Obec Bítov

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://www.obecbitov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bítov
Bítov 117
743 01 Bítov

Datová schránka: 54nay6x
E-mail: urad@obecbitov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 08. 2019 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2019-2024.
17. 07. 2019 Rozhodnutí § 56 ZOPK - medvěd hnědý
24. 06. 2019 Rozpočtové opatření SOB č. 1/2019
24. 06. 2019 Závěrečný účet SOB za rok 2018.
17. 06. 2019 Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018.
13. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019.
13. 06. 2019 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BÍTOV ZA ROK 2018.
06. 06. 2019 Usnesení 5. zasedání ZO Bítov ze dne 30.5.2019
03. 06. 2019 Svolání Valné hromady SOB.
24. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2018.
23. 05. 2019 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Bítov dne 30. května 2019.
14. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Bítov za rok 2018.
13. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.2 2019
07. 05. 2019 Kalkulace cen pro vodné a stočné SmVak
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška.
25. 04. 2019 veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - § 56 ZOPK - medvěd hnědý
18. 04. 2019 OZV č. 1/2019 o školských obvodech spádových mateřských škol.
18. 04. 2019 Usnesení 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bítov ze dne 15.dubna 2019.
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatele.
09. 04. 2019 Stanovení počtu volebních okrsků.
05. 04. 2019 Oznámení o 4. - mimořádném zasedání Zastupitelstva obce Bítov.
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212
03. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP.
03. 04. 2019 Stanovení počtu členů OVK.
28. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění.
28. 03. 2019 Rozpočtový výhled pro období 2019-2022 SOB.
28. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění SOB.
28. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019.
28. 03. 2019 Rozpočet SOB na rok 2019.
27. 02. 2019 Usnesení III. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.2.2019
25. 02. 2019 Svolání Valné hromady Sdružení obcí Bílovecka
20. 02. 2019 Rozpočet SOB na rok 2019.
18. 02. 2019 Plnění rozpočtu roku 2018.
13. 02. 2019 Oznámení o konání III. zasedání ZO Bítov dne 21.února 2019.
11. 02. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu na PK okres Nový Jičín SSMSK 2019
31. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení ZÁMĚRU OBCE - Nájem nebytových prostor za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží.
29. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 3 2019.
24. 01. 2019 Výroční zpráva za rok 2018, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
24. 01. 2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení.
21. 01. 2019 ROZPOČET OBCE BÍTOV NA ROK 2019.
20. 12. 2018 Usnesení 2. zasedání ZO dne 13.12.2018.
19. 12. 2018 VV_zveřejnění usnesení o opravě nesprávností ZÚR MSK po A1
18. 12. 2018 OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
13. 12. 2018 Svolání valné hromady SOB 17.12.2018
05. 12. 2018 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Bítov dne 13.12.2018.
29. 11. 2018 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019.
28. 11. 2018 Plnění rozpočtu za období 01.-10.2018.
28. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce Bítov na rok 2019.
28. 11. 2018 Návrh plánu nákladů a výnosů HČ Obecní dům Bítov na rok 2019.
13. 11. 2018 Dokument "196EX 4364/06-371 DVU..." již není dostupný.

XML