Obec Úbislavice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://ubislavice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Úbislavice
Úbislavice 53
507 92 Úbislavice

Datová schránka: nchbsgm
E-mail: urad@ubislavice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 08. 2019 Zápis ze 7. veřejného zasedání obce Úbislavice
19. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady 1/2019
19. 08. 2019 Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce
19. 08. 2019 Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce
12. 08. 2019 Ochrana osobních údajů tabulka
07. 08. 2019 7. zasedání zastupitelstva obce 14.8.2019
16. 07. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
15. 07. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katasrálního operátu
08. 07. 2019 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Zápis z 6. veřejného zasedání obce ze dne 12.6.2019
17. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 1
17. 06. 2019 Záměr prodeje pozemku k.ú. Stav
17. 06. 2019 Záměr prodeje pozemku k.ú. Stav
17. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 3
05. 06. 2019 6. zasedání zastupitelstva obce
27. 05. 2019 DSO Novopacko – Návrh závěrečného účtu za rok 2018
15. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
15. 05. 2019 Výkaz zisku a ztrát
15. 05. 2019 Návrh závěrečný účet za rok 2018
15. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Úbislavice za rok 2018
13. 05. 2019 Smlouva o dílo zhotovení zámkové dlažby na hřišti
30. 04. 2019 Rozpočtové opatření č.11
26. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné.
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
18. 04. 2019 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.4.2019
15. 04. 2019 Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce.
08. 04. 2019 Ochrana osobních údajů tabulka
08. 04. 2019 Ochrana osobních údajů
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy- kůrovcová kalamita
03. 04. 2019 5. zasedání zastupitelstva obce ve středu 10.4.2019 od 17.30 na OÚ v Úbislavicích
01. 04. 2019 Sdělení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
06. 03. 2019 Územní plán Úbislavice – Úplné znění po Změně č. 3 – leden 2019
06. 03. 2019 Změna č. 3 Územního plánu Úbislavice – leden 2019
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška ke změně územního plánu č. 3 obce Úbislavice
25. 02. 2019 Informace o místních poplatcích pro rok 2019 a způsobu placení
20. 02. 2019 Smlouva o dílo „Stavební úpravy stodoly na garáž na parc. st. č. 4 v k.ú. Úbislavice “
11. 02. 2019 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 6.2.2019
30. 01. 2019 4. Zasedání zastupitelstva obce dne 6.2.2019 od 17.30
14. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Novopacko
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška – informace o přístupu k přílohám 1. rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Úbislavice
09. 01. 2019 DS Novopacko – rozpočet na rok 2019
19. 12. 2018 Zpráva o uplatňování územního plánu
19. 12. 2018 Rozpočet obce Úbislavice na rok 2019
19. 12. 2018 Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce
10. 12. 2018 Směrnice zastupitelstva obce o výborech zastupitelstva
10. 12. 2018 3. zasedání zastupitelstva obce v pondělí 17.12.2018 od 17.30 hodin
10. 12. 2018 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
10. 12. 2018 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku Novopacko na rok 2019
05. 12. 2018 Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce
03. 12. 2018 Rozpočtové opatření č.10

XML