Obec Bublava

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://www.obecbublava.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bublava
Bublava 389
358 01 Bublava

Datová schránka: iwbasyt
E-mail: urad@obecbublava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 06. 2023 Veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí na rok 2023
02. 06. 2023 Nabídka bytu k pronájmu
02. 06. 2023 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
02. 06. 2023 Program 28. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
26. 05. 2023 Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí 2022 - návrh
26. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2022
25. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu obce Bublava za r. 2022 + zpráva o přezkumu hospodaření obce
25. 05. 2023 Informace o vlakové výluce dne 30.5.2023
24. 05. 2023 Kotlíkové dotace- informační leták
20. 05. 2023 Veřejná vyh.- opatř.ob. povahy-stanovení př. úpravy provozu na p.k. most Tisová
16. 05. 2023 Informace o vlakové výluce dne 25.5.2023
14. 05. 2023 Svoz nebezpečného odpadu
10. 05. 2023 Zveřejnění záměru obce- směna pozemku
09. 05. 2023 Nabídka bytu k pronájmu
04. 05. 2023 Pozvánka na akreditovaný vzdělávací program- Novinky v předlékařské první pomoci
03. 05. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023
03. 05. 2023 Program 29. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15. května 2023
24. 04. 2023 Veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí na rok 2023
24. 04. 2023 Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí- 1
24. 04. 2023 Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí- 2
20. 04. 2023 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
20. 04. 2023 Svoz nebezpečného odpadu
17. 04. 2023 Informace- cyklisté a elektrokoloběžky
17. 04. 2023 Program 28. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
11. 04. 2023 Pozvánka na II. zasedání Valné hromady DSMOK
05. 04. 2023 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Bublava
03. 04. 2023 Zveřejnění záměru umístění stavby na p.p.č. 1375/10
31. 03. 2023 Veřejná vyh.- opatř.ob. povahy-stanovení př. úpravy provozu na p.k. most Tisová
28. 03. 2023 Program 27. zasedání ZKK
27. 03. 2023 Zveřejnění záměru prodeje pozemku - část p.p.č. 2182/1 cca 150m2
27. 03. 2023 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku
16. 03. 2023 Program 27. zasedání ZKK
03. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
03. 03. 2023 Výroční zpráva o činnosti OÚ Bublava- poskytování informací dle zák. 106/1999
01. 03. 2023 Program 26. zasedání ZKK
27. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení prac. místa úřednice/úředníka
20. 02. 2023 Program 26. zasedání ZKK
16. 02. 2023 Pozvánka na 3. zasedání ZO Bublava
03. 02. 2023 Pozvánka na 3. zasedání ZO Bublava
01. 02. 2023 Pozvánka na 1. zasedání Valné hromady DSMOK
01. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 2/2022 o místním poplatku za odkládání komun. odpadu
01. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 1/2022 o stanovení obecního systému odpad. hospodářství
31. 01. 2023 Záměr obce prodat pozemek p.č. 1319/13 - 15m2
31. 01. 2023 Informace - zvláštní způsoby hlasování - II.kolo volby prezidenta ČR
31. 01. 2023 informace - vzdání se kandidatury
31. 01. 2023 Oznámení o době a místě konání voleb I. a II. kolo
31. 01. 2023 Vyhrazení plochy pro vylepení plakátů
31. 01. 2023 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
31. 01. 2023 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
31. 01. 2023 Program 25. zasedání ZKK 30.1.2023

XML