Město Kosmonosy

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://kosmonosy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kosmonosy
Debřská 223/1
293 06 Kosmonosy

Datová schránka: 9b8bdin

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 07. 2024 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - OPTICKÉ PROPOJENÍ UL. POD OBOROU, KOSMONOSY - III.ETAPA
11. 07. 2024 Záměr dlouhodobé výpůjčky
11. 07. 2024 Oznámení o uložení písemnosti
11. 07. 2024 Oznámení o uložení písemnosti
08. 07. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
01. 07. 2024 Změna č. 1 územního plánu Kosmonosy
26. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energieč.110060949212
26. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva č. 3/2024
24. 06. 2024 Záměr - nájmu části pozemku
24. 06. 2024 Horní a Dolní Stakory-Obec D. Stakory-splašková kanalizace-prodl. termínu dokončení stavby
20. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energieč.110060949212
20. 06. 2024 Veřejná výzva - matrika
20. 06. 2024 Veřejná výzva - asis
19. 06. 2024 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
18. 06. 2024 Pozvánka na ZM 26.06.2024
17. 06. 2024 Záměr - prodej pozemků
13. 06. 2024 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Kosmonosy za rok 2023
11. 06. 2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2024
10. 06. 2024 VEŘEJNOPÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2024
04. 06. 2024 Volby do Evropského parlamentu, oznámení o době a místě konání voleb
22. 05. 2024 Volby do Evropského parlamentu 2024, oznámení o době a místě konání voleb
21. 05. 2024 Zastupitelstvo města Kosmonosy- Pozvánka 29.5.2024
20. 05. 2024 Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 473/7 a p.č.1326/2
10. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu města Kosmonosy za rok 2023
07. 05. 2024 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1 /2024
07. 05. 2024 Oznámení zahájení územního řízení
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Zpřístupnění k nahlédnutí - Finanční úřad
26. 04. 2024 Porovnání všech položek vypočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
24. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 04. 2024 Veřejná vyhláška s opatřením obecní povahy
18. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech VOLEBNÍCH OKRSKŮ
17. 04. 2024 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024
17. 04. 2024 Záměr pronájmu: části pozemku p. č. 1251/2
17. 04. 2024 Záměr pachtu části pozemků p. č. 1147 1411 a 1412 v k.ú. Horní Stakory
17. 04. 2024 Revitalizace lokality Pod Zámkem Kosmonosy EFRR
16. 04. 2024 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška zpřístupnění k nahlédnutí Dań z nemovitových věci na rok 2024
11. 04. 2024 VV Vydání aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad ÚR Stedočeského kraje po této aktualizaci
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Projednání návrhu změny č. 1 územního plánu
08. 04. 2024 Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků
04. 04. 2024 Záměr směny části pozemků p. č. 1095 a 1102 v k.ú. Horní Stakory
04. 04. 2024 Záměr nájmu p.č. 1251/2
04. 04. 2024 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
04. 04. 2024 Oznámení zrušení přerušení dodávky elektrické energie p.č. 1690/1
04. 04. 2024 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města 27.03.2024
04. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie p.č. 1690/1
04. 04. 2024 Veřejnoprávní smlouva č.2/2024 o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu Města Kosmonosy na rok 2024 - Sk Kosmonosy
04. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění - Rozpočet města Kosmonosy na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu města Kosmonosy na roky 2025 -2026
04. 04. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Městské a sportovní areály Kosmonosy s.r.o.
04. 04. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Městské a sportovní areály Kosmonosy s.r.o.

XML