Město Vsetín

Okresní město
Okres Vsetín

http://mestovsetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vsetín
Svárov 1080
755 01 Vsetín

Datová schránka: 75sb29d
E-mail: posta@mestovsetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 Dražební vyhláška, Kouba Petr
22. 07. 2019 Dražební vyhláška, Vrzal Petr
22. 07. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku v katastrálním území Vsetín
19. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová opatření č. 2 SVHV na rok 2019
17. 07. 2019 Oznámení o skončení exekuce, Filák Martin
17. 07. 2019 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nemovité věci v katastrálním území Vsetín
16. 07. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Vsetín v oblasti sportu v roce 2020
16. 07. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Vsetín v oblasti kultury v roce 2020
15. 07. 2019 Dražební vyhláška, Jošt Karel
15. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí
12. 07. 2019 Usnesení, Jošt Karel
12. 07. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout vývěsní skříňku č. 36 umístěnou ve Vsetíně na ulici Svárov č.p. 1080
12. 07. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout vývěsní skříňku č. 33 umístěnou ve Vsetíně na ulici Svárov č.p. 1080
11. 07. 2019 Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 8240 v katastrálním území Vsetín, pozemek p.č. 2309 v katastrálním území Lhota u Vsetína, čast pozemku p.č. 630 v katastrálním území Vsetín, pozemek p.č. 2995/1 v katastrálním území Vsetín
11. 07. 2019 Oznámení města Vsetín o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb.: rozpočet města Vsetín na rok 2019, rozpočtová opatření, závěrečný účet města Vsetín za rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu města Vsetín na rok 2019-2022
11. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtové opatření SOMV č. 1/2019
09. 07. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout k podnikání nebytové prostory ve Vsetíně, Smetanova č.p. 1056, ve 2. NP
08. 07. 2019 Exekuční příkaz, Blažková Marta
08. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení 2 pozic referenta odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí)
04. 07. 2019 Zveřejnění záměru prodat části pozemku p.č. 14726/1 v katastrálním území Vsetín
04. 07. 2019 Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 14715 v katastrálním území Vsetín
04. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 205/2000 Sb., závěrečný účet roku 2018
03. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta odboru vnitřní správy (úsek informatiky)
03. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtové opatření č. SVHV na rok 2019
02. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, LV..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 56/2-9/05 v katastrálním území Vsetín
29. 06. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Vsetín na obnovu staveb na území města v roce 2019 - 2. kolo
29. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/200 Sb., závěrečný účet SOMV za rok 2018
27. 06. 2019 Zveřejnění záměru upravit nájemní smlouvu na nebytové prostory ve Vsetíně, Rokytnice 413 (Kotovo)
27. 06. 2019 Zveřejnění záměru upravit nájemní smlouvu na nebytové prostory ve Vsetíně, Rokytnice 413 (Kotovo)
26. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice právníka odboru vnitřní správy (oddělení právní)
24. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta odboru správních agend, oddělení matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (úsek občanských průkazů a cestovních dokladů)
20. 06. 2019 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Zveřejnění záměru na úpravu výše nájemného a předmětu nájmu u Nájemní smlouvy č. 56/2-20/08
20. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout k podnikání nebytové prostory ve Vsetíně, Smetanova č.p. 1056, ve 2. NP
19. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout vývěsní skříňku č. 25 umístěnou ve Vsetíně na ulici Svárov u č.p. 1080
19. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory ve Vsetíně, Dolní náměstí 1356, ve 4. NP
17. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ps..." již není dostupný.
13. 06. 2019 Dokument "Exekuční příkaz, Lavi..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ja..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, An..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, ne..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referent odboru školství a kultury (úsek kultury, sportu a neziskového sektoru)
11. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Su..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ba..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy (oddělení stavebního řádu)
07. 06. 2019 Dokument "Usnesení, Kachtík Zde..." již není dostupný.
07. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent odboru sociálních věcí (oddělení sociální pomoci - veřejný opatrovník)
05. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Šu..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí)

XML