Obec Sluštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://obecslustice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Sluštice
Sluštice 21
250 84 Sluštice

Datová schránka: ng3apv5
E-mail: obecslustice@obecslustice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2023 Návrh rozpočtu obce na rok 2024
06. 12. 2023 Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZOS ze dne 29.11.2023
22. 11. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice dne 29.11.2023
21. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Obytný soubor Sluštice – východ
02. 11. 2023 Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice ze dne 25.10.2023
30. 10. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích
23. 10. 2023 Veřejná vyhláška: Rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury „II/101 Úvaly – Říčany“
18. 10. 2023 Pozvánka na příští veřejné zasedání zastupitelstva obce
11. 10. 2023 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
04. 10. 2023 Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 13.9.2023
02. 10. 2023 Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 13.9.2023
02. 10. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠLA-Rozhodnutí na stavbu: Zřízení dvou zastávek v obci Sluštice
27. 09. 2023 Odvolání valné hromady - Honební spoolečenství Březí
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury „II/101 Úvaly – Říčany“
25. 09. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2021 - schválený
20. 09. 2023 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
18. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Sibřina
07. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení místa a doby konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚPO Křenice
06. 09. 2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Březí
06. 09. 2023 Dokument "Dražební vyhláška o e..." již není dostupný.
04. 09. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 13.9.2023
04. 09. 2023 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí aktualizovaný k 1. 8. 2023:
31. 08. 2023 Oznámení o termínu konání kulturní akce
30. 08. 2023 Oznámeníé o termínu konání kulturní akce
23. 08. 2023 VEŘEJNÁ VÝZVA vlastníkům hrobových zařízení bez uzavřené nájemní smlouvy a nevyužívaných hrobových místech
17. 08. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060905104
17. 08. 2023 Oznámení o zahájení společného řízení
10. 08. 2023 oznámení zahájení společného řízení
19. 07. 2023 Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice ze dne 12.7.2023
19. 07. 2023 O Z N Á M E N Í O Z Á M Ě R U P R O N A J M O U T nebytové prostory v budově č.p. 49 v obci Sluštice
12. 07. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
10. 07. 2023 Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice ze dne 28.6.2023
07. 07. 2023 Zápis
06. 07. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání
19. 06. 2023 Pozvánka na příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice
02. 06. 2023 Záměr obce Doubek na propachtování provozovny k hostinské činnosti a provozování restaurace, v objektu č.p.22 v obci Doubek
01. 06. 2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
22. 05. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SEZNÁMENÍ S DOPLNĚNÝMI PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ- STAVBA II/101 Úvaly – Říčany
27. 04. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
27. 04. 2023 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023
24. 04. 2023 Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 561/1, k.ú. Sluštice
19. 04. 2023 Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 19.4.2023
12. 04. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice - 19.4.2023
05. 04. 2023 Zápis a Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstav ze dne 29.3.2023
05. 04. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2022
03. 04. 2023 Nařízení Státní veterinární správy, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/027882-S ze dne 20.02.2023
03. 04. 2023 Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená), výzkum – rozhodnutí
03. 04. 2023 ařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
26. 03. 2023 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 vč. příloh
22. 03. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

XML