Město Nýrsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Klatovy

http://sumavanet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nýrsko
Náměstí 122
340 22 Nýrsko

Datová schránka: gwdbhd9
E-mail: info@mestonyrsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 08. 2020 Město Nýrsko - pronájem nebytových prostor - Nádraží ČD (sklad)
04. 08. 2020 Státní pozemkový úřad Klatovy - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zelená Lhota - pozvánka na úvodní jednání
01. 08. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice Referent odboru investic
01. 08. 2020 Městský úřad Nýrsko - stanovení počtu členů okrskových volebních komisí do voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. a 3. října 2020
28. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 Městský úřad Klatovy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu od 2.9.2020 do 3.9.2020
16. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu DSO Úhlava za rok 2019
14. 07. 2020 Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování - Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 4 Územního plánu Nýrsko
11. 07. 2020 Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - Stará Lhota, KT, parc.č. 474/1 - NN
11. 07. 2020 Město Klatovy - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Prenet
11. 07. 2020 Město Klatovy - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Suchý Kámen
03. 07. 2020 Město Nýrsko - pronájem pozemku v k.ú. Bystřice nad Úhlavou
03. 07. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice MěÚ Nýrsko
03. 07. 2020 Závěrečný účet a účetní závěrka města Nýrska za rok 2019 schválené zastupitelstvem města 22.06.2020
03. 07. 2020 Příloha k účetní závěrce 2019
01. 07. 2020 Přehled o peněžních tocích 2019
01. 07. 2020 Přehled o změnách vlastního kapitálu
01. 07. 2020 Rozvaha 2019
01. 07. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
01. 07. 2020 Výkaz zisku a ztrát
01. 07. 2020 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019
01. 07. 2020 Město Nýrsko - Oznámení - Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019
26. 06. 2020 Město Klatovy - nařízení č. 3/2020 města Klatovy ze dne 09.06.2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
26. 06. 2020 Město Nýrsko - prodej a pronájem pozemků v k.ú. Nýrsko
23. 06. 2020 Město Nýrsko - Zveřejnění programů pro příjemce dotací v roce 2020
22. 06. 2020 Město Nýrsko - prodej a pronájem pozemků v k.ú. Nýrsko
16. 06. 2020 DSO Údolí pod Ostrým - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ÚpO za rok 2019
16. 06. 2020 DSO Údolí pod Ostrým - Závěrečný účet 2019
13. 06. 2020 Město Nýrsko - pronájem nebytových prostor - Náměstí čp. 755
13. 06. 2020 Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva města
10. 06. 2020 Město Nýrsko - Oznámení o omezení doby nočního klidu
09. 06. 2020 Město Nýrsko - prodej pozemku v k.ú. Nýrsko
04. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Nýrska za rok 2019
04. 06. 2020 Přehled o peněžních tocích 2019
04. 06. 2020 Přehled o změnách vlastního kapitálu
04. 06. 2020 Příloha k účetní závěrce 2019
04. 06. 2020 Rozvaha 2019
04. 06. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
04. 06. 2020 Výkaz zisku a ztrát
04. 06. 2020 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019
04. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Úhlava za rok 2019
30. 05. 2020 Správa státních hmotných rezerv, odbor majetkový vyhlašuje ve dnech 22.5.2020 - 17.8.2020 výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - pozemků v k.ú. Klatovy
21. 05. 2020 Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milence - Oznámení o rozšíření obvodu pozemkových úprav do k.ú. Hodousice v Nýrsku
21. 05. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území Úhlavy v ř. km 14,2 - 91,8
19. 05. 2020 Město Nýrsko - prodej pozemků a pozemky určené ke směně
19. 05. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území Úhlavy v ř. km 14,2 - 91,8
16. 05. 2020 Město Nýrsko - Oznámení - pacht pozemků v k.ú. Starý Láz
13. 05. 2020 Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování - Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 3 ÚP Nýrsko
07. 05. 2020 Dokument "Státní pozemkový úřad..." již není dostupný.
06. 05. 2020 ČEVAK a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

XML