Obec Městečko

Město, městys, obec, MČ
Okres Rakovník

http://obec-mestecko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Městečko
Městečko 70
270 23 Městečko

Datová schránka: tr2a7b4
E-mail: obec.mestecko@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 06. 2022 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti - schválený závěrečný účet za rok 2021
29. 06. 2022 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028
27. 06. 2022 KaVK - schválený závěrečný účet za rok 2021
24. 06. 2022 Záměr prodeje pozemků
20. 06. 2022 Zvláštní zápis do předškolního vzdělávání ve šk.r. 2022/2023 - Lex Ukrajina školství
10. 06. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
10. 06. 2022 Schválený závěrečný účet Obce Městečko za rok 2021
02. 06. 2022 KaVK - návrh závěrečného účtu 2021
02. 06. 2022 Oznámení o rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Městečko pro školní rok 2022/2023
31. 05. 2022 Informace o konání zasedání zastupitelstva 9.6.2022
30. 05. 2022 Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - Revitalizace centra obce Městečko u Křivoklátu
20. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Městečko za rok 2021
20. 05. 2022 Pozvánka ke zkouškám ze znalosti hub
13. 05. 2022 VSOZČ - Návrh závěrečného účtu 2021
11. 05. 2022 VSOZČ - schválený rozpočet na rok 2022
11. 05. 2022 Zákaz pálení
02. 05. 2022 Oznámení o veřejném projednání návrhu aktualizace rozvoje Středočeského kraje
27. 04. 2022 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu
27. 04. 2022 Veřejnoprávní smlouva - VSOZČ - Vodovodní a kanalizační přípojky 2022
25. 04. 2022 Veřejná vyhláška Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí za rok 2022
20. 04. 2022 Zápis dětí do Mateřské školy Městečko pro školní rok 2022 - 2023
08. 04. 2022 ZVEŘEJNĚNÍ OBCE MĚSTEČKO O ZÁMĚRU BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU POZEMKŮ
08. 04. 2022 Žádost o připomínky k návrhu změny evropsky významné lokality Lánská obora - Natura 2000
07. 04. 2022 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - revitalizace centra obce Městečko u Křivoklátu
05. 04. 2022 Veřejnoprávní smlouva - SK Ohnivec Městečko 2022
01. 04. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
31. 03. 2022 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - kanalizační řád Křivoklát Městečko
24. 03. 2022 Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru"
24. 03. 2022 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2028
22. 03. 2022 Informace o konání zasedání zastupitelstva 30.3.2022
10. 03. 2022 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti - návrh závěrečného účtu za rok 2021
10. 03. 2022 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
24. 02. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
24. 02. 2022 Výzva nedostatečně identifikovaným vlastníkům nemovitostí
23. 02. 2022 Stavební povolení - zdroj vody Městečko
15. 02. 2022 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
10. 02. 2022 Informace o konání zasedání zastupitelstva 21.2.2022
31. 01. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje, Národní plán povodí Odry
27. 01. 2022 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
27. 01. 2022 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
14. 01. 2022 KaVK - schválený rozpočet na rok 2022
14. 01. 2022 KaVK - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025
11. 01. 2022 Výroční zpráva obce Městečko o poskytování informací dle zákona 106 za rok 2021
10. 01. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022
16. 12. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021
16. 12. 2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024
16. 12. 2021 Schválený rozpočet 2022
16. 12. 2021 MŠ Městečko - schválený rozpočet na rok 2022 + střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
10. 12. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - ČEZ nový kNN
08. 12. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

XML