Město Nýrsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Klatovy

http://sumavanet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nýrsko
Náměstí 122
340 22 Nýrsko

Datová schránka: gwdbhd9
E-mail: info@mestonyrsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2020 Město Nýrsko - pronájem nebytových prostor
20. 02. 2020 Krajský přad Plzeňského kraje , odbor dopravy a silninčího hospodářství - Veřená vyhláška - opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
15. 02. 2020 Město Nýrsko - pronájem pozemku - katastrální území Nýrsko
15. 02. 2020 Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva města
13. 02. 2020 Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - obnova vesnice Liščí v hranicích původního intravilánu, k.ú. Liščí u Chudenína
13. 02. 2020 Město Nýrsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího finančního odboru MěÚ Nýrsko
12. 02. 2020 Město Nýrsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí finančního odboru MěÚ Nýrsko
07. 02. 2020 Městský úřad Klatovy - odbor dopravy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - v termínu od 1.4.2020 do 15.6.2020
06. 02. 2020 Městský úřad Klatovy - odbor dopravy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
23. 01. 2020 Město Nýrsko - prodej pozemku - k.ú. Bystřice nad Úhlavou
23. 01. 2020 Změna č. 2 Územního plánu Nýrsko
23. 01. 2020 Město Nýrsko - prodej pozemku - k.ú. Bystřice nad Úhlavou
21. 01. 2020 Česká republika - Správa státních hmotných rezerv vyhlašuje výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - pozemků v k.ú. Klatovy
14. 01. 2020 Výběrové řízení - pedikérka/pečovateka
14. 01. 2020 Dobrovolný svazek obcí Úhlava - Oznámení
10. 01. 2020 Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - zemědělské stavby s bytem majitele, k.ú. Svatá Kateřina u Chudenína
09. 01. 2020 Výběrové řízení - knihovník/knihovnice
09. 01. 2020 Město Nýrsko - pronájem a prodej pozemků v k.ú. Nýrsko
08. 01. 2020 Město Nýrsko - pronájem a prodej pozemků v k.ú. Nýrsko
30. 12. 2019 Město Nýrsko - Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
18. 12. 2019 OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
18. 12. 2019 OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
18. 12. 2019 Příloha č. 1 k článku 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2019
18. 12. 2019 OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
18. 12. 2019 OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 12. 2019 Příloha k OZV č. 4/2019 pro výpočet výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020
18. 12. 2019 OZV č. 5/2019 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
18. 12. 2019 OZV č. 6/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Dokument "Celní úřad pro Ústeck..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
11. 12. 2019 Dobrovolný svazek obcí Údolí pod Ostrým - Rozpočtový výhled - 2020 - 2023
11. 12. 2019 Dobrovolný svazek obcí Údolí pod Ostrým - Rozpočet na rok 2020
11. 12. 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Územních samosprávních celků, Dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad
06. 12. 2019 Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva města
03. 12. 2019 Město Nýrsko přijme pečovatelku
28. 11. 2019 Město Nýrsko - Oznámení - zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020
26. 11. 2019 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2020
26. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na období 2021 až 2023 (v tis.)
25. 11. 2019 Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků a lhůta pro uplatnění námitek při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Zelená Lhota
07. 11. 2019 Krajský soud v Plzni - Vyrozumění a výzva
07. 11. 2019 Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru
31. 10. 2019 Město Nýrsko - Lesní pozemky určené ke směně s LČR
24. 10. 2019 Městský úřad Klatovy - Oznámení o společném jednání k návrhu ÚP Janovice nad Úhlavou
18. 10. 2019 Město Nýrsko - Pronájem pozemků - k.ú. Bystřice nad Úhlavou a k.ú. Zelená Lhota
18. 10. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
17. 10. 2019 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy - Rozhodnutí o návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Starý Láz
12. 10. 2019 Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - Skelná Huť KT, TS Obec, KT 0494-TS
08. 10. 2019 Pronájem nebytových prostor Náměstí č.p. 755 (cukrárna)
07. 10. 2019 Český Báňský úřad v Praze - Rozhodnutí

XML