Město Nýrsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Klatovy

http://sumavanet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nýrsko
Náměstí 122
340 22 Nýrsko

Datová schránka: gwdbhd9
E-mail: info@mestonyrsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 10. 2020 Městský úřad Klatovy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu od 24.10.2020
23. 10. 2020 Dotační program na podporu podnikání
23. 10. 2020 Žádost o dotaci z dotačního programu města Nýrska na podporu drobného a malého podnikání a k udržení nabídky sektoru ohroženého šířením viru Covid-19 v roce 2020
17. 10. 2020 Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení - zahájení územního řízení - Hadrava KT, parc.č. 100/5 - NN
08. 10. 2020 Oznámení o omezení provozu Městského úřadu a Technických služeb města Nýrska
08. 10. 2020 Oznámení o omezení provozu Městské knihovny a možnost donášky nákupu
06. 10. 2020 Městský úřad Klatovy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu v termínu od listopadu do října 2021
03. 10. 2020 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni -Nařízení ze dne 30.09.2020
03. 10. 2020 Sbírka zákonů ze dne 30.09.2020
30. 09. 2020 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
25. 09. 2020 Telefonní seznam okrskových volebních komisí spadajících pod pověřený úřad - Městský úřad Nýrsko
25. 09. 2020 Volby do krajských zastupitelstev - informace o umístění drive-in stanovišť
25. 09. 2020 Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - veřejná vyhláška - usnesení - novostavby skladu produktů rostlinné výroby v k.ú. Liščí u Chudenína
24. 09. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Doma..." již není dostupný.
24. 09. 2020 Volby do krajských zastupitelstev - hlasování do zvláštní přenosné schránky
22. 09. 2020 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy - Zápis z úvodního jednání (KoPÚ Zelená Lhota)
19. 09. 2020 Městský úřad Nýrsko - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje
19. 09. 2020 Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 02. a 03. října 2020
18. 09. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
15. 09. 2020 Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Starý Láz, parc.č. 731/5 - NN IV-12-0015929
12. 09. 2020 Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva města
11. 09. 2020 Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor ŽP a SH - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Sklad produktů rostlinné výroby, Liščí u Chudenína
07. 09. 2020 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy - Rozhodnutí
02. 09. 2020 Město Nýrsko - prodej pozemků v k.ú. Nýrsko
28. 08. 2020 Městský úřad Klatovy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - omezení vstupu do honitby Prenet
28. 08. 2020 Městský úřad Klatovy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - omezení vstupu do honitby Suchý Kámen
25. 08. 2020 Město Nýrsko - Posvícení Nýrsko 10. - 11.10.2020 - informace pro občany a zájemce o stánkový prodej
21. 08. 2020 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
20. 08. 2020 Městský úřad Domažlice, odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav provozu
20. 08. 2020 Městský úřad Nýrsko - Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MěÚ Nýrsko pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
19. 08. 2020 Město Nýrsko - Prodej pozemku v k.ú. Zelená Lhota
19. 08. 2020 Městský úřad Nýrsko - Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MěÚ Nýrsko pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
04. 08. 2020 Město Nýrsko - pronájem nebytových prostor - Nádraží ČD (sklad)
04. 08. 2020 Státní pozemkový úřad Klatovy - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zelená Lhota - pozvánka na úvodní jednání
01. 08. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice Referent odboru investic
01. 08. 2020 Městský úřad Nýrsko - stanovení počtu členů okrskových volebních komisí do voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. a 3. října 2020
28. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 Městský úřad Klatovy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu od 2.9.2020 do 3.9.2020
16. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu DSO Úhlava za rok 2019
14. 07. 2020 Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování - Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 4 Územního plánu Nýrsko
11. 07. 2020 Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - Stará Lhota, KT, parc.č. 474/1 - NN
11. 07. 2020 Město Klatovy - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Prenet
11. 07. 2020 Město Klatovy - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Suchý Kámen
03. 07. 2020 Město Nýrsko - pronájem pozemku v k.ú. Bystřice nad Úhlavou
03. 07. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice MěÚ Nýrsko
03. 07. 2020 Závěrečný účet a účetní závěrka města Nýrska za rok 2019 schválené zastupitelstvem města 22.06.2020
03. 07. 2020 Příloha k účetní závěrce 2019
01. 07. 2020 Přehled o peněžních tocích 2019
01. 07. 2020 Přehled o změnách vlastního kapitálu
01. 07. 2020 Rozvaha 2019

XML