Obec Malé Kyšice

Město, městys, obec, MČ
Okres Kladno

http://www.malekysice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Malé Kyšice
Míru 72
273 51 Malé Kyšice

Datová schránka: j8gbxr9
E-mail: ou.malkysice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2020 Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Malé Kyšice
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2020
17. 04. 2020 Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku (komunální odpad)
14. 04. 2020 OOP - odchylná opatření od lesního zákona
14. 04. 2020 OOP č.1/2020 - výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obyt.přívěsy mimo silnice
14. 04. 2020 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu
14. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
09. 02. 2020 Pozvánka na 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce
03. 02. 2020 Návrh opatření obecné povahy č.1/2020
18. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 10/2019
18. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 9/2019
13. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Malé Kyšice na roky 2021-2022
13. 01. 2020 Rozpočet Mateřské školy Malé Kyšice na rok 2020
13. 01. 2020 Rozpočet obce Malé Kyšice na rok 2020
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška o zařazení pozem. komunikací do kategorie místní komunikace obce Malé Kyšice
16. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
16. 12. 2019 Opatření obecné povahy
16. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění doplňuje vyhláška č. 3/2007, o poplatku za komunální odpad
15. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 Pozvánka na 11. veřejné zasedání zastupitelstva obce
09. 12. 2019 Pozvánka na 11. veřejné zasedání zastupitelstva obce
02. 12. 2019 Oznámení záměru obce prodat pozemek parc. č. 506/9 v k. ú. Malé Kyšice
02. 12. 2019 Oznámení záměru obce prodat pozemek parc. č. 506/8 v k. ú. Malé Kyšice
02. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Malé Kyšice na roky 2021-2022
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu Mateřské školy Malé Kyšice na rok 2020
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Malé Kyšice
18. 11. 2019 Pozvánka na 10. veřejné zasedání zastupitelstva obce
05. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy
02. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
14. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.7/2019
06. 10. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZe pod č.j. 18918/2019-MZE-16212
06. 10. 2019 Veřejná vyhláška - povolení výjimky ze zákl. ochr. podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného
06. 10. 2019 Dokument "Oznámení o zveřejnění..." již není dostupný.
23. 09. 2019 Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce
12. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
27. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
14. 08. 2019 Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce
06. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu stavebních prací
10. 07. 2019 Rozpočtové opatření č.4/2019
08. 07. 2019 Závěrečný účet obce Malé Kyšice za rok 2018
19. 06. 2019 Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce
13. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Malé Kyšice za rok 2018
13. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.3/2019
12. 06. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2017
10. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.3/2019
10. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
10. 06. 2019 1. rozpočtové opatření roku 2019
07. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.3/2013

XML