Obec Líšťany (Louny)

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://obec-listany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Líšťany
U Svatého Jána 100
440 01 Líšťany

Datová schránka: 8csbcz5
E-mail: o.u.list@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 02. 2018 Rozpočet obce Líšťany na rok 2018 + plnění roku 2017
12. 02. 2018 Svoz velkoobjemového odpadu
12. 02. 2018 Seznam OÚ a příslušných katastrálních území s přiřazenými cenami pozemků a koeficientů na zdaňovací období roku 2017
12. 02. 2018 Oznámení společného jednání o návrhu změny č.1 územního plánu Líšťany
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 17.12.2016
12. 02. 2018 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje
12. 02. 2018 Návr rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
12. 02. 2018 Návrh rozpočtu Obce Líšťany na rok 2017
12. 02. 2018 Řešení nouzových situací SčVK
12. 02. 2018 Upozornění Finanční správy
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 5.12.2016 od 18,00 hod.
12. 02. 2018 Návrh rozpočtu MLP na rok 2017
12. 02. 2018 Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 7.11.2016 od 18,00 hod.
12. 02. 2018 Týdenní svoz komunálního odpadu
12. 02. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva ÚK konaných ve dnech 7.- 8.10.2016
12. 02. 2018 Záměr změny smlouvy o pronájmu fotbalových kabin a hřiště
12. 02. 2018 OZV č.2/2016 o místním poplatku ze psů
12. 02. 2018 Veřejná vyhláška
12. 02. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
12. 02. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 3.10.2016 od 18,00 hod.
12. 02. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
12. 02. 2018 4.výzva pro regionální výrobce
12. 02. 2018 Výzva - nedostatečně identifikovatelní vlastníci
12. 02. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
12. 02. 2018 Záměr úpravy výše ročního nájemného na parc.č.938/9 k.ú.Líšťany u Cítolib o výměře 4.507m2
12. 02. 2018 Nařízení města Loun č.3/2016 "o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Louny v územním obvodu lesního hospodářského celku Žatec "
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 5.9.2016
12. 02. 2018 Pozvánka na 31. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje
12. 02. 2018 Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Zastupitelstav ÚK
12. 02. 2018 Stanovení minimálního počtu členů OkVK pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje
12. 02. 2018 Usnesení o nařízení elektronické dražby
12. 02. 2018 Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Louny a Obcí Líšťany
12. 02. 2018 Osvědčení o úspoře emisí
12. 02. 2018 Dražební vyhláška + oprava
12. 02. 2018 Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
12. 02. 2018 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
12. 02. 2018 Záměr pachtu pozemků 510/1,1111/3,1111/12 k.ú.Líšťany u Cítolib
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 6.6.2016 od 18,00 hod.
12. 02. 2018 Jak je to s cestovními doklady pro děti
12. 02. 2018 Sdělení o opravě tiskové chyby
12. 02. 2018 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu
12. 02. 2018 Opatření obecné povahy
12. 02. 2018 Veřejná vyhláška
12. 02. 2018 Záměr směny budovy čp.244 a pozemku p.č.679 k.ú.Líšťany u Cítolib
12. 02. 2018 Očkování psů
12. 02. 2018 OZV č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 02. 2018 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2015
12. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Finanční úřad

XML