Obec Bylany

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://bylany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bylany
Bylany 77
538 01 Bylany

Datová schránka: qmsa4he
E-mail: ou.bylany@worldonline.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 1 Obec Bylany
12. 02. 2018 Volby do PSPČR 2017 - Informace volebním stranám
12. 02. 2018 Oznámení záměru prodejem ppč. 124/2, k.ú. Medlešice
12. 02. 2018 MrZCR Závěrečný účet za rok 2016 a RO č.1
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/014 Oznámení záměru prodeje pozemků
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/013 SSHR
12. 02. 2018 Vyhláška č.2017/012 MěÚCR CR 037407/2017 ÚPR/HK
12. 02. 2018 Návrh závěrečného účtu MzChr za rok 2016
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/010 DRAŽBA 195 EX 2934/16-42
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/011 DRAŽBA 195 EX 2934/16-43
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 2 Obec Bylany
12. 02. 2018 Vyhláška 2017/019 OOP MZE č.j. 66595/2017-MZE-16212
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č, 4 Obec Bylany
12. 02. 2018 Vyhl.č. 2017/017 OOP Přechodná úprava provozu
12. 02. 2018 Vyhl.č. 2017/018 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
12. 02. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR v obci Bylany
12. 02. 2018 Volby do PSPČR/1.Zasedání OVK Bylany
12. 02. 2018 Vyhlč. 2017/016 DRAŽBA 195 EX 2934/16-46
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 3 Obec Bylany
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 3 Obec Bylany
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/015 - Opatření obecné povahy
12. 02. 2018 Volba prezidenta - Informace o době a místě konání v obci Bylany
12. 02. 2018 Volba prezidenta republiky - 1. zasedání OVK č. 1 Bylany
12. 02. 2018 Pozvánka na Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Bylany
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/025 Cena pro vodné a stočné 2018
12. 02. 2018 Střednědobý návrh rozpočtu obce Bylany na rok 2019 - 2020
12. 02. 2018 Vyhl.č. 2017/024 Návrh rozpočtu obce Bylany na rok 2018
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/022 MRCR Návrh rozpočtu na rok 2018
12. 02. 2018 vyhláška č. 2017/023 MRCR Střednědobý výhled 2019-2020
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/020 MRZCR Návrh rozpočtu na rok 2018
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/021 MRZCR Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2018/002 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
12. 02. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2018
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 6 Obec Bylany ze dne 29.12.2017
12. 02. 2018 Informace o době a místě konání II.kola volby prezidenta ČR
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2018/001 ČR-SSHR č.j. 00035/18-SSHR
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/027 KrÚ/OŽP Opatření obecné povahy
12. 02. 2018 Schválený rozpočet obce Bylany na rok 2018
12. 02. 2018 Schválený střednědobý rozpočet obce Bylany
12. 02. 2018 Vyhláška č. 2017/026 Oznámení ceny stočného pro rok 2018
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 5 Obec Bylany

XML