Město Česká Skalice

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://ceskaskalice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO ČESKÁ SKALICE
třída T. G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice

Datová schránka: f8yb27v
E-mail: urad@ceskaskalice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 03. 2023 Návrh majetkoprávních úkonů města - Pronájem:částí pozemků pro předzahrádky: na Husově náměstí a v ul. B. Němcové, pro parkování osobních automobilů v ul. Lidická a pro vyhrazené parkování osobního automobilu na třídě T. G. Masaryka v České Skalici
14. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/304 9 v ul. Jiráskova a na místní komunikaci v ul. Pivovarská (křižovatka těchto dvou komunikací) v kat. území Česká Skalice
14. 03. 2023 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KOUPACÍ SEZÓNA 2023
13. 03. 2023 Město Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici VEDOUCÍ ODBORU KULTURY A SPORTU
13. 03. 2023 Město Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici VEDOUCÍ ODBORU KULTURY A SPORTU
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Podhradní v České Skalici v kat. území Česká Skalice
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci parkovišti v ulici T. G. Masaryka, Podhradní a na účelové komunikaci z parkoviště u Penny marketu v kat. území Česká Skalice
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ul. Sportovní v kat. území Česká Skalice a Spyta, v úseku od podjezdu silnice I/33 po Spyta
09. 03. 2023 Svolání zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice na 20.3.2023
03. 03. 2023 Honební společenstvo Červený Kostelec - pozvánka na jednání valné hromady dne 18.3.2023
02. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ-zahájení stavebního řízení na stavbu „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa“ v katastrálním území Zlíč
02. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/304 v ul. Zelená a na místních komunikacích v ul. Riegrova, Lidická, Na Kamenci, 28. října, Komenského, Nerudova, Sportovní a Žižkův kopec v kat. území Česká Skalice
02. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Podhradní, parkoviště v ul. T. G. Masaryka a účelová komunikace na příjezdu k OD Penny v České Skalici
02. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ-zahájení stavebního řízení (oprava) na stavbu „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa“ v katastrálním území Zlíč
02. 03. 2023 Návrh majetkoprávních úkonů města - pronájem nebytového prostoru - kiosku v k.ú. Česká Skalice
01. 03. 2023 OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ "ÚPA" O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH z 28.2.2023
28. 02. 2023 Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů - Návrh Státního závěrečného účtu města Česká Skalice za rok 2022
28. 02. 2023 Návrh majetkoprávních úkonů města - Odprodej části pozemku v k.ú. Zájezd (rozšíření zahrady u RD) a části pozemku v k.ú. Česká Skalice v ul. Bezručova (rozšíření areálu), směna pozemků v k.ú. Velká Jesenice pro scelení pozemků v areálu TJ Slavia Jachting
16. 02. 2023 Výzva pro majitele vozidla - vraku VOLKSWAGEN PASSAT v ulici Na Kamenci v České Skalici
16. 02. 2023 Výzva pro majitele vozidla - vraku BMW červené na třídě T.G. Masaryka v České Skalici (parkoviště ATC Rozkoš)
16. 02. 2023 Výzva pro majitele vozidla - vraku ŠKODA FABIA v ulici Sportovní v České Skalici
14. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/11 A P.Č. 1743/6 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
14. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/10 A P.Č. 1743/5 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
14. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/9 A P.Č. 1743/4 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
14. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/8 A P.Č. 1743/3 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
14. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/15 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
14. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/14 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
14. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/18 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
14. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/17 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
14. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/16 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
13. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/13 A P.Č. 1743/8 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
13. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ NA PRODEJ POZEMKU P.Č.1742/12 A P.Č. 1743/7 V OBCI A K.Ú. ČESKÁ SKALICE
09. 02. 2023 Návrh majetkoprávních úkonů města - pronájem nového podkrovního bytu č. 12 v ul. Komenského 615 v České Skalici
09. 02. 2023 Návrh majetkoprávních úkonů města - pronájem nového podkrovního bytu č. 13 v ul. Komenského 615 v České Skalici
07. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
07. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
02. 02. 2023 Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů - DSO Kladská stezka z 30.1.2023
02. 02. 2023 Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů - Rozpočtové opatření č. 1/2023 ke Schváleného rozpočtu města
02. 02. 2023 Záměr pronájmu nebytového prostoru - přízemí budovy Husovo náměstí čp. 1 v České Skalici
02. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU P. Č. 680/4 V OBCI A V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ČESKÁ SKALICE
02. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU P. Č. 680/5 V OBCI A V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ČESKÁ SKALICE
02. 02. 2023 MĚSTO ČESKÁ SKALICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU P. Č. 680/6 V OBCI A V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ČESKÁ SKALICE
29. 01. 2023 VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2023 v České Skalici
28. 01. 2023 Plánovaná odstávka elektřiny - 9.2.2023
28. 01. 2023 Návrh majetkoprávních úkonů města - Pronájem části pozemku v obci Česká Skalice a v k.ú. Malá Skalice pro provedení terénních a stavebních úprav za účelem parkování v ul. Steidlerova v České Skalici
28. 01. 2023 NÁLEZ - vyhlášení nálezu mobilní telefon Apple, černý, rozbitý
20. 01. 2023 Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů - Rozpočtové opatření číslo 7/2022 ke schválenému rozpočtu na rok 2022
19. 01. 2023 Zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice dne 30.1.2023
15. 01. 2023 Výsledky prvního kola hlasování volby prezidenta republiky za Českou Skalici
14. 01. 2023 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu v ul. Jiráskova a v ul. Pivovarská (křižovatka těchto dvou komunikací) v kat. území Česká Skalice

XML