Město Horšovský Týn

Město, městys, obec, MČ
Okres Domažlice

http://horsovskytyn.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn

Datová schránka: zgibvyv
E-mail: podatelna@muht.cz, e.hofman@muht.cz, v.mothejzik@muht.cz, j.holecek@muht.cz, posta@muht.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 04. 2021 Dražební vyhláška - Josef Kazda - Stavitelství
12. 04. 2021 Mimořádné opatření MZ ČR týkající se omezení obchodu a služeb
10. 04. 2021 Oznámení o záměru města pronajmout byt v DPS č. 23, 5. května 49, H. Týn
10. 04. 2021 Oznámení o záměru města pronajmout nebytový prostor v ul. Dobrovského 253, H. Týn
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - MK 17b - "cesta kolem kostela" na Husovo náměstí, H. Týn
09. 04. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 30.4.2021
08. 04. 2021 Výběrové řízení na referenta/ku odboru majetku a investic města - investiční technik
08. 04. 2021 Okresní soud Domažlice - Vyhláška - určení data úmrtí - Josef Morisek
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Územní plán Velký Malahov
07. 04. 2021 Oznámení o pokračování společného řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - ,,H. Týn, ul. Nádražní - vodovod a přeložka vodovodu“
07. 04. 2021 Oznámení o svolání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
07. 04. 2021 Mimořádná opatření MZ ČR ke dni 07.04.2021
07. 04. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 27.4.2021
06. 04. 2021 Ochranné opatření MZ k omezení překročení státní hranice ČR platné od 05.04.2021
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - ul. Pivovarská a Dvořákova, H. Týn
01. 04. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje - Veřejná vyhláška - OOP - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice I/26, ul. Na Přeložce, H. Týn
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o řízení o vydání Změny č. 2 ÚP Blížejov
31. 03. 2021 Oznámení o záměru města pronajmout nebytový prostor v ul. Dobrovského 253, H. Týn
30. 03. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP - Usnesení - stanovení odchylného postupu pro odchyt ptáků
29. 03. 2021 Plzeňský kraj - vyhlášení konkurzu - Dětský domov Kašperské Hory
29. 03. 2021 Plzeňský kraj - vyhlášení konkurzu - Základní škola, Stříbro
29. 03. 2021 Krizová opatření ke dni 29.03.2021
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí ve věci schválení kanalizačního řádu - "Meclov, část Mašovice - kanalizační řád stokové sítě"
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Změna č. 1 ÚP Meclov a Úplné znění ÚP Meclov po změně č. 1
24. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka odboru majetku a investic města
24. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
23. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - ul. Nádražní, proti č.p. 104, H. Týn
23. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - nám. Republiky, u č.p. 96, H. Týn
23. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - nám. Republiky u č.p. 106, H. Týn
23. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - nám. Republiky, u č.p. 109, H. Týn
23. 03. 2021 Omexom GA Energo s.r.o. - Oznámení - nové osazení ÚO
23. 03. 2021 ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 8.4.2021 - Sv. Anna
22. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí ve věci schválení kanalizačního řádu: „Meclov – kanalizační řád stokové sítě“
22. 03. 2021 Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 19.03.2021
19. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Tyršova ul., H. Týn
19. 03. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje - Veřejná vyhláška - OOP - silnice I/26, MK 17c, 18c, 23c v k. ú. Semošice
19. 03. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje - Veřejná vyhláška - OOP - silnice I/26, MK 14c v k. ú. Semošice
19. 03. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje - Veřejná vyhláška - OOP - silnice I/26, MK 2d v k. ú. Semošice
19. 03. 2021 Krizová opatření Vlády ČR ze dne 18.3.2021
18. 03. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - Horšovský Týn, část obce Svatá Anna č. p. 1, 2, 4, 5
18. 03. 2021 Dokument "Státní pozemkový úřad..." již není dostupný.
16. 03. 2021 Krizová opatření ke dni 16.03.2021
15. 03. 2021 Zpráva o uplatňování územního plánu Semněvice za období 2015 – 2020
15. 03. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Berounky 2022 – 2027“
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - k.ú. Semošice
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - k.ú. Semošice
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - k.ú. Semošice
08. 03. 2021 Mimořádné opatření č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
08. 03. 2021 krizová opatření Vlády ČR dne 05.03.2021 a mimořádná opatření MZ
05. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu Změny č. 5 územního plánu Horšovský Týn

XML