Obec Sendražice

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://sendrazice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC SENDRAŽICE
Sendražice 1
503 03 Sendražice

Datová schránka: h2ybbj7
E-mail: ou@sendrazice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 05. 2021 záměr č.1/21 na pronájem nebytových prostor
21. 04. 2021 VV - daň z nemovitých věcí na rok 2021
19. 04. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 26.4.2021
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška - vydání a zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
22. 03. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.3.2021
12. 03. 2021 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III/32531 v k. ú. Sendražice u Smiřic
18. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
15. 02. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22.2.2021
12. 02. 2021 schválený rozpočet na rok 2021
13. 01. 2021 Tisková zpráva Finanční správy
13. 01. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2021
29. 12. 2020 Informace o závazném stanovisku - záměr Povrchová těžba štěrkopísku v Sendražicích
17. 12. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 21.12.2020
14. 12. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22.12.2020
11. 12. 2020 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
10. 12. 2020 návrh rozpočtu na rok 2021 + očekávané čerpání za rok 2020
03. 12. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Sendražice, Neděliště
20. 10. 2020 Dokument "VV - o doručení návrh..." již není dostupný.
02. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
24. 09. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Sendražice u Smiřic, Neděliště, Světí
22. 09. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.9.2020
08. 09. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 14.9.2020
07. 08. 2020 Zveřejnění informace o doplněné dokumentaci vlivů záměru Povrchová těžba štěrkopísku v Sendražicích
03. 08. 2020 rozpočtové opatření č.2
03. 08. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020/1 TJ Sokol
03. 08. 2020 rozpočtové opatření č.1
28. 07. 2020 VV - opatření obecné povahy - doplnění a změna - Ministerstvo zemědělství
20. 07. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 27.7.2020
20. 07. 2020 Vyhlášení jednorázové dotace na zájmovou činnost dětí a mládeže
18. 06. 2020 schválený závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2019
15. 06. 2020 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregion obcí PZ 1866
09. 06. 2020 pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 15.6.2020
04. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 - Mikroregion Památkové zóny 1866
04. 05. 2020 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
27. 04. 2020 VV - daň z nemovitých věcí na rok 2020
20. 04. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 27.4.2020
23. 03. 2020 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Sendražice 1, 503 03 Smiřice
20. 03. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020
11. 03. 2020 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Sendražice u Smiřic
10. 03. 2020 Mimořádné opatření - Coronavir
04. 03. 2020 Rozeslání dokumentace - "Povrchová těžba štěrkopísku v Sendražicích"
02. 03. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 9.3.2020
28. 01. 2020 Záměr 11/2019 - uzavřít smlouvu
28. 01. 2020 Záměr 12/2019 - uzavřít smlouvu
06. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o místním poplatku ze psů
23. 12. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 30.12.2019
09. 12. 2019 VV - opatření obecné povahy - doplnění a změna
09. 12. 2019 Předání závěru a závěr zjišťovacího řízení k záměru Povrchová těžba štěrkopísku v Sendražicích
06. 12. 2019 návrh rozpočtu na rok 2020 + očekávané čerpání za rok 2019
02. 12. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 9.12.2019

XML