Obec Býkev

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://obecbykev.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Býkev
Býkev 50
276 01 Býkev

Datová schránka: qkwa7ap
E-mail: info@obecbykev.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
18. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2019 Upozornění na povinnost vlastníka psa na povinné čipování psů
16. 09. 2019 Veřejné projednání návrhu uměny č. 4 územního plánu Býkev
13. 09. 2019 Pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře
11. 09. 2019 Souhrn usnesení u jednání zastupitelstva obce
11. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky
11. 09. 2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky
11. 09. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška oznámení - veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Spomyšl
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
02. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
23. 08. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
20. 08. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
20. 08. 2019 Dokument "Opakovaná výzva k vyz..." již není dostupný.
16. 08. 2019 Veřejná vyhláška - lesní hospodář
12. 08. 2019 Nosné kuřice prodej 29.8.2019
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - lesní hospodář
09. 08. 2019 Dokument "Opakovaná výzva k vyz..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Doručení územního rozhodnutí - pro osobu s neznámým pobytem veřejnou vyhláškou
17. 07. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy
08. 07. 2019 Nařízení Středočeského kraje - zákaz rozdělávání ohňů
02. 07. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
17. 06. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
17. 06. 2019 Oznámení o vystavení návrhu JPÚ na částech katastr.území Býkev a Cítov, závěrečné jednání
13. 06. 2019 Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce
31. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
27. 05. 2019 Výsledky voleb do parlamentu EU v Býkvi a Jenišovicích
22. 05. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
17. 05. 2019 Oznámení k vyzvednutí zásilky
15. 05. 2019 Rozpočty - Rozbor hospodaření
15. 05. 2019 Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
03. 05. 2019 Oznámení k vyzvednutí zásilky
29. 04. 2019 Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce místní komunikace v obci Jenišovice"
26. 04. 2019 Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj
26. 04. 2019 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci
26. 04. 2019 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
25. 04. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - 29.4.2019
25. 04. 2019 Informace k 30.4.2019 ´´pálení čarodějnic´´
25. 04. 2019 Oznámení - závěrečné jednání ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Hořín
18. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
17. 04. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu čj. OF/2072/1-2, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za platební období od 1.1.-31.12.2016
08. 04. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
08. 04. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
04. 04. 2019 Svazek měst a obcí VKM
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy - MZ -odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
28. 03. 2019 Rozpočty - Návrh rozpočtu

XML