Obec Velké Petrovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://velkepetrovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC VELKÉ PETROVICE
Velké Petrovice 10
549 54 Velké Petrovice

Datová schránka: n4fbana
E-mail: ou.velkepetrovice@seznam.cz, velke.petrovice@worldonline.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 09. 2019 Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
10. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
30. 08. 2019 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva ( doplnění opatř. obec.povahy vydané Minister. zeměděl. ze dne 3.4.19)
30. 08. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - ve věci povolení výjimky ze základních ochran. podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného
28. 08. 2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - 5.9.2019 OD 17.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTNOSTI OÚ
09. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
09. 08. 2019 Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
08. 08. 2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - oprava silnice - Bezděkov nad Met.- Machov - Machovská Lhota
05. 08. 2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - In line bruslení v Petrovických zatáčkách
09. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
09. 07. 2019 Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
26. 06. 2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - dne 2. 7. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhr.kraje a zveřejnění Aktualizace č.2
24. 06. 2019 Oznámení DSO Policka o povinně zveřejňovaných dokumentech
10. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
10. 06. 2019 Oznámení vsouladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 06. 2019 Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 06. 2019 Schválený závěrečný účet obce Velké Petrovice za rok 2018
31. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Policka za rok 2018
27. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
24. 05. 2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - dne 3. 6. 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
17. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Velké Petrovice za rok 2018
07. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
07. 05. 2019 Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
26. 04. 2019 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 581/1, o výměře 74,51 m2, k.ú. Velké Petrovice
25. 04. 2019 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška- informace pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
17. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - svolání prvního zasedání okrskové volební komise, oznámení o době a místu konání voleb
10. 04. 2019 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - dne 25. 4. 2019 od 18.00 hod., v Klubu hasičů
10. 04. 2019 Agentura ochrany přírody - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 5/2018 - vydává souhlas k celoročnímu odlovu: mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického a nutrie říční
08. 04. 2019 Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
08. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
03. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva
25. 03. 2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Machov
15. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu - oznámení o minimál. počtu členů okrs.voleb.komise, počtu voleb.okrsků, sídle a jmenování zapisovatele
15. 03. 2019 Agentura ochrany přírody krajiny ČR - opatření obecné povahy č.2 (povoluje výjimku ze zákazů v §49 odst.1 ZOPK)
11. 03. 2019 Obec Bukovice - vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Bukovice
11. 03. 2019 Oznámení DSO Policka o povinně zveřejňovaných dokumentech
11. 03. 2019 Rozpočet DSO Policka pro rok 2019
07. 03. 2019 Schválený rozpočet obce Velké Petrovice na rok 2019
07. 03. 2019 Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
25. 02. 2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - 6.3.2019 OD 18.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
12. 02. 2019 Návrh rozpočtu obce Velké Petrovice na rok 2019
07. 02. 2019 Správa CHKO Broumovsko - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy k povolení odlovu geograficky nepůvodních druhů živočichů na území CHKO Broumovsko
06. 02. 2019 Město Broumov - oznámení o výběrovém řízení na funkci vedoucího odboru stavebního úřadu
01. 02. 2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE - DNE 11.2.2019 OD 18.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
22. 01. 2019 Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2018
03. 01. 2019 Město Broumov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru stavebního úřadu
03. 01. 2019 Město Police nad Metují - oznámení o vyhlášení výběrového řízení - investiční technik

XML