Obec Plav

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://plav.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Plav
Plav 57
370 07 Plav

Datová schránka: tnpedpf
E-mail: obec@plav.cz, jaroslav.hlach@plav.cz, oldriska.ribolova@plav.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 03. 2020 Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem (1 příloha)
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.2 ÚP Doudleby (1 příloha)
05. 03. 2020 RO č.2 (1 příloha)
27. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu- Opatření obecné povahy (2 přílohy)
27. 02. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy- Veřejná vyhláška (1 příloha)
27. 02. 2020 10 ZÁKLADNÍCH ZÁSAD pro období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění (1 příloha)
27. 02. 2020 RO č.1 (1 příloha)
25. 02. 2020 informace o konání 22.zasedání zastupitelstva (1 příloha)
21. 02. 2020 Aukční vyhláška (1 příloha)
04. 02. 2020 OOP- stanovení přechodné úpravy provozu (1 příloha)
15. 01. 2020 informace o nových osvobozeních na dani z nemovitých věcí od roku 2020 (2 přílohy)
13. 01. 2020 Informace o přerušení dodávky ele.energie v obci Plav (1 příloha)
13. 01. 2020 informace o konání ZO (1 příloha)
03. 01. 2020 RO č.18 (1 příloha)
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - stavební úřad (2 přílohy)
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy (2 přílohy)
17. 12. 2019 Opatření obecné povahy - bobr evropský (1 příloha)
13. 12. 2019 RO č.17 (1 příloha)
12. 12. 2019 Rozpořčet obce plav na rok 2020 (2 přílohy)
12. 12. 2019 Střesdnědobý rozpočtový výhled obce Plav 2020-2023 (1 příloha)
09. 12. 2019 RO č. 16 (1 příloha)
06. 12. 2019 informace o konání Zastupitelstva kraje (1 příloha)
06. 12. 2019 informace o konání zastupitelstva (1 příloha)
28. 11. 2019 veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy-zřízení ochranných pásem leteckých pozemních zařízení… (1 příloha)
26. 11. 2019 RO č.14 (1 příloha)
26. 11. 2019 RO č.15 (1 příloha)
26. 11. 2019 Návrh rozpočtu MŠ Plav p.o. - 2020 (2 přílohy)
26. 11. 2019 Návrh - střednědobý rozpočtový výhled obce Plav 2020-2023 (1 příloha)
26. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Plav - 2020 (2 přílohy)
24. 11. 2019 opatření obecné povahy- stanoveí přechopdné úpravy provozu na silnici II/15523 a III/15532 (2 přílohy)
22. 11. 2019 návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu - SMO Pomalší 2020 (2 přílohy)
22. 11. 2019 Opatření obecné povahy č1/2015( návrh změny)- výjimka ze základních podmínek bobra evropského (3 přílohy)
19. 11. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy- MK Plav-Plavnice (3 přílohy)
18. 11. 2019 informace o zasedání zastupitelstva (1 příloha)
18. 11. 2019 pozvánka na adventní jarmark (1 příloha)
12. 11. 2019 RO č. 13 (1 příloha)
08. 11. 2019 oznámení o přerušení dodávky el.energie (2 přílohy)
06. 11. 2019 záměr prodeje obecního pozemku (1 příloha)
05. 11. 2019 oznámení o výběrovém řízení s aukcí - ÚZSVM (1 příloha)
03. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství (1 příloha)
01. 11. 2019 upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí ( pozemků) na potřebu ořezu, příp.odstranění dřevin (2 přílohy)
30. 10. 2019 informace o konání zastupitelstva (1 příloha)
21. 10. 2019 Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje (1 příloha)
18. 10. 2019 Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.2 ÚP Doudleby v k.ú.Doudleby (1 příloha)
17. 10. 2019 Sbírka Diakonie (1 příloha)
16. 10. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímujednání-veřejná vyhláška (2 přílohy)
15. 10. 2019 informace o konání zastupitelstvo (1 příloha)
09. 10. 2019 RO č.12 (1 příloha)
07. 10. 2019 Oznámení o konání společného jednání o návrhu ÚP Včelná (1 příloha)
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška-doručení návrhu 4.aktualizace ZÚR Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na… (1 příloha)

XML