Obec Líšťany (Louny)

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://obec-listany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Líšťany
U Svatého Jána 100
440 01 Líšťany

Datová schránka: 8csbcz5
E-mail: o.u.list@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 08. 2018 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
16. 08. 2018 Rozpočtová změna č.6/2018
14. 08. 2018 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
09. 08. 2018 Opatření obecné povahy při nedostatku vody
09. 08. 2018 Realizace projektu "Kulturní dům Líšťany"
08. 08. 2018 Dotazník pro MiZe ČR
07. 08. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021
06. 08. 2018 Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do zastupitelstva obcí dne 5.a 6.října 2018
06. 08. 2018 Usnesení z 37.zasedání ZO konané dne 30.7.2018
01. 08. 2018 Záměr směny budovy čp.244 a pozemku p.č.679 k.ú.Líšťany u Cítolib
19. 07. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 30.7.2018 od 18,00 hod.
14. 07. 2018 Informace k volbám do zastupitelstev obcí 5.a 6.října 2018
04. 07. 2018 Výzva k provedení speciální ochranné deratizace
03. 07. 2018 Dovolená MUDr.Weberová A.
01. 07. 2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Lounské Podlesí Domoušice za rok 2016
01. 07. 2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Lounské Podlesí Domoušice za rok 2016
01. 07. 2018 Účetní závěrka za rok 2016
01. 07. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2016
01. 07. 2018 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy
29. 06. 2018 Rozpočtová změna č.5/2018
27. 06. 2018 Výběrové řízení č.ULN/024/2018 k.ú.Brodec a Líšťany u Cítolib
26. 06. 2018 Žádost a odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím
20. 06. 2018 Usnesení z 36. zasedání ZO ze dne 18.6.2018
18. 06. 2018 Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů
18. 06. 2018 Změna svozu pytlů s plasty
12. 06. 2018 Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
08. 06. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 18.6.2018 od 18,00 hod.
06. 06. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023
06. 06. 2018 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
04. 06. 2018 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Líšťany u Cítolib a části k.ú.Cítoliby-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
31. 05. 2018 Certifikát environmentálního vyúčtování
31. 05. 2018 Kino Domoušice - program
24. 05. 2018 Žádost a odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sn.,o svobodném přístupu k informacím
21. 05. 2018 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
21. 05. 2018 Rozpočtová změna č.4/2018
18. 05. 2018 Usnesení z 35.zasedání ZO konané dne 14.5.2018
17. 05. 2018 Účetní závěrka obce Líšťany za rok 2017
16. 05. 2018 Závěrečný účet obce Líšťany za rok 2017
16. 05. 2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Lounské Podlesí Domoušice za rok 2017
16. 05. 2018 Oznámení o zvěřejnění Závěrečného účtu obce Líšťany za rok 2017
16. 05. 2018 Návrh účetní závěrky za rok 2017
10. 05. 2018 Vakcinace psů
04. 05. 2018 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební úpravy s názvem"Vnitřní úpravy kulturního domu Líšťany-modernizace osvětlovací soustavy sálu KD"
04. 05. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 14.5.2018
02. 05. 2018 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
29. 04. 2018 Zveřejnění informace dle ustanovení §36,odst.5 novely zák.č.274/2001Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu-ochrana odběratele
25. 04. 2018 Veřejná vyhláška
24. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017
23. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Lounské Podlesí Domoušice za rok 2017
12. 04. 2018 Prohlášení o poskytnuté podpoře z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Oprava místních komunikací v obci Líšťany"

XML