Obec Rybníky

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://obecrybniky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rybníky
Rybníky 59
672 01 Rybníky

Datová schránka: 8rcbzcf
E-mail: ourybniky@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 04. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rybníky dne 25.4.2019
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška . Stavební povolení č. 67/2019 - "II/413 Rybníky, průtah"
17. 04. 2019 Mobilní sběr nebezpečného odpadu 4.5.2019
17. 04. 2019 Pochod po hranicích obce 27.4.2019
17. 04. 2019 Mobilní sběr nebezpečného odpadu 4.5.2019
17. 04. 2019 Pochod po hranicích obce 27.4.2019
17. 04. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rybníky dne 25.4.2019
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška . Stavební povolení č. 67/2019 - "II/413 Rybníky, průtah"
15. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
15. 04. 2019 Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2019
15. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
15. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
15. 04. 2019 Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2019
15. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
11. 04. 2019 Veřejnávyhláška . Stavební povolení č. 67/2019 - "II/413 Rybníky, průtah"
11. 04. 2019 Veřejnávyhláška . Stavební povolení č. 67/2019 - "II/413 Rybníky, průtah"
09. 04. 2019 Kulturní akce Rybníky jaro 2019
09. 04. 2019 Kulturní akce Rybníky jaro 2019
04. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
04. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
02. 04. 2019 Rezervace - kulturní dům
02. 04. 2019 Rezervace - víceúčelové hřiště
27. 03. 2019 Valná hromada VaK Třebíč dne 12.4.2019
27. 03. 2019 Divadelní představení Lesonické ochotnické sešlosti 3.5.2019 v kulturním domě Rybníky - Chlap na zabití
27. 03. 2019 Divadelní představení Lesonické ochotnické sešlosti 3.5.2019 v kulturním domě Rybníky - Chlap na zabití
27. 03. 2019 Valná hromada VaK Třebíč dne 12.4.2019
26. 03. 2019 Očkování psů 28.3.2019
26. 03. 2019 Očkování psů 28.3.2019
19. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
19. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
18. 03. 2019 Usnesení č. 59/19 - přerušení řízení
18. 03. 2019 Usnesení č. 59/19 - přerušení řízení
18. 03. 2019 Usnesení č. 59/19 - přerušení řízení
13. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
13. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
06. 03. 2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rybníky dne 14.3.2019
06. 03. 2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rybníky dne 14.3.2019
27. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
04. 02. 2019 20404-2018 SÚS, Rybníky, II-413 Rybníky průtah, rozhodnutí, veřejná vyhláška . stavební povolení SO 131 Silnice II/413, SO 141 Rekonstrukce propustku, SO 151 - DIO, SO 191 - zesílení sil. III/4135 pro objízd.trasu, SO 201 Most ev. 413-004 přes míst.potok
04. 02. 2019 23195-2018 Obec Rybníky, Rybníky, II-413 Rybníky průtah, rozhodnutí, veřejná vyhláška - stavební povolení SO 121 Chodníky a sjezdy
04. 02. 2019 20404-2018 SÚS, Rybníky, II-413 Rybníky průtah, rozhodnutí, veřejná vyhláška . stavební povolení SO 131 Silnice II/413, SO 141 Rekonstrukce propustku, SO 151 - DIO, SO 191 - zesílení sil. III/4135 pro objízd.trasu, SO 201 Most ev. 413-004 přes míst.potok
04. 02. 2019 23195-2018 Obec Rybníky, Rybníky, II-413 Rybníky průtah, rozhodnutí, veřejná vyhláška - stavební povolení SO 121 Chodníky a sjezdy
31. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení "II/413 Rybníky - průtah "
31. 01. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“ na život
31. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení "II/413 Rybníky - průtah "
31. 01. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“ na život

XML