Obec Kobylá nad Vidnavkou

Město, městys, obec, MČ
Okres Jeseník

http://oukobyla.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kobylá nad Vidnavkou
Kobylá nad Vidnavkou 53
790 65 Kobylá nad Vidnavkou

Datová schránka: 5qhbvrr
E-mail: ou-kobylanadvidnavkou@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2018 Český den proti 2017 - poděkování za spolupráci a podporu
14. 02. 2018 Hledáme koledníky tříkrálové sbírky
14. 02. 2018 Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů - Sdružení obcí Střední Moravy
14. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet SMOJ za rok 2016
14. 02. 2018 Závěrečný účet 2016
14. 02. 2018 Pomoc a poradenství obětem trestných činů
14. 02. 2018 SMOJ - oznámení o zveřejnění
14. 02. 2018 Výběrové řízení - Referent Odboru stavebního úřadu a územního plánování (agenda památkové péče)
14. 02. 2018 Závěrečný účet za rok 2015
14. 02. 2018 Rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Žulovska na rok 2017, Rozpočtový výhled MŽ na 2016 - 2019
14. 02. 2018 Krátká zpráva z Charity Jeseník
14. 02. 2018 Hasiči radí.....únor
14. 02. 2018 Pozvánka na kobylský Masopust
14. 02. 2018 Turnaj v "Člověče, nezlob se!" - Velká Kraš
14. 02. 2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
14. 02. 2018 Krajský úřad Olomouckého kraje - výběrové řízení zubní lékařství (ambulantní péče)
14. 02. 2018 Sociální práce v kompetenci MěÚ Jeseník
14. 02. 2018 Nabídka volných vstupních bytů
14. 02. 2018 Změny jízdních řádů k 28.1.2018
14. 02. 2018 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu
14. 02. 2018 Výsledky Tříkrálové sbírky v Kobylé nad Vidnavkou
14. 02. 2018 Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba
14. 02. 2018 Hasiči radí...
14. 02. 2018 Výběrové řízení - administrativní pracovník/matrikář/pracovník evidence obyvatel, CHZECHPOINT - Mikulovice
14. 02. 2018 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu
14. 02. 2018 Sdělení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
14. 02. 2018 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci - Město Jeseník
14. 02. 2018 Změna sídla dluhové poradny v Jeseníku
14. 02. 2018 Společně s Vámi... Charita Jeseník
14. 02. 2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k návrhu rozpočtu na rok 2018
14. 02. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018
14. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění - schválený rozpočet SMOJ na rok 2018
14. 02. 2018 Informace k registru oznámení
14. 02. 2018 Žádost o nahlédnutí do registru oznámení
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.16
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.15
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.14
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 13
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.12
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 11/2017
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.10
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 9
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.8
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.7/2017
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.6
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.5
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.4
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.3/2017

XML