Město Vsetín

Okresní město
Okres Vsetín

http://mestovsetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vsetín
Svárov 1080
755 01 Vsetín

Datová schránka: 75sb29d
E-mail: posta@mestovsetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 12. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout části pozemků v katastrálním území Vsetín
04. 12. 2019 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Vsetín
03. 12. 2019 Nařízení č. 3/2019 o rozsahu, způsobu a lhůtě odstraňování závad ve schůdnosti chodníků v městě Vsetíně
02. 12. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout části pozemku v katastrálním území Vsetín
02. 12. 2019 Zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory ve Vsetíně, Mostecká č.p. 362
29. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory ve Vsetíně, Rokytnice 413 (Kotovo)
28. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta odboru školství a kultury (úsek kultury, sportu a neziskového sektoru)
27. 11. 2019 Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku v katastrálním území Vsetín
27. 11. 2019 Oznámení o zrušení stomatologické ordinace
26. 11. 2019 Cena vodného a stočného na rok 2020
25. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodat stavbu pro rodinnou rekreaci v katastrálním území Prlov
25. 11. 2019 Zveřejnění záměru upravit nájemní smlouvu na nebytové prostory ve Vsetíně, Rokytnice 413 (Kotovo)
25. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 2580/2000 Sb. - Rozpočtové opatření č. 4 SVHV na rok 2019
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu Sdružení Valašsko - Horní Vsacko na rok 2020
22. 11. 2019 Návrh rozpočtu města Vsetín na rok 2020
20. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta útvaru interního auditu
20. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 2021-2022 - návrh
20. 11. 2019 Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínskona rok 2020 - návrh
18. 11. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Vsetín na obnovu staveb na území města v roce 2020
15. 11. 2019 Zveřejnění záměrů převodu části pozemků v katastrálním území Rokytnice u Vsetína a darování pozemků v katastrálním území Vsetín
13. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek v katastrálním území Vsetín
13. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodat část pozemku v katastrálním území Vsetín
13. 11. 2019 Zveřejnění záměrů převodu části pozemků v katastrálním území Rokytnice u Vsetína a darování pozemků v katastrálním území Vsetín
13. 11. 2019 Informace o vrácení dokumentace vlivů záměru "Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín" na životní prostředí k přepracování
11. 11. 2019 Vrácení dokumentace vlivů záměru "Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín" na životní prostředí k přepracování
08. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout trasu pro vedení optické sítě v nemovitosti č.p. 1137
06. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, mo..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Rozhodnutí udělení souhlasu s uzavřenám veřejnopravní smlouvy mezi městem Vsetín a obcí Horní Lideč
01. 11. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
29. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Vr..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Zveřejnění záměru upravit nájemní smlouvu na pronájem části pozemků v katastrálním území Vsetín
29. 10. 2019 Pozvánka na 8.zasedání Zastupitelstva města Vsetín
25. 10. 2019 Pozvánka na 8.zasedání Zastupitelstva města Vsetín
24. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory ve Vsetíně, Smetanova č.p. 1484, ve 2. NP
24. 10. 2019 Zveřejnění záměru upravit nájemné z nebytových prostor ve Vsetíně, Mostecká č.p. 362
24. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory ve Vsetíně, Rokytnice 413 (Kotovo)
21. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ps..." již není dostupný.
21. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ba..." již není dostupný.
21. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ko..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Tk..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, mo..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout pozemek v katastrálním území Vsetín
14. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ko..." již není dostupný.
14. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout k podnikání nebytový prostor ve Vsetíně, Smetanova ulice č.p. 1056 v 1. NP
11. 10. 2019 Zveřejnění záměru na prodej nemovitého majetku
11. 10. 2019 Zveřejnění záměru na prodej movitého majetku
09. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory ve Vsetíně, Stará Cesta 1827 v 1. NP
08. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, mo..." již není dostupný.
07. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ve Vsetíně, Na Lapači č.p. 297 ve 2. NP

XML