Obec Rybníky

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://obecrybniky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rybníky
Rybníky 59
672 01 Rybníky

Datová schránka: 8rcbzcf
E-mail: ourybniky@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
04. 02. 2019 20404-2018 SÚS, Rybníky, II-413 Rybníky průtah, rozhodnutí, veřejná vyhláška . stavební povolení SO 131 Silnice II/413, SO 141 Rekonstrukce propustku, SO 151 - DIO, SO 191 - zesílení sil. III/4135 pro objízd.trasu, SO 201 Most ev. 413-004 přes míst.potok
04. 02. 2019 23195-2018 Obec Rybníky, Rybníky, II-413 Rybníky průtah, rozhodnutí, veřejná vyhláška - stavební povolení SO 121 Chodníky a sjezdy
04. 02. 2019 20404-2018 SÚS, Rybníky, II-413 Rybníky průtah, rozhodnutí, veřejná vyhláška . stavební povolení SO 131 Silnice II/413, SO 141 Rekonstrukce propustku, SO 151 - DIO, SO 191 - zesílení sil. III/4135 pro objízd.trasu, SO 201 Most ev. 413-004 přes míst.potok
04. 02. 2019 23195-2018 Obec Rybníky, Rybníky, II-413 Rybníky průtah, rozhodnutí, veřejná vyhláška - stavební povolení SO 121 Chodníky a sjezdy
31. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení "II/413 Rybníky - průtah "
31. 01. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“ na život
31. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení "II/413 Rybníky - průtah "
31. 01. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“ na život
23. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
23. 01. 2019 Schválený rozpočet Obce Rybníky na r. 2019
23. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 15/2018
23. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
23. 01. 2019 Schválený rozpočet Obce Rybníky na r. 2019
23. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 15/2018
22. 01. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybníky dne 31.1.2019
22. 01. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybníky dne 31.1.2019
18. 01. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
18. 01. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
16. 01. 2019 Krajský úřad Jihomoravského kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018
16. 01. 2019 Kulturní kalendář Moravskokrumlovsko na 1. čtvrtletí 2019
16. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "II/413 Rybníky, průtah" - stavební objekty: SO 202 - Zárubní zeď 1, SO 203 Zárubní zeď 2, SO 481 Přeložka DOK, SO 501 Ochrana plynovodů, SO 702 Stavební úpravy čp. 157, SO 791 Úprava oplocení u čp. 101
16. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dle zákona o rozpočtové odpovědnosti - DSO Rybníky a Dobelice - ČOV a tlaková kanalizace
16. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dle zákona o rozpočtové odpovědnosti - ZŠ a MŠ Rybníky
16. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dle zákona o rozpočtové odpovědnosti - Obec Rybníky
16. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dle zákona o rozpočtové odpovědnosti - Obec Rybníky
16. 01. 2019 Kulturní kalendář Moravskokrumlovsko na 1. čtvrtletí 2019
16. 01. 2019 Krajský úřad Jihomoravského kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018
16. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "II/413 Rybníky, průtah" - stavební objekty: SO 202 - Zárubní zeď 1, SO 203 Zárubní zeď 2, SO 481 Přeložka DOK, SO 501 Ochrana plynovodů, SO 702 Stavební úpravy čp. 157, SO 791 Úprava oplocení u čp. 101
16. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dle zákona o rozpočtové odpovědnosti - DSO Rybníky a Dobelice - ČOV a tlaková kanalizace
16. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dle zákona o rozpočtové odpovědnosti - ZŠ a MŠ Rybníky
14. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dle zákona o rozpočtové odpovědnosti - DSO Moravskokrumlovsko
14. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dle zákona o rozpočtové odpovědnosti - DSO Moravskokrumlovsko
10. 01. 2019 Oznámení Finančního úřadu o rozšíření úředních hodin pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
10. 01. 2019 Oznámení Finančního úřadu o rozšíření úředních hodin pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
09. 01. 2019 Poplatky pro rok 2019
09. 01. 2019 Poplatky pro rok 2019
27. 12. 2018 20404-2018 SÚS, Rybníky, Demolice mostu, oznámení zahájení řízení
27. 12. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - vyrozumění o zahájení řízení - „II/413 Rybníky - průtah “ - SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Dešťové přípojky nemovitostí, SO 302.1 Přípojky vedené v komunikaci II/413, SO 303 Ochrana splaškové kanalizace, SO 351 Ochrana vodovodů
27. 12. 2018 „II/413 Rybníky, průtah“ - stavební objekty SO 121 Chodníky a sjezdy
27. 12. 2018 20404-2018 SÚS, Rybníky, Demolice mostu, oznámení zahájení řízení
27. 12. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - vyrozumění o zahájení řízení - „II/413 Rybníky - průtah “ - SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Dešťové přípojky nemovitostí, SO 302.1 Přípojky vedené v komunikaci II/413, SO 303 Ochrana splaškové kanalizace, SO 351 Ochrana vodovodů
27. 12. 2018 „II/413 Rybníky, průtah“ - stavební objekty SO 121 Chodníky a sjezdy
18. 12. 2018 Oznámení o dovolené
18. 12. 2018 Oznámení o dovolené
17. 12. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "II/413 Rybníky, průtah - stavební objekty SO 101 - silnice, SO 141 - Rekonstrukce propustku, SO 151 DIO, SO 191 zesílení silnice pro objízdnou trasu, SO 201-Most přes místní potok
12. 12. 2018 Rozpočtová opatření č. 13 a 14/2018
12. 12. 2018 Rozpočtová opatření č. 13 a 14/2018
05. 12. 2018 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rybníky na rok 2019

XML