Město Postoloprty

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://postoloprty.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Postoloprty
Mírové náměstí 318
439 42 Postoloprty

Datová schránka: 2nsbuxb
E-mail: mu@postoloprty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2020 Dražební vyhláška proti povinné Jarmile Horvatové
16. 01. 2020 Dražební vyhláška proti povinnému Václavu Lepičovi
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Mradice na dobu určitou
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v čp. 295
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru uzavření dodatku k pachtovní smlouvě
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Mradice
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Rvenice
13. 01. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí dne 13.1.2020 - prodej poz.par.č.369/6 v k.ú. Seménkovice
13. 01. 2020 Vyhláška - výzva Okresního soudu v Lounech č.j. 6 Nc 450/2020-12 k úmrtí paní Jiřiny Luhanové
09. 01. 2020 Dražební vyhláška o elektronické dražbě proti povinným Jaroslavě a Jaroslavovi Fišerovým
06. 01. 2020 Rozhodnutí - výměna nebo přechod vlastnických práv, přechod věcných břemen a určení výše úhrady v rámci komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště n.O.
06. 01. 2020 Výluka a omezení provozu ČD, a.s.
03. 01. 2020 Výdaje 2020 - závazné ukazatele
03. 01. 2020 Příjmy 2020 - závazné ukazatele
03. 01. 2020 Podrobný rozpis rozpočtu 2020
20. 12. 2019 Usnesení 9. ZM
20. 12. 2019 9. ZM dne 18.12.2019
20. 12. 2019 Oznámení o nálezu věci
19. 12. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Mradice
19. 12. 2019 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Mradice
19. 12. 2019 Usnesení 27. RM
19. 12. 2019 27. RM dne 18.12.2019
17. 12. 2019 Usnesení 26. RM
17. 12. 2019 26. RM dne 10.12.2019
16. 12. 2019 Zveřejnění záměru pachtu pozemku v k.ú. Postoloprty, obálkovou metodou
10. 12. 2019 Pozvánka na 9. ZM - 18.12.2019,
10. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy
09. 12. 2019 Dokument "oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce Hradiště - oprava propustku
04. 12. 2019 Uzavírka silnice Lišany - Hradiště - prodloužení do 20.12.2019
03. 12. 2019 Usnesení 25. RM
03. 12. 2019 25. RM dne 26.11.2019
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
02. 12. 2019 Oznámení o nálezu věci
02. 12. 2019 Oznámení o nálezu věci
27. 11. 2019 Zveřejnění záměru pachtu pozemku v k.ú. Rvenice
21. 11. 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu "Mírové náměstí, Postoloprty - dopravní značení"
19. 11. 2019 Usnesení 24. RM
19. 11. 2019 Opatření obecné povahy místní úprava provozu na pozemních komunikacích
19. 11. 2019 24. RM dne 12.11.2019
19. 11. 2019 Oznámení o nálezu věci
18. 11. 2019 Opatření obecné povahy při nedostatku vodu - odvolání zákazu odběru povrchových vod
13. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Mradice
11. 11. 2019 Soutěž na byt č.6, Zahradní 629, Postoloprty
11. 11. 2019 oznámení zahájení ÚŘ - Lišany rekonstrukce NN
05. 11. 2019 Usnesení 23. RM
05. 11. 2019 23. RM dne 29.10.2019
04. 11. 2019 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Rvenicích, Seménkovicích, Seleticích

XML