Obec Valy (Cheb)

Město, městys, obec, MČ
Okres Cheb

http://obecvaly.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valy
V Lukách 21
353 01 Valy

Datová schránka: gbhb474
E-mail: obecvaly@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 08. 2018 Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
07. 08. 2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Planá
06. 08. 2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK
01. 08. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce
01. 08. 2018 Pozvánka na Valnou hromadu Mariánskolázeňska dne 16. 8. 2018
01. 08. 2018 Rozpočtové opatření č. 3 DSO Mariánskolázeňsko
30. 07. 2018 Rozhodnutí hejtmanky KK o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
19. 07. 2018 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KK
16. 07. 2018 Informace o počtu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva a potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018
09. 07. 2018 Zveřejnění informace o konání akce Struny na terase
27. 06. 2018 Schválený Závěrečný účet obce Valy za rok 2016, Výpočet ukazatele dluhové služby a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valy za rok 2016
26. 06. 2018 Usnesení ze 42. zasedání ZO dne 18. 6. 2018
26. 06. 2018 Schválený závěrečný účet obce Valy za rok 2017 včetně příloh
26. 06. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce
20. 06. 2018 Závěrečný účet Mariánskolázeňska za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mariánskolázeňsko za rok 2016
19. 06. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce
19. 06. 2018 Schválený závěrečný účet DSO Mariánskolázeňsko za rok 2017
12. 06. 2018 Oznámení o zamýšleném převodu
12. 06. 2018 Tisková zpráva - informace o projektu CSS
06. 06. 2018 Zadávací řízení na akci "Velkoplošná oprava MK Na Šancích, Valy u ML" - Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1.6.2018
06. 06. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce
06. 06. 2018 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva KK dne 21. 6. 2018
06. 06. 2018 Rozpočtové opatření č. 2 DSO Mariánskolázeňsko
04. 06. 2018 Zveřejnění informace o konání akce "Bigbít pro Libora Laffara"
04. 06. 2018 Oznámení o zrušení zasedání ZO dne 4. 6. 2018
04. 06. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 18. 6. 2018
29. 05. 2018 Pozvánka na Valnou hromadu DSO Mariánskolázeňsko dne 13. 6. 2018
28. 05. 2018 Zadávací řízení "Oprava a údržba soc. zařízení a chodby OÚ Valy" - Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
23. 05. 2018 Zadávací řízení na akci "Velkoplošná oprava povrchu MK Na Šancích, Valy u M. Lázní" - Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 10.5.2018 na akci
23. 05. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 4. 6. 2018
17. 05. 2018 VÝZVA KM PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU "VELKOPLOŠNÁ OPRAVA POVRCHU MK NA ŠANCÍCH, VALY U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ!
17. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
17. 05. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Valy
17. 05. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Valy č. 1/2018
17. 05. 2018 Návrh - Závěrečný účet obce Valy za rok 2017, Výpočet ukazatele dluhové služby a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valy za rok 2017, vč. příloh
16. 05. 2018 Usnesení z 41. zasedání ZO dne 7.5.2018
15. 05. 2018 Pravidla rozpočtového provizoria na období 1. 1. 2018 - 31. 3. 2018, Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled 2018-2020
14. 05. 2018 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
09. 05. 2018 Pozvánka na Valnou hromadu Mariánskolázeňska dne 17. 5. 2018
09. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu DSO Mariánskolázeňsko za rok 2017 - OPRAVA
07. 05. 2018 Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
30. 04. 2018 Zveřejnění informace o konání akce "Stavění máje a pálení čarodějnic"
29. 04. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 7. 5. 2018
19. 04. 2018 Mariánskolázeňsko představuje projekt Clara III
19. 04. 2018 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU "OPRAVA A ÚDRŽBA SOC. ZAŘÍZENÍ A CHODBY OÚ VALY"
19. 04. 2018 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU "VELKOPLOŠNÁ OPRAVA POVRCHU MK NA ŠANCÍCH, VALY U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ"
17. 04. 2018 Program 11. zasedání Zastupitelstva KK dne 26. 4. 2018
10. 04. 2018 Zveřejnění záměru obce Valy - pronájem části pozemku p. č. 56/23 v k. ú. Valy u Mariánských Lázní
10. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu DSO Mariánskolázeňsko za rok 2017
05. 04. 2018 Usnesení ze 40. zasedání ZO dne 28. 3. 2018

XML