Obec Hošťka

Město, městys, obec, MČ
Okres Tachov

http://hostka-tc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hošťka
Hošťka 75
348 06 Hošťka

Datová schránka: u55bhuq
E-mail: starosta@hostka-tc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 02. 2018 Seznam členů volební komise okrsek č. 1 a č. 2
12. 02. 2018 Zapisovatelka volební okrskové komise obce Hošťka
12. 02. 2018 Počet a sídlo volebních okrsků
12. 02. 2018 Výpis z usnesení Zastupitelstva Obce Hošťka ze dne 15.8.2012
12. 02. 2018 Záměr prodeje p.č. st. 170 o výměře 20 m2 v k.ú. Žebráky
12. 02. 2018 Záměr prodeje p.č. 4314/32 o výměře 120 m2 a p.č. 4314/33 o výměře 52 m2 v k.ú. Hošťka
12. 02. 2018 Místo konání voleb
12. 02. 2018 Počet a sídlo volebních okrsků
12. 02. 2018 Pozvánka na osmé veřejné zasedání Obce Hošťka , které se bude konat dne 15.8.2012
12. 02. 2018 Veřejná vyhláška zrušení pobytu Martincová Žebráky
12. 02. 2018 Dražební vyhláška
12. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Hošťka č. 2/2012
12. 02. 2018 Záměr pronájmu části z p.č. 15 o výměře 160 m2 v k.ú. Hošťka
12. 02. 2018 Očkování psů v obci Hošťka Žebráky dne 26.6.2012
12. 02. 2018 Výpis z usnesení Zastupitelstva Obce Hošťka ze dne 6.6.2012
12. 02. 2018 Záměr prodeje části z p.č. 994/1 o výměře 80m2 v k.ú. Hošťka
12. 02. 2018 Záměr pronájmu p.č. -123, 1340, 1341 v k.ú. Hošťka
12. 02. 2018 Záměr pronájmu p.č. 4314/3 o výměře 237 m2 v k.ú. Hošťka
12. 02. 2018 Dražební vyhláška
12. 02. 2018 Pozvánka na šesté veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Hošťka dne 6.6.2012
12. 02. 2018 Závěrečný účet obce Hošťka za rok 2011 - NÁVRH
12. 02. 2018 Výpis z usnesení Zastupitelstva Obce Hošťka ze dne 25.4. 2012
12. 02. 2018 Vítání občánků v obci Hošťka - do konce 30.6.2012
12. 02. 2018 Záměr prodeje části z  p.č. 994/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Hošťka
12. 02. 2018 Záměr prodeje p.č.4363 o výměře 576m2 a p.č. 647/3 o výměře 168 m2 v k.ú. Hošťka
12. 02. 2018 Záměr prodeje p.č. 3/2 o výměře 36 m2 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 104 m2 zahrada v k.ú. hošťka
12. 02. 2018 Pozvánka na páté veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Hošťka - na den 25.4.2012
12. 02. 2018 hodnotící tabulka na nového provozovatele VHI Hošťka, Žebráky
12. 02. 2018 Záměr p.č. 17 a p.č. 4314/1 část v k.ú. Hošťka o výměře 240 m2
12. 02. 2018 Ukončení výzvy k podání nabídek o účast ve výběrovém řízení na provozovatele VHI Hošťka, datum ukončení 21.3.2012 v 10.00 hod
12. 02. 2018 Pozvánka na čtvrté veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Hošťka - den konání 28.3.2012
12. 02. 2018 Výpis z III. veřejného mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hošťka ze dne 9.3.2012
12. 02. 2018 Záměr pronájmu vodohospodářského majetku obce Hošťka
12. 02. 2018 VÝZVA k podání žádosti ve výběrovém řízení na uzavření ,,Koncesní smlouvy Hošťka malého rozsahu,,
12. 02. 2018 Návrh koncesní smlouvy Příloha č. 1 Hošťka
12. 02. 2018 Návrh koncesní smlouvy příloha č. 3 Hošťka
12. 02. 2018 Návrh koncesní smlouvy k výběrovému řízení příloha č. 4 Hošťka
12. 02. 2018 Návrh koncesní smlouvy k výběrovému řízení příloha č. 5 Hošťka
12. 02. 2018 Podrobnější pravidla předávání a převzetí majetku smluvními stranani příloha č. 6 Hošťka
12. 02. 2018 Návrh koncesní smlouvy k výběromu řízení příloha č. 7 Hošťka
12. 02. 2018 Návrh koncesní smlouvy k výběrovému řízení příloha č. 8 Hošťka
12. 02. 2018 Návrh koncesní smlouvy k výběrovému řízení dodatek č. 10 Hošťka
12. 02. 2018 Mobilní sběr se bude konat dne 31.3.2012 v obci Hošťka a Žebráky
12. 02. 2018 Výpis z II. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hošťka ze dne 29.2.2012
12. 02. 2018 Záměr pronájmu části z p.č. 15  o výměře 208m2 v k.ú. Hošťka
12. 02. 2018 Záměr pronájmu části z p.č. 15 o výměře 50 m2 v k.ú. Hošťka
12. 02. 2018 Záměr pronájmu části z p.č. 15 o výměře 100 m2 v k.ú. Hošťka
12. 02. 2018 Záměr prodeje p.č. 512/15 o výměře 22 m2 v k.ú. Žebráky
12. 02. 2018 Mimořádné veřejné zasedání Obce Hošťka, které se bude konat dne 9.3.2012
12. 02. 2018 Pozvánka na druhé veřejné zasedání Zastupitelsva Obce Hošťka, které se bude konat dne 29.2.2012 od 18.00 hod na OÚ Hošťka

XML