Město Kynšperk nad Ohří

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://kynsperk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří

Datová schránka: ca8by3x
E-mail: podatelna@kynsperk.cz, mesto@kynsperk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2021 Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje (Vývěs č. 19/21)
14. 01. 2021 Registrace k očkování pro seniory starší 80 let proti COVID 19 (Vývěs č. 18/21)
13. 01. 2021 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka- sociální pracovník (Vývěs č. 16/21)
13. 01. 2021 Harmonogram svozů odpadu pro rok 2021 (Vývěs č. 17/21)
12. 01. 2021 Sbírka zákonů č. 12/2021 částka č. 7 (Vývěs č. 15/21)
11. 01. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (Vývěs č. 14/21)
08. 01. 2021 Přerušení dodávky pitné vody dne 08.01.2021 (Vývěs č. 13/21)
08. 01. 2021 Mimořádné opatření– změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel, s platností do odvolání (Vývěs č. 10/21)
08. 01. 2021 Sbírka zákonů č. 10/2021 částka 6 (Vývěs č. 11/21)
08. 01. 2021 Oznámení- záměr pronájmu nemovité věci- pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 12/21)
07. 01. 2021 Rozhodnutí- stavební povolení (Vývěs č. 6/21)
07. 01. 2021 Přerušení dodávky pitné vody dne 07.01.2021 (Vývěs č. 5/21)
07. 01. 2021 Dodatek č. 18 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr Sokolov ze dne 01.10.2003 (Vývěs č. 7/21)
07. 01. 2021 Dodatek č. 19 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí, okr. Sokolov ze dne 01.11.2002 (Vývěs č. 8/21)
07. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva- uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina o spolupráci při zabezpečování požární ochrany (Vývěs č. 9/21)
06. 01. 2021 Informace- změna místa konání zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.01.2021 (Vývěs č. 4/21)
05. 01. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (Vývěs č. 2/21)
05. 01. 2021 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR (Vývěs č. 3/21)
04. 01. 2021 Oznámení- záměr prodeje nemovitých věcí- pozemků v lokalitě Třešňovka vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 1/21)
30. 12. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na komunikacích a výzva uplatnění připomínek č. 46/2020 (Vývěs č. 519/20)
30. 12. 2020 ochranné opatření - přímé lety na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Vývěs č. 07671/20)
29. 12. 2020 program 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (Vývěs č. 517/20)
28. 12. 2020 Záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 515/20)
28. 12. 2020 Záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 516/20)
28. 12. 2020 usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu - sbírka zákonů č. 242 (vývěs č. 514/20)
22. 12. 2020 Daň z nemovitých věcí- informace k průběhu výběru daňových přiznání na dani z nemovitých věcí na rok 2021 (Vývěs č. 513/20)
21. 12. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (Vývěs č. 510/20)
21. 12. 2020 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR (Vývěs č. 511/20)
21. 12. 2020 Služba pro rodiče, pedagogy a dospělé, kteří mají starost o dítě. Služba pro naše děti a dospívající (Vývěs č. 512/20)
18. 12. 2020 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Vývěs č. 509/20)
18. 12. 2020 Nabídka pronájmu bytu s využitím terénní pečovatelské služby (Vývěs č. 507/20)
18. 12. 2020 Sbírka zákonů číslo 564/2020 (Vývěs č. 508/20)
16. 12. 2020 COVID-19 Dobrovolné testování občanů Karlovarského kraje antigenními testy- POC (Vývěs č. 506/20)
15. 12. 2020 Sbírka zákonů č. 533/2020 částka 220 (Vývěs č. 505/20)
15. 12. 2020 Mimořádné opatření – antigenní testování obyvatel (Vývěs č. 503/20)
15. 12. 2020 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR (Vývěs č. 504/20)
14. 12. 2020 Program k 1. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 21.12.2020 (Vývěs č. 502/20)
14. 12. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (Vývěs č. 501/20)
11. 12. 2020 Přerušení dodávky pitné vody dne 11.12.2020 (Vývěs č. 499/20)
11. 12. 2020 sdělení Ministerstva vnitra (Vývěs č. 500/20)
10. 12. 2020 Nabídka- malometrážní byt do nájmu (Vývěs č. 497/20)
10. 12. 2020 Sbírka zákonů č. 522/2020 částka 215 (Vývěs č. 498/20)
08. 12. 2020 Mimořádné opatření – antigenní testování obyvatel (Vývěs č. 492/20)
08. 12. 2020 Usnesení č. 1290 - hromadné akce (Vývěs č. 494/20)
08. 12. 2020 Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (Vývěs č. 493/20)
08. 12. 2020 Usnesení č. 1291 (Vývěs č. 495/20)
08. 12. 2020 Usnesení č. 1292 - rušení již vydaných usnesení č. 1023, 1048, 1226 (Vývěs č. 496/20)
07. 12. 2020 Pokračování ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje zahájeného dne 12.11.2020 (Vývěs č. 491/20)
07. 12. 2020 Pokračování ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje zahájeného dne 12.11.2020 (Vývěs č. 486/20)
07. 12. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (Vývěs č. 490/20)

XML