Obec Pulečný

Město, městys, obec, MČ
Okres Jablonec nad Nisou

http://pulecny.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pulečný
Pulečný 26
468 02 Pulečný

Datová schránka: 6bgaxkv
E-mail: info@pulecny.cz, starostka@pulecny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 05. 2021 Usnesení vlády č. 438 ze dne 6. 5. 2021
06. 05. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro pořádání automobilové soutěže RALLY BOHEMIA 2021
06. 05. 2021 Opatření obecní povahy - Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny záplavového vodního toku Mohelka v ř. km 35,5-39,0.
06. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou -návrh na opatření obecné povahy stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci
04. 05. 2021 Usnesení vlády ČR ze dne 3. května 2021 č. 433
04. 05. 2021 Obecna závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dne 10.7. 2021
29. 04. 2021 Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest - s účinností od 3.5. do odvolání
29. 04. 2021 SVS - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v r. 2020
21. 04. 2021 Mimořádné opatření omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 26. 4. 2021 do odvolání.
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška . Daň z nemovitých věcí na r. 2021
20. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 1 r. 2021
20. 04. 2021 Návrh - Závěrečný účet za rok 2020 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020
19. 04. 2021 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Pulečný konaného dne 12. 4. 2021
19. 04. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitosti
14. 04. 2021 DSOJ - závěrečný účet za r. 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2020
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
12. 04. 2021 Záměr prodeje pozemku p. č. 1278/3
07. 04. 2021 Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest - s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Mimořádné opatření - opatření ve školách s 1. fází rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Mimořádné opatření - návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a v u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Mimořádné opatření - podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
06. 04. 2021 Návrh - Závěrečný účet obce Pulečný včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2020
01. 04. 2021 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce dne 12. 4. 2021
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška - úplná uzavírka silnice III/2879 - ul. Rychnovská od 12.4.2021
23. 03. 2021 Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021 s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání
23. 03. 2021 Mimořádné opatření k nařízení vlády povinného samotestování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 28. 3. 2021
23. 03. 2021 Mimořádné opatření testování zaměstnanců nestátních a neziskových organizací
23. 03. 2021 Platnost udělených výjimek z omezení pohybu osob
23. 03. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Mohelky v ř. km 35,5 - 39.0.
22. 03. 2021 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - vyšetření na přítomnost SARS-CoV2 u zaměstnanců škol, školských zařízení
22. 03. 2021 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - povinné testování - zaměstnavatelé - pod 50 osob
22. 03. 2021 Ministerstvo zdravotnictví - Změna mimořádného opatření ze dne 26.2.2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 22. 3. 2021
19. 03. 2021 Zápis z 2. zasedání ZO konaného dne 17. 3. 2021
19. 03. 2021 Sbírka zákonů ČR - č. 51/2021 obsahující krizová usnesení vlády přijatá18. 3. 2021 v souvislosti s pandemií Covid-19.
10. 03. 2021 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce dne 17. 3. 2021
10. 03. 2021 DSOJ - Schválený rozpočet na r. 2021
01. 03. 2021 Zápis z 1. zasedání OZ konaného dne 22. 2. 2021
01. 03. 2021 Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 o přijetí krizového opatření
01. 03. 2021 Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č 201 - návštěvy zdravot. zařízení
01. 03. 2021 Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 o přijetí krizového opatření č. 216 - omezení volného pohybu osob na území ČR
01. 03. 2021 Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 217 - maloobchodní prodej
01. 03. 2021 Krizové opatření - tiskopisy ke krizovému opatření od 1. 3. 2021
01. 03. 2021 Sbírka zákonů ČR- částka 38 ze dne 26. 2. 2021
01. 03. 2021 Sbírka zákonů ČR - částka 40 ze dne 28. 2. 2021 - Usnesení vlády Č4R o uměně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb
25. 02. 2021 Státní veterinární správa - mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (tzv. ptačí chřipky) na území ČR
23. 02. 2021 Zápis z 5. jednání zastupitelstva obce ze dne 14. 9. 2020
23. 02. 2021 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ode dne 1. 3. 2021 - nařízení izolace
23. 02. 2021 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ode dne 25. 2. 2021 - zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest

XML