Obec Milenov

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://milenov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Milenov
Milenov 120
753 61 Milenov

Datová schránka: 4zmbm4k
E-mail: oumilenov@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 06. 2021 Dražební vyhláška - dražebník PROKONZULTA, a.s. (1 příloha)
25. 05. 2021 Informace o konání VZ 31.5.2021 (1 příloha)
24. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Obce Milenov a MŠ Čtyřlístek Milenov za rok 2020 (13 příloh)
14. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - zv..." již není dostupný.
28. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2020 (1 příloha)
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 (1 příloha)
23. 04. 2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva 26.4.2021 (1 příloha)
17. 03. 2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva 22.3.2021 (1 příloha)
12. 03. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice (4 přílohy)
12. 03. 2021 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (1 příloha)
18. 02. 2021 Oznámení o schválení střednědobého výhledu dozpočtu na roky 2021-2024 (1 příloha)
15. 02. 2021 Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2021 (1 příloha)
29. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
28. 01. 2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva 2.2.2021 (1 příloha)
20. 01. 2021 Oznámení o schválení rozpočtu DSO mikroregionu Podlesí na rok 2021 (1 příloha)
20. 01. 2021 Oznámení o schváení Střednědobého výhledu rozpočtu DSO mikroregionu Podlesí na roky 2021-2024 (1 příloha)
24. 11. 2020 Oznámení záměru na směnu a prodej pozemků (2 přílohy)
24. 11. 2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Milenov (1 příloha)
19. 11. 2020 Návrh rozpočtu Obec Milenov 2021 (1 příloha)
19. 11. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 - návrh (1 příloha)
19. 11. 2020 Návrh rozpočtu 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2023 Mateřská škola Čtyřlístek… (1 příloha)
04. 11. 2020 Oznámení o vydání Územního plánu Milenov (11 příloh)
14. 10. 2020 Oznámení záměru na směnu a prodej pozemků (3 přílohy)
13. 10. 2020 Návrh opatření obecné povahy Územní plán Milenov (1 příloha)
09. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Milenov (1 příloha)
06. 10. 2020 Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Podlesí na rok 2021 (1 příloha)
06. 10. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2024 DSO mikroregionu Podlesí (1 příloha)
29. 09. 2020 Inforamce o konání zastupitelstva obce dne 5.10.2020 (1 příloha)
02. 09. 2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva 7.9.2020 (1 příloha)
01. 09. 2020 Oznámení záměru pronájmu pozemků na roky 2020 - 2025 (2 přílohy)
26. 08. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (1 příloha)
19. 08. 2020 Schválení ceny stočného na rok 2020 (1 příloha)
18. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Milenov (1 příloha)
18. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (1 příloha)
17. 08. 2020 Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 2/2020 (1 příloha)
17. 08. 2020 Oznámení o schválení rozpočtového oaptření č. 1/2020 (1 příloha)
04. 08. 2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva 10.8.2020 (1 příloha)
30. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů (3 přílohy)
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních… (2 přílohy)
29. 07. 2020 Oznámení o schválení závěrečného účtu DSO mikroregionu Pdlesí za rok 2019 (1 příloha)
27. 07. 2020 Vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a vyhlášení voleb do zastuptelstev krajů (1 příloha)
20. 07. 2020 Oznámení záměru prodeje pzemku parc.č. 2014/9 a 32/5 v k.ú. Milenov (1 příloha)
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí č. 5/2020 (1 příloha)
24. 06. 2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva 29.6.2020 (1 příloha)
11. 06. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (1 příloha)
27. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
27. 05. 2020 Návrh opatření obecné povahy Územní plán Milenov (1 příloha)
27. 05. 2020 Územní plán Milenov - dokumentace pro opakované veřejné projednání (10 příloh)
27. 05. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - III/4375, III/4377 Loučka… (1 příloha)
27. 05. 2020 Závěrečný účet DSO mikroregionu Podlesí za rok 2019 (8 příloh)

XML