Obec Krásensko

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://krasensko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Krásensko
Krásensko 123
683 04 Krásensko

Datová schránka: d42bv5e
E-mail: ou@krasensko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 10. 2019 Zveřejnění záměru - propachtování pozemků
22. 10. 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemku) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
10. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
10. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice
04. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
04. 09. 2019 Seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník - aktualizace k 1. 8. 2019
26. 08. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
23. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/20189
12. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Svazku obcí "Drahanská vrchovina"
26. 06. 2019 Zveřejnění záměru - Nájemní smlouva Rychta
26. 06. 2019 Oznámení o zvřejnění finančních dokumentů
26. 06. 2019 Závěrečný účet Obce Krásensko za rok 2018
25. 06. 2019 Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p. č. 2065/1.
24. 06. 2019 Zveřejnění záměru - Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
12. 06. 2019 Svolání zastupitelstva
11. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
03. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu Obce Krásensko za rok 2018
03. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů
28. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů svazku obcí Drahanská vrchovina
28. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu svazku obcí Drahanská vrchovina za rok 2018
30. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
09. 04. 2019 Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků
09. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
27. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
14. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
13. 03. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
13. 03. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
04. 03. 2019 Seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník - aktualizace k 1. 2. 2019
06. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
22. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2018
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
03. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2018
21. 12. 2018 Zveřejnění záměru - pronájem kadeřnictví
18. 12. 2018 Rozpočet MŠ Krásensko na rok 2019
18. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Krásensko na roky 2020 - 2022
17. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů - MŠ Krásensko
14. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Krásensko na léta 2020 - 2022
14. 12. 2018 Rozpočet Obce Krásensko na rok 2019
14. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů
13. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
03. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů
03. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů MŠ
26. 11. 2018 Návrh rozpočtu Obce Krásensko na rok 2019
26. 11. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Krásensko na léta 2020 - 2022 - Návrh
26. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 - MŠ Krásensko
26. 11. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022 - MŠ Krásensko
26. 11. 2018 Cenové oznámení VaK Vyškov, a.s. - ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019

XML