Město Jílové

Město, městys, obec, MČ
Okres Děčín

http://mujilove.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jílové
Mírové nám. 280
407 01 Jílové

Datová schránka: bx8btu8
E-mail: podatelna@mujilove.cz, taj@mujilove.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 06. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - vedoucí OEI
19. 06. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - vedoucí OSMŽP
19. 06. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
19. 06. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/059/Kos/2019 a jeho podmínkách
13. 06. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
12. 06. 2019 Oznámení - výjimečné zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu - 29.6.2019
12. 06. 2019 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba
11. 06. 2019 Oznámení - zasedání ZMJ dne 18.6.2019
11. 06. 2019 Zveřejnění záměru - pronájem pozemků v majetku města
11. 06. 2019 Zveřejnění záměru - pronájem pozemku v majetku města
11. 06. 2019 Zveřejnění záměru - pronájem pozemku v majetku města
07. 06. 2019 Závěrečný účet Ústeckého kraje za r. 2018
07. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024
04. 06. 2019 Nově nalezená zvířata ke dni 30.5.2019
31. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu města Jílové za rok 2018
31. 05. 2019 Mikroregion Labské skály - návrh závěrečného účtu
31. 05. 2019 Mikroregion Labské skály - zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
29. 05. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s navrženou změnou Plánu péče o CHKO Labské pískovce
23. 05. 2019 Zveřejnění záměru - bezúplatný převod (dar) pozemků
23. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
22. 05. 2019 Zápis ze 7. RMJ ze dne 15.5.2019
22. 05. 2019 Výpis přijatých usnesení ze 7. RMJ ze dne 15.5.2019
22. 05. 2019 Oznámení - výjimečné zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu - 1.6.2019
20. 05. 2019 Mikroregion Labské skály - rozpočtové opatření č. 1 pro r. 2019
13. 05. 2019 Nově nalezená zvířata ke dni 12.5.2019
09. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
07. 05. 2019 Zveřejnění záměru - prodej pozemku z majetku města
06. 05. 2019 Zveřejnění záměru - směna pozemků z majetku města
02. 05. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu
30. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
30. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
30. 04. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za r. 2018
29. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
26. 04. 2019 Nově nalezená zvířata ke dni 25.4.2019
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. 1270043/19/2500-11460-505479 - daň z nemovitých věcí na r. 2019 + Informace - daně z nemovitých věcí
25. 04. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách č. U/038/Kos/2019
25. 04. 2019 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí - volby do Evropského parlamentu - 24. a 25.5.2019
24. 04. 2019 Zveřejnění záměru - prodej pozemku z majetku města, bezúplatný převod (dar) pozemků z majetku města
18. 04. 2019 Zápis ze 4. ZMJ ze dne 9.4.2019
18. 04. 2019 Výpis přijatých usnesení ze 4. ZMJ ze dne 9.4.2019
17. 04. 2019 Oznámení - výjimečné zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu - 4.5.2019
15. 04. 2019 Zveřejnění záměru - směna části pozemku z majetku města
10. 04. 2019 Nabídka práce - dělník OMH
10. 04. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - vedoucí OSMŽP
10. 04. 2019 Dotační program města Jílové na r. 2019
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
05. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - 24. a 25.5.2019
02. 04. 2019 Oznámení - zasedání ZMJ dne 9.4.2019
01. 04. 2019 Zveřejnění záměru - prodej části pozemku z majetku města
01. 04. 2019 Zveřejnění záměru - pronájem pozemku v majetku města

XML