Město Vsetín

Okresní město
Okres Vsetín

http://mestovsetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vsetín
Svárov 1080
755 01 Vsetín

Datová schránka: 75sb29d
E-mail: posta@mestovsetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 01. 2021 Dražební vyhláška, Latinák Radek
28. 01. 2021 Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku v k.ú. Vsetín
27. 01. 2021 Usnesení o zrušení dražebního jednání, Kopecká Zdeňka
27. 01. 2021 Oznámení nálezu zvířete
25. 01. 2021 Dražební vyhláška, Kaňát Jaromír
25. 01. 2021 Dražební vyhláška, Kaňát Jaromír
25. 01. 2021 Zveřejnění záměru pronajmout parkovací stání pro automobil ve Vsetíně, Rokytnice č.p. 413
25. 01. 2021 Zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvu na parkovací stání ve Vsetíně, Rkytnice č.p. 413
25. 01. 2021 Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory ve Vsetíně, Smetanova č.p. 1484, v 7. NP
22. 01. 2021 Dražební vyhláška, Irgl Josef
22. 01. 2021 Dražební vyhláška, Irgl Josef
18. 01. 2021 Dražební vyhláška, Čapák Tomáš
18. 01. 2021 Dražební vyhláška, Surovčák Mojmír
18. 01. 2021 Dražební vyhláška, Surovčák Mojmír
14. 01. 2021 Zveřejnění záměru pronajmout parkovací stání pro motocykl ve Vsetíně, Rokytnice č.p. 413
13. 01. 2021 Dražební vyhláška, Trčka Miroslav
13. 01. 2021 Dražební vyhláška, Orság Antonín
12. 01. 2021 Informace o vrácení dokumentace vlivů záměru "Zařízení pro energetická využití odpadu - ZEVO Vsetín" na životní prostředí k doplnění
11. 01. 2021 Dražební vyhláška, Olšák Stanislav
11. 01. 2021 Zveřejnění záměru prodat část pozemku v k.ú. Vsetín
11. 01. 2021 Zveřejnění záměru prodat pozemky v k.ú. Vsetín
07. 01. 2021 Schválený rozpočet na rok 2021
07. 01. 2021 Rozpočové opatření č. 5 SVHV na rok 2020
07. 01. 2021 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
05. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška, Šu..." již není dostupný.
05. 01. 2021 Smlouva o dodávce tepelné energie č. 198 - OTEV - 11/M ze dne 6.12.2010, Město Vsetín - cenové oznámení
05. 01. 2021 Smlouva o dodávce tepelné energie č. 213 - OTEV - 10/Z ze dne 10.11.2010, Město Vsetín - cenové oznámení
04. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška, Ba..." již není dostupný.
04. 01. 2021 Přihláška do výběrového řízení
04. 01. 2021 Zveřejnění záměru prodat část pozemku v k.ú. Vsetín
04. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - Rozpočet SOMV na rok 2021, Rozpočtové opatření SOMV v roce 2021, Střednědobý výhled rozpočtu SOMV 2022 - 2023, Závěrečný účet SOMV za rok 2019 a za rok 2020
04. 01. 2021 Smlouva o dodávce tepelné energie č. 204 - OTEV - 12/M/DS ze dne 10.5.2012, Město Vsetín - cenové oznámení
24. 12. 2020 Program na podporu podnikání ke zmírnění následků škod vzniklých v souvislosti s krizovými opatřeními za nouzového stavu v měsíci listopadu roku 2020
23. 12. 2020 Revize údajů katastru nemovitostí
22. 12. 2020 Dokument "Dražební vyhláška, Ko..." již není dostupný.
21. 12. 2020 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Vsetín, do vlastnictví Společenství vlastníků č.p. 81, Bratří Hlaviců, Vsetín
21. 12. 2020 Nařízení města č. 7/2020, vymezení místních komunikací ve městě Vsetín nebo jejich určených úseků ke stání silničního motorového vozidla
18. 12. 2020 Zveřejnění záměru pronajmout k podnikání nebytový prostor ve Vsetíně, Svárov 936, na p.č. 2771/1 v 1.NP
18. 12. 2020 Zveřejnění záměru pronajmout části pozemku, ostatní plocha v k.ú. Vsetín
18. 12. 2020 Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku, vodní plocha v k.ú. Vsetín
17. 12. 2020 Oznámení města Vsetín o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
16. 12. 2020 Zveřejnění záměru pronajmout reklamní plochu ve Vsetíně, Smetanova 1056
16. 12. 2020 Zveřejnění záměru pronajmout části pozemků v k.ú. Rokytnice u Vsetína
16. 12. 2020 Dokument "Dražební vyhláška, Hr..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta/referentky odboru vnitřní správy (úsek informatiky)
11. 12. 2020 Dokument "Dražební vyhláška, Wi..." již není dostupný.
08. 12. 2020 Pozvánka na 15. schůzi Zastupitelstva města Vsetín
07. 12. 2020 Dokument "Dražební vyhláška, Bj..." již není dostupný.
07. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta/referentky odboru životního prostředí (úsek koordinovaných stanovisek)
07. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta/referentky odboru životního prostředí (oddělení ochrany přírody - úsek ochrany přírody a krajiny)

XML