Město Vsetín

Okresní město
Okres Vsetín

http://mestovsetin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vsetín
Svárov 1080
755 01 Vsetín

Datová schránka: 75sb29d
E-mail: posta@mestovsetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 03. 2019 Dražební vyhláška, Antolák David
21. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. - 25. května 2019
21. 03. 2019 Dražební vyhláška, Ševčík Zdeněk
21. 03. 2019 Usnesení zrušení dražební vyhlášky, Šutarik Marcel
18. 03. 2019 Výzva k předložení nabídky na odkoupení nepotřebného majetku z majetku okresního soudu
15. 03. 2019 Dražební vyhláška, Bednár Andrej
13. 03. 2019 Dražební vyhláška, Šutarik Marcel
12. 03. 2019 Usnesení, Maňák Miroslav
12. 03. 2019 Dražební vyhláška, Starcová Marcela
12. 03. 2019 Exekuční příkaz, Pavelková Zdeňka
12. 03. 2019 Dražební vyhláška, Maňák Miroslav
12. 03. 2019 Dražební vyhláška, Maňák Miroslav
12. 03. 2019 Dražební vyhláška, Maňák Miroslav
12. 03. 2019 Dražební vyhláška, Maňák Miroslav
08. 03. 2019 Dražební vyhláška, Čotková Jana
08. 03. 2019 Dražební vyhláška, Čotková Jana
07. 03. 2019 Usnesení odročení dražebního jednání, Dalecký David, Dalecká Magdaléna
06. 03. 2019 Exekuční příkaz, Pisklák Jakub
01. 03. 2019 Dražební vyhláška, Koňařík Antonín
01. 03. 2019 Dražební vyhláška, Koňařík Antonín
01. 03. 2019 Dražební vyhláška, Halamíčková Anežka
27. 02. 2019 Dražební vyhláška, Koňařík Antonín
27. 02. 2019 Dražební vyhláška, Koňařík Antonín
27. 02. 2019 Dražební vyhláška, Koňařík Antonín
26. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ha..." již není dostupný.
25. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Kr..." již není dostupný.
25. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ka..." již není dostupný.
20. 02. 2019 Dokument "Exekuční příkaz, Tepl..." již není dostupný.
20. 02. 2019 Dokument "Usnesení, Jošt Karel..." již není dostupný.
20. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ha..." již není dostupný.
20. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, ne..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Usnesení, Teplý Tomáš..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Te..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Te..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Te..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Te..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ma..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, PA..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy (oddělení stavebního řádu)
19. 02. 2019 Výroční zpráva města Vsetín podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
18. 02. 2019 Vyhlášení záměru prodat pozemek a části pozemků v katastrálním území Vsetín a Jasenka a převést části pozemků v katastrálním území Vsetín
15. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice tiskový mluvčí
14. 02. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout pozemek v katastrálním území Vsetín
13. 02. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout pozemek v katastrálním území Vsetín
13. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referent odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
12. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, Ka..." již není dostupný.
11. 02. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout vývěsní skříňku č. 33 umístěnou ve Vsetíně na ulici Svárov č. p. 1080
09. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ma obsazení pozice referenta odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy (oddělení územního plánování)
09. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje (oddělení ekonomické a správy majetku)
09. 02. 2019 Zveřejnění záměru upravit nájemní smlouvu na nebytové prostory ve Vsetíně, Smetanova č.p. 1484 ve 3. NP

XML