Obec Bítov

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://www.obecbitov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bítov
Bítov 117
743 01 Bítov

Datová schránka: 54nay6x
E-mail: urad@obecbitov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021
25. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce Bítov na rok 2021.
23. 11. 2020 Žádost o zveřejnění OOP
20. 11. 2020 Návrh střednědobého výhladu rozpočtu SOB 2022-2025
20. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 SOB
20. 11. 2020 Usnesení 13. - mimořádného zasedání zastupitelstva obce Bítov dne 19.11.2020
18. 11. 2020 Smlouva č. 2020KP01 - o poskytnutí návratné finanční výpomoci
11. 11. 2020 Rozpočtové opatření obce Bítov č. 4/2020
11. 11. 2020 Oznámení o komání XIII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bítov dne 19.11.2020.
23. 10. 2020 Nařízení č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
12. 10. 2020 Rozpočtové opatření SOB č. 2/2020
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Bítov formou opatření obecné povahy a oznámení o místě a době konání veřejného projenání o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Bítov, výzva k uplatňování stanovisek, připomínek nebo námitek.
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bítov.
23. 09. 2020 Usnesení 12. zasedání ZO Bítov dne 17.9.2020.
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření obce Bítov č. 3/2020.
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb v obci.
10. 09. 2020 Oznámení o konání XII. zasedání Zastupitelstva obce Bítov dne 17.9.2020.
08. 09. 2020 Veřejná schůze
07. 09. 2020 Rozpočet SOB na rok 2020.
07. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 SOB
07. 09. 2020 Závěrečný účet SOB za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2019.
07. 09. 2020 Svolání Valné hromady SOB 22.9.2020
04. 09. 2020 Svolání prvního zasedání OVK
01. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 22/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
31. 08. 2020 Usnesení 11. - mimořádného zasedání zastupitelstva obce Bítov dne 25. srpna 2020.
21. 08. 2020 Jmenování zapisovatele pro volby do Zastupitelstev krajů.
21. 08. 2020 Počet a sídla volebních okrsků.
20. 08. 2020 Změny jízdních řádu k 30.8.2020 - Bílovecko
17. 08. 2020 Oznámení o konání XI. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bítov dne 25.8.2020.
17. 08. 2020 Mimořádné opatření č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezskéh kraje se sídlem v Ostravě
11. 08. 2020 Smlouva o dílo č. 2020B01.
10. 08. 2020 Mimořádné opatření č. 18/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
29. 07. 2020 Opatření obecné povahy
27. 07. 2020 Nařízení č. 16/2020 Krajské hygienické stanice
21. 07. 2020 Pozvánka k veřejnému projednání A2 ZÚR MSK
21. 07. 2020 Zveřejnění vyhlášení konkursního řízení DDM Bílovec
21. 07. 2020 Nařízení č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
10. 07. 2020 Rozpočtové opatřední č. 2/2020
26. 06. 2020 Usnesení 10. zasedání ZO Bítov ze dne 18.6.2020.
10. 06. 2020 Oznámení o konání X. zasedání Zastupitelstva obce Bítov dne 18.6.2020.
26. 05. 2020 Výběrové řízení
22. 05. 2020 Vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nO
15. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2019.
15. 05. 2020 Svolání Valné hromady SOB dne 2.6.2020.
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška
24. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění na elektronické úřední desce 2/2020.
10. 04. 2020 Zadavací dokumentace - Protierozní opatření Bítov u Bílovce.
07. 04. 2020 Závěrečný účet obce Bítov za rok 2019.
07. 04. 2020 Rozpočtové opatření obce Bítov č. 1/2020
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy

XML