Město Chlumec nad Cidlinou

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://chlumecnc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chlumec nad Cidlinou
Klicperovo náměstí 64
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Datová schránka: enubzs2
E-mail: mesto@chlumecnc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2019 Usnesení RM č. 25 z 07.10.2019
14. 10. 2019 Dotace a příspěvky na rok 2020
11. 10. 2019 Nabídka výpůjčky pozemků v k.ú. Chlumec nad Cidlinou
11. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Palackého ulice
09. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/1998, o zřízení městské policie
08. 10. 2019 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva
07. 10. 2019 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/11 u křižovatky se silnic III/32723 dne 24.10.2019 od 00:00 do 04:00
04. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Chlumci nad Cidlinou - komunikace ul. Na Hatích a Zápečská
03. 10. 2019 Nabídka pronájmu pozemků v k.ú. Chlumec nad Cidlinou
02. 10. 2019 Usnesení RM č. 24 z 30.09.2019
01. 10. 2019 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva
27. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (ul. Zámostecká)
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Žiželická
23. 09. 2019 Usnesení RM č. 23 z 16.09.2019
23. 09. 2019 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva
20. 09. 2019 Nabídka prodeje pozemku
20. 09. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v k.ú. Lučice u Chlumce nad Cidlinou - intravilán
20. 09. 2019 Dokument "Okresní soud HK - veř..." již není dostupný.
19. 09. 2019 Informace ČEZ Distribuce, a.s. o povinnosti odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících zařízení distribuční soustavy
19. 09. 2019 Schválená rozpočtová opatření na rok 2019
13. 09. 2019 Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (ul. K Jezu, Riegrova, Svatopluka Čecha)
12. 09. 2019 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva
11. 09. 2019 Nabídka pronájmu plaveckých drah
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Chlumec nad Cidlinou (ul. Na Františku)
09. 09. 2019 Usnesení RM č. 22 z 02.09.2019
09. 09. 2019 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/11 v ulici Klicperova a Pražská, dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby, dále na silnici I/36 v úseku Nové Město - exit 68 dálnice D 11
06. 09. 2019 Královéhradecký kraj - záměr č. 51/19
03. 09. 2019 Nabídka pronájmu části pozemku - parc. č. st. 168/1 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou
03. 09. 2019 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (zalesňování do 31.12.2022)
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Chlumci nad Cidlinou (ul Palackého)
14. 08. 2019 Schválená rozpočtová opatření na rok 2019
12. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo strážník Městské policie
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 a ulice Klicperova, Klicperovo náměstí v obci Chlumec nad Cidlinou; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby a vyznačení objízdné trasy, dle graf
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Chlumec nad Cidlinou
31. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Chlumci nad Cidlinou (ul. Josefa Slavíčka)
29. 07. 2019 Usnesení RM č. 20 z 26.07.2019
25. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
19. 07. 2019 Usnesení RM č. 19 z 15.07.2019
16. 07. 2019 Výzva k podání cenové nabídky na akci "Oprava chodníků a částečně komunikací v Chlumci nad Cidlinou 2019"
02. 07. 2019 Změna času svozu separovaného odpadu
01. 07. 2019 Dokument "Usnesení RM č. 18 z 2..." již není dostupný.
01. 07. 2019 OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního oeprátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí (Lučice u Chlumce nad Cidlinou)
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vyd
26. 06. 2019 Aktualizace záměru prodeje pozemků
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 v úseku od křižovatky silnice I/11 a III/32736 ulice Palackého v obci Chlumec nad Cidlinou po okružní křižovatku silnic I/11, II/327 a místní komunikace ul. Vrc
26. 06. 2019 Schválená rozpočtová opatření na rok 2019

XML