Obec Valy (Cheb)

Město, městys, obec, MČ
Okres Cheb

http://obecvaly.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valy
V Lukách 21
353 01 Valy

Datová schránka: gbhb474
E-mail: obecvaly@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2018 Pozvánka na Valnou hromadu Mariánskolázeňska dne 2. 3. 2018
12. 02. 2018 Schválená pravidla rozpočtového provizoria obce Valy pro období 1.1.2017-31.3.2017
12. 02. 2018 Pozvánka na ZO dne 9.1.2017
12. 02. 2018 Usnesení z 27. zasedání ZO dne 5. 12. 2016
12. 02. 2018 Program 1. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20. 12. 2016
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Valy dne 5. 12. 2016
12. 02. 2018 Pozvánka na Valnou hromadu Mariánskolázeňska dne 2. 12. 2016
12. 02. 2018 Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22. 11. 2016
12. 02. 2018 Zveřejnění záměru obce Valy - pronájem nebytových prostor
12. 02. 2018 Usnesení z 26. zasedání ZO dne 7. 11. 2016
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Valy dne 7. 11. 2016
12. 02. 2018 Usnesení z 25. zasedání ZO dne 24.10.2016
12. 02. 2018 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu p.p.č. 475
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 24. 10. 2016
12. 02. 2018 Zveřejnění záměru - směna částí pozemků - souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
12. 02. 2018 Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce dne 3. 10. 2016
12. 02. 2018 Výsledky hlasování ve volebním okrsku Valy
12. 02. 2018 Zveřejnění záměru koupě pozemků v k.ú. Valy u Mariánských Lázní
12. 02. 2018 Dražební vyhláška č. 2-2016
12. 02. 2018 Dražební vyhláška - elektronická dražba movitých věcí povinného
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 3. 10. 2016
12. 02. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Kosový potok
12. 02. 2018 Usnesení z 23. zasedání ZO dne 5.9.2016
12. 02. 2018 Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p. č. 76/6
12. 02. 2018 Jmenování členů okrskové volební komise
12. 02. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
12. 02. 2018 Tisková zpráva ze dne 31. 8. 2016 - Úvodní setkání starostů
12. 02. 2018 Program 6. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.9.2016
12. 02. 2018 Pozvánka na Valnou hromadu Mariánskolázeňska dne 23. 9. 2016
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 5. 9. 2016
12. 02. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
12. 02. 2018 Dražební vyhláška 031 Ex 2560/15-283
12. 02. 2018 Stanovení sídla volebního okrsku
12. 02. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
12. 02. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
12. 02. 2018 Usnesení z 22. zasedání ZO Valy
12. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o aktualizaci stanovení záplavového území vodního toku Kosový potok
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 29. 7. 2016
12. 02. 2018 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
12. 02. 2018 Tisková zpráva ze dne 2. 7. 2016
12. 02. 2018 Usnesení z 21. zasedání ZO dne 29. 6. 2016
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 29. 6. 2016
12. 02. 2018 Usnesení z 20. zasedání ZO dne 6.6.2016
12. 02. 2018 Pozvánka na Valnou hromadu Mariánskolázeňska dne 23. 6. 2016
12. 02. 2018 Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 9. 6. 2016
12. 02. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce dne 6. 6. 2016
12. 02. 2018 Zveřejnění záměru obce Valy - prodej části pozemku p. p. č. 125/1 a 125/6, k.ú. Valy u Mariánských Lázní
12. 02. 2018 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04
12. 02. 2018 Program 4. zasedání Zastupitelstva KK dne 23. 5. 2016
12. 02. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valy za rok 2015 a závěrečný účet obce za rok 2015

XML