Obec Pulečný

Město, městys, obec, MČ
Okres Jablonec nad Nisou

http://pulecny.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pulečný
Pulečný 26
468 02 Pulečný

Datová schránka: 6bgaxkv
E-mail: info@pulecny.cz, starostka@pulecny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici III/28711 v rámci její rekonstrukci vše k. ú. i obec Pulečný
30. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ppč 1323/1, ppč.1733
24. 01. 2020 Zápis z 1. zasedání OZ dne 20. 1. 2020
22. 01. 2020 Záměr prodeje pozemku p. č. 565/7 - trvalý travní porost
22. 01. 2020 Záměr směny pozemků 254/2, 37/1 s 253/3 a 258/5
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci :silnice II. + III. třídy
13. 01. 2020 Pozvánka na 1. zasedání OZ dne 20. 1. 2020
01. 01. 2020 Rozpočtový výhled DSOJ na r. 2015-2019
18. 12. 2019 Zápis z 12. zasedání OZ dne 16. 12. 2019
18. 12. 2019 Schválený rozpočet na rok 2020
18. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 8
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se zrušuje OZV č. 2/2019, o místním poplatku z ubytovací kapacity
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Pulečný
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o poplatku za komunální odpad
13. 12. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci( III/28711)
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
09. 12. 2019 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2019
03. 12. 2019 Oznámeni veřejnou vyhláškou - záměr k umístění dopravního značení na silnici III/28711 v rámci její rekonstrukce vše k. ú. Pulečný
27. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Pulečný na rok 2020
21. 11. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - návrh na opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
20. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 7
20. 11. 2019 DSO Mikroregion JH - 4. rozpočtové opatření
20. 11. 2019 DSO Mikroregion JH - schválený rozpočet na rok 2020
20. 11. 2019 DSO Mikroregion JH - střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022
19. 11. 2019 Zápis z 11. zasedání OZ dne 11. 11. 2019
19. 11. 2019 Vyvěšení záměru pronájmu/propachtování zemědělského pozemku p.č. 2197
19. 11. 2019 Vyvěšení záměru propachtování zemědělských pozemků cca 95053 m2
19. 11. 2019 Vyvěšení záměru propachtování zemědělských pozemků p. č. 1415/1, 1415/2
18. 11. 2019 Schválený Závěrečný účet za rok 2018 obce Pulečný
18. 11. 2019 Návrh : "Závěrečný účet za rok 2018" obce Pulečný
05. 11. 2019 Dokument "Oznámení veřejnou vyh..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Pozvánka na 11. zasedání OZ dne 11. 11. 2019
23. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 6
16. 10. 2019 Záměr prodeje ppč 601/5 v k. ú. Pulečný
15. 10. 2019 DSO-Mikroregion JH - návrh rozpočtu na r. 2020
15. 10. 2019 DSO Mikroregion JH - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022
15. 10. 2019 Mikroregion JH - Návrh - Závěrečný účet za rok 2018
14. 10. 2019 Zápis z 10. zasedání OZ dne 7.10. 2019
01. 10. 2019 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce dne 7. 10. 2019
26. 09. 2019 Dokument "Oznámení veřejnou vyh..." již není dostupný.
19. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
17. 09. 2019 Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9. 9. 2019
02. 09. 2019 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce dne 9. 9. 2019
02. 09. 2019 Povolení krátkodobé uzavírky silnice III/28720 v Dalešicích blízkosti č.p. 84
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
27. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pulečný
27. 08. 2019 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Pulečný v uplynulém období (12/2011-07/2019)
08. 08. 2019 Vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 1479/1

XML