Obec Leskovec nad Moravicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://leskovecnadmoravici.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Leskovec nad Moravicí
Leskovec nad Moravicí 42
793 68 Leskovec nad Moravicí

Datová schránka: fndbpye
E-mail: podatelna@leskovecnadmoravici.eu, obec@leskovecnadmoravici.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 08. 2020 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy
04. 08. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy
17. 07. 2020 Opatření obecné povahy
14. 07. 2020 Záměr na prodej pozemku z majetku obce
14. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na základě individuální žádosti
29. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
29. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 2 /2020
17. 06. 2020 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce
10. 06. 2020 Záměr na pronájem pozemku
10. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 1 /2020
08. 06. 2020 Opatření obecné povahy
03. 06. 2020 ČEZ-plánované odstávky el.energie 3.-6 - 12. 6. 2020
27. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územního plánu Leskovec nad Moravicí
27. 05. 2020 Návrh závěrečneho účtu za rok 2019
25. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu 2019
20. 05. 2020 ČEZ-plánované odstávky el.energie
13. 05. 2020 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k vyýkonu činnosti v rámci aktualizace BPEJ
13. 05. 2020 Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Leskovec nad Moravicí
06. 05. 2020 Veřejná vyhláška- návrh Opatření obecné povahy
06. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 VaK Bruntál
06. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 SmVak Ostrava
24. 04. 2020 Veřejná vyhláška
24. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
17. 04. 2020 Oznámení o snížení sazby DPH od 1.5.2020
15. 04. 2020 Zajištění fungování úřadů, nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 20.dubna 2020
14. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva - Návratná finanční výpomoc
08. 04. 2020 Opatření Ministerstva zdravotnictví Covid 19
06. 04. 2020 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Monitorovací kalendář koupací sezóna 2020 jako opatření obecné povahy
31. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
31. 03. 2020 Finanční úřad- informace pro občany
31. 03. 2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
25. 03. 2020 Tisková zpráva MŽP - ohlašovací povinnosti a prominutí úkonů
25. 03. 2020 Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů.
25. 03. 2020 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy - Zavedení ochrany hranic
10. 03. 2020 Karanténa a jak se v ní chovat
10. 03. 2020 Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem
09. 03. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
09. 03. 2020 Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023 Mikroregion Slezská Harta
05. 03. 2020 Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020
03. 03. 2020 Záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní
03. 03. 2020 Záměr na prodej pozemku z majetku obce
26. 02. 2020 Dokument "Elektronická dražební..." již není dostupný.
25. 02. 2020 Oznámení Mikroregionu Slezská Harta o zveřejnění dokumentů
21. 02. 2020 Záměr na bezúplatný převod pozemků z majetku obce
19. 02. 2020 Pozvánka na 10.zasedání zastpitelstva
19. 02. 2020 Záměr na pronájem nemovitého majetku

XML