Obec Líšťany (Louny)

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://obec-listany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Líšťany
U Svatého Jána 100
440 01 Líšťany

Datová schránka: 8csbcz5
E-mail: o.u.list@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 10. 2018 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
10. 10. 2018 Burza práce
08. 10. 2018 Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje
08. 10. 2018 OZV č.2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
08. 10. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva obcí
26. 09. 2018 Rozpočtová změna č.7/2018
25. 09. 2018 Usnesení z 38.zasedání ZO konané dne 17.9.2018
24. 09. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
20. 09. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2021
19. 09. 2018 OZV č.2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
10. 09. 2018 Zasedání okrskové volební komise
10. 09. 2018 Sběr velkoobjemového odpadu
07. 09. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
07. 09. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 17.9.2018
27. 08. 2018 Žádost a odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím
27. 08. 2018 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje
24. 08. 2018 Jmenování zapisovatele
21. 08. 2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
16. 08. 2018 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
16. 08. 2018 Rozpočtová změna č.6/2018
14. 08. 2018 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
09. 08. 2018 Opatření obecné povahy při nedostatku vody
09. 08. 2018 Realizace projektu "Kulturní dům Líšťany"
08. 08. 2018 Dotazník pro MiZe ČR
07. 08. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021
06. 08. 2018 Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do zastupitelstva obcí dne 5.a 6.října 2018
06. 08. 2018 Usnesení z 37.zasedání ZO konané dne 30.7.2018
01. 08. 2018 Záměr směny budovy čp.244 a pozemku p.č.679 k.ú.Líšťany u Cítolib
19. 07. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 30.7.2018 od 18,00 hod.
14. 07. 2018 Informace k volbám do zastupitelstev obcí 5.a 6.října 2018
04. 07. 2018 Výzva k provedení speciální ochranné deratizace
03. 07. 2018 Dovolená MUDr.Weberová A.
01. 07. 2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Lounské Podlesí Domoušice za rok 2016
01. 07. 2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Lounské Podlesí Domoušice za rok 2016
01. 07. 2018 Účetní závěrka za rok 2016
01. 07. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2016
01. 07. 2018 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy
29. 06. 2018 Rozpočtová změna č.5/2018
27. 06. 2018 Výběrové řízení č.ULN/024/2018 k.ú.Brodec a Líšťany u Cítolib
26. 06. 2018 Žádost a odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím
20. 06. 2018 Usnesení z 36. zasedání ZO ze dne 18.6.2018
18. 06. 2018 Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů
18. 06. 2018 Změna svozu pytlů s plasty
12. 06. 2018 Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
08. 06. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 18.6.2018 od 18,00 hod.
06. 06. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023
06. 06. 2018 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
04. 06. 2018 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Líšťany u Cítolib a části k.ú.Cítoliby-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
31. 05. 2018 Certifikát environmentálního vyúčtování

XML