1729 k. ú. Blatno u Hlinska)
16. 03. 2021 Oznámení o zveřejnění níže uvedených dokumentů březen 2021
16. 03. 2021 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
15. 03. 2021 Zápis z jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec 01/2021
15. 03. 2021 Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec, v místě železničního přejezdu P5043
12. 03. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí..." již není dostupný.
11. 03. 2021 Výzva majiteli k odstranění vraku vozidla - Citroen Jumper
11. 03. 2021 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.

XML