Obec Sluštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://obecslustice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Sluštice
Sluštice 21
250 84 Sluštice

Datová schránka: ng3apv5
E-mail: obecslustice@obecslustice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 10. 2020 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 11/2020.
23. 10. 2020 Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 29.10.2020.
23. 10. 2020 Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob;
23. 10. 2020 Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb;
23. 10. 2020 Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů.
18. 10. 2020 Rozhodnutí hejtmanky č. 10/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.
15. 10. 2020 Rozhodnutí hejtmanky č. 9/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
15. 10. 2020 Rozhodnutí č. j. 4643/ENV/09-282/620/09-Z27 ze dne 27. 10. 2009 o povolení k provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy ČSOP se v souladu s § 5 odst. 10 ZOPK m ě n í …
13. 10. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 166/2020 obsahující krizová usnesení vlády ze dne 12.10.2020
13. 10. 2020 Návrh zadání územního plánu obce Křenice
13. 10. 2020 Rozeslání návrhu
10. 10. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 162 obsahující krizová usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020.
10. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020
24. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020 o zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole, o doporučení omezit návštěvy třetích osob u pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, a o doporučení omezit přijímání návštěv třetích osob v zařízeních sociálních služeb – s účinností od 23. 9. 2020.
24. 09. 2020 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
22. 09. 2020 Nařízení KHS č. 5/2020
17. 09. 2020 Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 9.9.2020
17. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 063..." již není dostupný.
17. 09. 2020 ÚZSVM_Agenda_neznamý_vlastnik_01_08_2020.pdf
17. 09. 2020 ÚZSVM_Agenda_neznamý_vlastnik_01_08_2020_priloha.pdf
17. 09. 2020 ÚZSVM_Agenda_neznamý_vlastnik_brožura.pdf
17. 09. 2020 ČSÚ - Integrované šetření v zemědělství 1.9. - 26.10.2020.pdf
17. 09. 2020 Příloha - informační brožura
17. 09. 2020 JAK VOLIT? VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020
15. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o době místě konání
10. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
10. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Oznámení svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
03. 09. 2020 Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 9.9.2020.
03. 09. 2020 Na základě vyhlášky obce Sluštice č, 112017 čl. 3 oznamujeme termín pořádání Festival dne 12.9.2020
03. 09. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
20. 08. 2020 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
18. 08. 2020 ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ MěÚ Říčany, speciální stavební úřad, jako příslušný správní orgán vydal rozhodnutí č.j. 416448/2019- MURI/OSAD, č. ev. 208879/2020 dna 24.7.2020, které se týká: „II/101 KŘENICE – HR. OBL. SILNICE A MOST EV. Č. 101-082_PD – SO 101, SO 102, SO 103, SO 104 a SO 201
11. 08. 2020 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
11. 08. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
06. 08. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
20. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Chodníky, cyklostezky - Sibřina, Stupice.pdf
20. 07. 2020 Veřejná vyhláška - uzavírka Sibřina - Říčanská.pdf
16. 07. 2020 Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva 22. července 2020
09. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
04. 07. 2020 Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 24.6.2020
18. 06. 2020 Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřeiné zasedání zastupitelstva 24, června 2020
04. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
27. 05. 2020 Opatření vlády ČR ze dne 25.5.2020
21. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
19. 05. 2020 Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 13.5.2020
19. 05. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
14. 05. 2020 UZSVM_Agenda_neznamy_vlastnik_01_02_2020.pdf
14. 05. 2020 UZSVM_Agenda_neznamy_vlastnik_01_01_2020_priloha.pdf
07. 05. 2020 Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřeiné zasedání zastupitelstva 13, května 2020
07. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Sluštice za rok 2019.

XML