Obec Pňovany

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://pnovany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pňovany
Pňovany 171
330 33 Pňovany

Datová schránka: ci7avpe
E-mail: obec.pnovany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pňovany (1 příloha)
21. 10. 2019 Návrh rozpočtu mikroregionu Hracholusky na rok 2020 (1 příloha)
15. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019 (1 příloha)
10. 10. 2019 2014
10. 10. 2019 2015
10. 10. 2019 2016
10. 10. 2019 2017
10. 10. 2019 2018
10. 10. 2019 2019
10. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č.4/2016 (1 příloha)
10. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO (1 příloha)
10. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO (1 příloha)
10. 10. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 (1 příloha)
10. 10. 2019 Návrh rozpočtu mikroregionu Hracholusky na rok 2017 (1 příloha)
10. 10. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - ÚZSVM (1 příloha)
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění studny čj.:STAV/5207/2016-Ar (1 příloha)
10. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO (1 příloha)
10. 10. 2019 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2016 (1 příloha)
10. 10. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (1 příloha)
10. 10. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů (1 příloha)
10. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO (1 příloha)
10. 10. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků (1 příloha)
10. 10. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (1 příloha)
10. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č.1/2016 (1 příloha)
10. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č.2/2016 (1 příloha)
10. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č.3/2016 (1 příloha)
10. 10. 2019 Úřední záznam o předání nálezu (1 příloha)
10. 10. 2019 Záměr obce - prodej pozemku v k.ú. Dolany u Stříbra (1 příloha)
10. 10. 2019 Opatření obecné povahy - změna ochranného pásma vodních zdrojů I.stupně - rozšíření a II.stupně -… (1 příloha)
10. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO (1 příloha)
10. 10. 2019 Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2015 (1 příloha)
10. 10. 2019 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (5 příloh)
10. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO (1 příloha)
10. 10. 2019 Závěrečný účet DSO Mikroregion Hracholusky za rok 2015 (6 příloh)
10. 10. 2019 Závěrečný účet obce Pňovany za rok 2015 (9 příloh)
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška oznámení návrhu opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodních zdrojů Pňovany (1 příloha)
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2016 (1 příloha)
10. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO (1 příloha)
10. 10. 2019 VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (1 příloha)
10. 10. 2019 Veřejná nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím (2 přílohy)
10. 10. 2019 Záměr obce na pronájem pozemků v k.ú. Dolany u Stříbra (1 příloha)
10. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO (1 příloha)
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje - Monitorovací kalendář (1 příloha)
10. 10. 2019 Zveřejnění informace o žádosti podané v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (1 příloha)
10. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO (1 příloha)
10. 10. 2019 Výroční zpráva za rok 2015 (1 příloha)
10. 10. 2019 Dražební vyhláška (1 příloha)
10. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO (1 příloha)
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy (4 přílohy)
10. 10. 2019 Konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ… (1 příloha)

XML