Obec Plav

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://plav.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Plav
Plav 57
370 07 Plav

Datová schránka: tnpedpf
E-mail: obec@plav.cz, jaroslav.hlach@plav.cz, oldriska.ribolova@plav.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 02. 2018 Veřejná vyhláška- Finanční úřad (1 příloha)
13. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení (1 příloha)
13. 02. 2018 Informace podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - Veřejná vyhláška (1 příloha)
13. 02. 2018 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje (1 příloha)
13. 02. 2018 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje (1 příloha)
13. 02. 2018 porovnání cen položek vodného za rok 2016 (2 přílohy)
13. 02. 2018 veřejná vyhláška - Územní plán obce OPlav - opatření obecné povahy (9 příloh)
13. 02. 2018 RO č.6 (1 příloha)
13. 02. 2018 5.(mimořádné) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje (1 příloha)
13. 02. 2018 Územní rozhodnutí-rozhodnutí o umístění stavby- Obnova řadu surové vody Římov - Plav (2 přílohy)
13. 02. 2018 34.zasedání Zastupitelstva (1 příloha)
13. 02. 2018 RO č.5 (1 příloha)
13. 02. 2018 Návrh závěrečného účtu Obce Plav za rok 2016 (1 příloha)
13. 02. 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 (2 přílohy)
13. 02. 2018 Závěrečný účet SMO Pomalší (1 příloha)
13. 02. 2018 Rozpočtový výhled 2017-2021 (1 příloha)
13. 02. 2018 informace podle §9b zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (1 příloha)
13. 02. 2018 Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k veř.ústnímu jednání - D3 (1 příloha)
13. 02. 2018 4.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje, návrh programu (1 příloha)
13. 02. 2018 ROč.4 (1 příloha)
13. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 1 (1 příloha)
13. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 2 (1 příloha)
13. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 3 (1 příloha)
13. 02. 2018 Přehled vynaložených nákladů za odpad za rok 2016 a přehled vynaložených finančních prostředků v Kč (2 přílohy)
13. 02. 2018 veřejná vyhláška- Oznámení o vydání 5.aktualizace ZÚR JčK (1 příloha)
13. 02. 2018 Rozhodnutí-vydání st povolení-Včelná Na Hraničkách- st.úpravy vodovodu (1 příloha)
13. 02. 2018 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
13. 02. 2018 informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017 (1 příloha)
13. 02. 2018 Ptačí chřipka (2 přílohy)
13. 02. 2018 záměr pronájmu (1 příloha)
13. 02. 2018 Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2016 (1 příloha)
13. 02. 2018 Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015 (1 příloha)
13. 02. 2018 Veřejná vyhláška- seznámení s podklady rozhodnutí -Obnova řadu surové vody Římov-Plav - II. a III.… (1 příloha)
13. 02. 2018 Veřejná vyhláška- Oznámení o pokračování řízení -stavební úpravy vodovodu Na Hraničkách (1 příloha)
13. 02. 2018 Rozpočet obce Plav 2017 (2 přílohy)
13. 02. 2018 vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky matařské školy Plav (1 příloha)
13. 02. 2018 Oznámení o otevření nové mateřské školy v obci Plav (1 příloha)
13. 02. 2018 Návrh dodatku č.2 k nájemní smlouvě ZP Malše (1 příloha)
13. 02. 2018 RO č.27 (1 příloha)
13. 02. 2018 Rozpočet obce Plav na rok 2018 (2 přílohy)
13. 02. 2018 Střednědobý rozpočtový výhled obce Plav (1 příloha)
13. 02. 2018 OZV č.1/2017o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání (1 příloha)
13. 02. 2018 OZV č.2/2017o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání… (1 příloha)
13. 02. 2018 Rozpočet SMO Pomalší na rok 2018 (1 příloha)
13. 02. 2018 SMO Pomalší-střednědobý rozpočtový výhled (1 příloha)
13. 02. 2018 Dopravně inženýrské opatření- kácení stromů D 0310/II Hodějovice Třebonín (4 přílohy)
13. 02. 2018 Návrh opatření obecné povahy - veřejná vyhláška (1 příloha)
13. 02. 2018 Územní plán obce Plav (7 příloh)
13. 02. 2018 Oznámení o nálezu (1 příloha)
13. 02. 2018 závěrečný účet obce Plav za rok 2016 (5 příloh)

XML