Město Vsetín

Okresní město
Okres Vsetín

http://mestovsetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vsetín
Svárov 1080
755 01 Vsetín

Datová schránka: 75sb29d
E-mail: posta@mestovsetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje (úsek investic)
23. 05. 2019 Dražební vyhláška, nemovitosti Vsetín
15. 05. 2019 Dražební vyhláška, Koubová Věra
14. 05. 2019 Dražební vyhláška, Škrla Jan
13. 05. 2019 Dražební vyhláška, Škrla Jan
13. 05. 2019 Dražební vyhláška, Latinák Radek
13. 05. 2019 Dražební vyhláška, Tureček Jiří, Bařáková Marie
13. 05. 2019 Dražební vyhláška, Juřík Libor
13. 05. 2019 Oznámení o ukončení exekuce, Pařenica Miroslav
09. 05. 2019 Dražební vyhláška, Jiří karel Orság
09. 05. 2019 Dražební vyhláška, Jiří Karel Orság
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2019 Dražební vyhláška, Teplý Miroslav
06. 05. 2019 Dražební vyhláška, Kachtík Zdeněk
06. 05. 2019 Dražební vyhláška, Kachtík Zdeněk
02. 05. 2019 Usnesení, Holba Petr
29. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, UN..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Dokument "Vyrozumění o zániku p..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí
25. 04. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání, Hackelová Ivana
25. 04. 2019 Dokument "Exekuční příkaz, Tepl..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent odboru školství a kultury (úsek ekonomický)
25. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí)
23. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Tk..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Usnesení, Jošt Karel
15. 04. 2019 Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí
15. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Tu..." již není dostupný.
15. 04. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Vsetín
10. 04. 2019 Dokument "Exekuční příkaz, Vrza..." již není dostupný.
09. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ma..." již není dostupný.
09. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ma..." již není dostupný.
09. 04. 2019 Dokument "Exekuční příkaz, Švaj..." již není dostupný.
05. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
05. 04. 2019 Informace pro voliče občany jiných členských států
05. 04. 2019 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
05. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, WI..." již není dostupný.
05. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, WI..." již není dostupný.
04. 04. 2019 Dokument "Usnesení odročení dra..." již není dostupný.
03. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy (oddělení stavebního řádu)
02. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ží..." již není dostupný.
28. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Te..." již není dostupný.
26. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ko..." již není dostupný.
26. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Vá..." již není dostupný.
21. 03. 2019 Dražební vyhláška, Antolák David
21. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. - 25. května 2019
21. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Še..." již není dostupný.
21. 03. 2019 Dokument "Usnesení zrušení draž..." již není dostupný.
18. 03. 2019 Výzva k předložení nabídky na odkoupení nepotřebného majetku z majetku okresního soudu
15. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Be..." již není dostupný.
13. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Šu..." již není dostupný.

XML