Obec Městečko

Město, městys, obec, MČ
Okres Rakovník

http://obec-mestecko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Městečko
Městečko 70
270 23 Městečko

Datová schránka: tr2a7b4
E-mail: obec.mestecko@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 02. 2018 Usnesení č. 01/2018
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 21. 12. 2016
12. 02. 2018 Návrh schodkového rozpočtu Obce Městečko na rok 2017
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 30. 11. 2016
12. 02. 2018 Oznámení o uložení písemnosti
12. 02. 2018 Záměr Obce Městečko o prodeji pozemku p.č. 590/1a o výměře 32 m2
12. 02. 2018 Záměr směny pozemku p.č. 863 o výměře 223 m2
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 26. 10. 2016
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 26. 9. 2016
12. 02. 2018 Záměr obce Městečko o prodeji pozemků
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 31. 8. 2016
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 29. 6. 2016
12. 02. 2018 Návrh Závěrečného účtu Obce Městečko za rok 2015
12. 02. 2018 Záměr obce Městečko o prodeji pozemku p.č. 207/2 o výměře 366 m2
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 25. 5. 2016
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 27. 4. 2016
12. 02. 2018 Záměr Obce Městečko o prodeji pozemku p. č. 34/1
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 30. 3. 2016
12. 02. 2018 Usnesení č. 02/2016
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 24. 2. 2016
12. 02. 2018 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 27. 1. 2016
12. 02. 2018 OZV č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Městečko
12. 02. 2018 Usnesení č. 11/2016
12. 02. 2018 Usnesení č. 10/2016
12. 02. 2018 Usnesení č. 09/2016
12. 02. 2018 Usnesení č. 08/2016
12. 02. 2018 Usnesení č. 7/2016
12. 02. 2018 Usnesení č. 06/2016
12. 02. 2018 Usnesení č. 05/2016
12. 02. 2018 Usnesení č. 04/2016
12. 02. 2018 Usnesení č. 03/2016
12. 02. 2018 Usnesení 01/2016
12. 02. 2018 Usnesení 11/2015
12. 02. 2018 Městys Křivoklát-VV-Územní rozhodnutí o umístění stavby
12. 02. 2018 SMOR-Oznámení o likvidaci
12. 02. 2018 Město Rakovník-Informace pro chovatele k ptačí chřipce
12. 02. 2018 KaVK-Návrh rozpočtu na rok 2017
12. 02. 2018 Magistrát města Kladno-VV-o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu, kterým se vyměřuje místní poplatek za svoz komunálního odpadu
12. 02. 2018 MŽP-VV-Návrh OOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování Kormorána velkého
12. 02. 2018 Městys Křivoklát-VV-Územní rozhodnutí o umístění stavby-Jana Neumannová
12. 02. 2018 Městys Křivoklát-VV-Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením-Ing.Jiří Lindner
12. 02. 2018 ČEZ-upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
12. 02. 2018 Městys Křivoklát-VV-Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
12. 02. 2018 Městys Křivoklát - VV - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
12. 02. 2018 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 05420/09-76 - Radek Vandas
12. 02. 2018 KaVK - Návrh závěrečného účtu za rok 2015
12. 02. 2018 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 05420/09-76 - Radek Vandas
12. 02. 2018 MěÚ Rakovník-Veřejná vyhláška-oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
12. 02. 2018 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-6. 6. 2016

XML