Město Česká Skalice

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://ceskaskalice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO ČESKÁ SKALICE
třída T. G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice

Datová schránka: f8yb27v
E-mail: urad@ceskaskalice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 VOLBY - zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny pro "nezávislé kandidáty" a "sdružení nezávislých kandidátů"
28. 06. 2022 VOLBY - seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají na pověřený městský úřad v České Skalici
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici B. Němcové v kat. území Česká Skalice
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Komenského před objektem čp. 498 (základní škola) v kat. území Česká Skalice
16. 06. 2022 Oznámení o konání kulturní akce - Tropická charitativní pouť 8.7.-10.7.2022
16. 06. 2022 Informace o konání akce – Slavnost vína 18.6.2022
16. 06. 2022 Záměr pronájmu nebytového prostoru - pronájem 3 místností budovy čp. 1 Husovo náměstí v České Skalici
09. 06. 2022 Svolání zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice na 20. 6. 2022
09. 06. 2022 Záměr majetkoprávních úkonů města - odprodej části pozemku v obci Česká Skalice a v k.ú. Zlíč
03. 06. 2022 Město Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici - VEDOUCÍ PEČOVATELKA, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
02. 06. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a na místních komunikacích v kat. území Vestec u Hořiček, Lhota pod Hořičkami, Újezdec u Hořiček, Brzice, Chlístov u Hořiček, Hořičky, Světlá u Hořiček, Ratibořice u České Skalice
02. 06. 2022 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu kat. území Zlíč
02. 06. 2022 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/285 13 v ul. Bezručova v kat. území Česká Skalice
31. 05. 2022 Záměr majetkoprávních úkonů města - Pronájem části pozemku v obci Česká Skalice a k.ú. Zlíč pro zbudování kanalizační přípojky v místní části Zlíč
31. 05. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci (stezka okolo v. n. Rozkoš – cyklookruh Rozkoš – úsek 7) v kat. území Česká Skalice
26. 05. 2022 Záměr majetkoprávních úkonů města - Odprodej částí pozemků v k.ú. Česká Skalice pro výstavbu tří rodinných domů v ul. Sportovní
26. 05. 2022 Záměr majetkoprávních úkonů města - Pronájem části pozemku v k.ú. Česká Skalice pro zbudování sjezdu v ul. Zahradní
26. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3. 6. 2022
24. 05. 2022 Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů z 23.5.2022
20. 05. 2022 Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů - Návrh Závěrečného účtu DSO Kladská stezka za rok 2021
20. 05. 2022 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 2. 2022
20. 05. 2022 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na p. p. č. 1188/1 v ul. Jiráskova u čp. 596 v kat. území Česká Skalice
13. 05. 2022 Záměr majetkoprávních úkonů města - odprodej a směna pozemků v majetku města Česká Skalice
12. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského
12. 05. 2022 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici B. Němcové v kat. území Česká Skalice
12. 05. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/304 v ul. Pospíšilova a na místních komunikacích v ul. Hurdálkovo náměstí, Havlíčkova, Máchova, Wolkerova v kat. území Malá Skalice
10. 05. 2022 DSO Kladská stezka - Adresný záměr 1/2022
10. 05. 2022 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU P. P. Č. 2/1 V OBCI ČESKÁ SKALICE A V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ZLÍČ
05. 05. 2022 Návrh majetkoprávních úkonů města - odprodej a pronájem částí pozemků v majetku města Česká Skalice
05. 05. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
05. 05. 2022 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KOUPACÍ SEZÓNA 2022
05. 05. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny 20.5.2022
05. 05. 2022 NÁLEZ - Vyhlášení nálezu mobilní telefon HUAWEI
29. 04. 2022 Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů DSO Kladská stezka 29.4.2022
29. 04. 2022 OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ "ÚPA" O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH z 12.4.2022
29. 04. 2022 Město Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici VEDOUCÍ PEČOVATELKA, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
28. 04. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Boženy Němcové u č. p. 268 v České Skalici
28. 04. 2022 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 757704/22/2700-11460-606264 (daň z nemovitých věcí na rok 2022)
28. 04. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny 18.5.2022
21. 04. 2022 Dokument "VVeřejná vyhláška - o..." již není dostupný.
14. 04. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/304 (ul. E. Beneše a Zelená), III/285 13 (ul. Křenkova) a MK Boženy Němcové, E. Beneše, Husovo nám. a třída T. G. Masaryka v České Skalici v kat. území Česká Skalice
14. 04. 2022 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/285 13 v ul. Bezručova v kat. území Česká Skalice
14. 04. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/285, II/304, III/285 13, III/285 17 a III/304 21 v kat. území Česká Skalice, Spyta, Velká Jesenice, Říkov, Volovka a Veselice nad Metují
14. 04. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/304 v kat. území Česká Skalice, Velká Jesenice, na silnici II/304 21 v k. ú. Říkov a Velká Jesenice a na účelové komunikaci na p. p. č. 1524/2 v k. ú. Česká Skalice
12. 04. 2022 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE podle § 39 odst. 1 zákona o obcích ADRESNÝ ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU P.Č. 310/1 V OBCI ČESKÁ SKALICE A KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MALÁ SKALICE
12. 04. 2022 Město Česká Skalice - Záměr pronájmu pozemku p. č. 694 v k.ú. Ratibořice u České Skalice, v obci Česká Skalice, pro podnikatelské účely – obálkovou metodou
08. 04. 2022 Město Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici - VEDOUCÍ PEČOVATELKA, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
08. 04. 2022 NÁLEZ - vyhlášení nálezu - fitness náramek
05. 04. 2022 Výzva pro majitele vozidla AUDI A4 v ul. E. Beneše v České Skalici
05. 04. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci p.p.č. 1762/5 k.ú. Česká Skalice

XML