Obec Drásov

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://drasov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Drásov
Drásov 11
261 01 Drásov

Datová schránka: 5rdbsyf
E-mail: urad@drasov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Místní koeficient daně z nemovitých věcí
23. 06. 2024 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - napojení rozvojového území Drásov
20. 06. 2024 Oznámení záměru - zřízení věcného břemene
20. 06. 2024 Rozpočtové opatření 04/2024
20. 06. 2024 Závěrečný účet obce Drásov za rok 2023
19. 06. 2024 Návrh opatření obecné povahy - Zásady regulace bolševníku velkolepého
17. 06. 2024 SVAK - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 2024
17. 06. 2024 SVAK - Oznámení o zvěřejnění závěrečného účtu za rok 2023
10. 06. 2024 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce 19.6.2024
23. 05. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí pro vodovody a kanalizace s přílohami
23. 05. 2024 Oznámení o době a místě voleb do Evropského parlamentu
16. 05. 2024 Oznámení záměru obce - prodej části pozemku 603 a 589/3
16. 05. 2024 Oznámení zámeru obce - zřízení věcného břemene zařízení distribuční soustavy
16. 05. 2024 Rozpočtové opatření 03/2024
15. 05. 2024 Zasedání volební komise - volby do Evropského parlamentu
15. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu Obce Drásov za rok 2023
15. 05. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Drásov za rok 2023
07. 05. 2024 Navržený program jednání zastupitelstva obce Drásov 15.5.2024
03. 05. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Příbram za rok 2023
02. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2023
02. 05. 2024 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Příbram za 12/2023
02. 05. 2024 Rozvaha DSO Příbram za 12/2023
02. 05. 2024 Výkaz zisku a ztráty DSO Příbram za období 12/2023
02. 05. 2024 Návrh opatření obecné povahy - daň z nemovistostí
30. 04. 2024 Plán financování obnovy kanalizace do roku 2031
30. 04. 2024 Oznámení záměru obce - prodej části pozemku 231/2
30. 04. 2024 Oznámení zámeru obce - zřízení věcného břemene
30. 04. 2024 Vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2024
29. 04. 2024 Vodné a stočné - porovnání položek kalkulace 2023
24. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského Parlamentu 2024
22. 04. 2024 Navržený program jednání zastupitelstva obce Drásov 29.4.2024
17. 04. 2024 Opatření obecné povahy 01/2024 Stč.kraje - výjimka ze základních podmínek ochrany - Vlk obecný
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška FÚ - zpřistupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí
04. 04. 2024 Záměr obce - smlouva smlouvě budoucí zřízení služebnosti
04. 04. 2024 Rozpočtové opatření 01/2024
04. 04. 2024 Rozpočtové opatření 02/2024
04. 04. 2024 Obecně závazná vyhláška obce Drásov o nočním klidu
26. 03. 2024 Zahájení územního řízení - oznámení - Připojení rozvojové lokality na D4
26. 03. 2024 Navržený program jednání zastupitelstva obce Drásov 3.4.2024
11. 03. 2024 Pozvánka - Zkouška ze znalosti hub 2024
19. 02. 2024 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023
16. 02. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026
16. 02. 2024 Rozpočtové opatření 13_2023
16. 02. 2024 Schválený rozpočet na rok 2024
30. 01. 2024 Navržený program jednání zastupitelstva obce Drásov 7.2.2024
28. 12. 2023 Návrh opatření obecné povahy - výjimka ze základních podmínek ochrany vlka obecného
19. 12. 2023 Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření SVAK č.3
19. 12. 2023 SVAK - Oznámení o schváleném střednědobém výhledu na roky 2024 -26 a rozpočtu na rok 2024
15. 12. 2023 Schválený rozpočet na rok 2024
15. 12. 2023 Návrh rozpočtu na roky 2025 - 2026

XML