Město Chlumec nad Cidlinou

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://chlumecnc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chlumec nad Cidlinou
Klicperovo náměstí 64
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Datová schránka: enubzs2
E-mail: mesto@chlumecnc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2020 Nabídka prodeje pozemků jednomu investorovi za účelem zainvestování dané lokality (dopravní a technická infrastruktura)
23. 01. 2020 Zápis z 12. zasedání zastupitelstva
21. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo řidič, údržbář komunální techniky, strojních zařízení, komunikací a městského mobiliáře
20. 01. 2020 Usnesení RM č. 31 z 13.01.2020
20. 01. 2020 Informace pro občany - platné vyhlášky a nařízení k 01.01.2020
20. 01. 2020 Nabídka odprodeje nalezeného kola
18. 01. 2020 Schválená rozpočtová opatření na rok 2019
17. 01. 2020 Kompostéry pro občany města Chlumec nad Cidlinou
14. 01. 2020 Rozhodnutí o změně vyžití území - změna druhu pozemku z orné půdy na ostatní plochu (veřejnou zeleň)
08. 01. 2020 Návrh výhledů rozpočtů na rok 2021-2022 zřízených příspěvkových organizací
08. 01. 2020 Návrh rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2020
03. 01. 2020 Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - přípojka elektro pro parcelu parc. č. 509/2 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou
03. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo pracovník technických služeb - správce městského koupaliště
02. 01. 2020 Schválená rozpočtová opatření na rok 2019
30. 12. 2019 Rozpočet města na rok 2020
23. 12. 2019 Usnesení RM č. 30 z 16.12.2019
23. 12. 2019 Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva
23. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
23. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 12. 2019 Nabídka pronájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku v Jungmannově ulici 114
19. 12. 2019 Zápis z 11. zasedání zastupitelstva
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Chlumci nad Cidlinou před čp. 110/I
10. 12. 2019 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (kůrovec)
09. 12. 2019 Usnesení RM č. 29 z 02.12.2019
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Chlumec nad Cidlinou (ul. Na Františku)
04. 12. 2019 Nabídka pronájmu pozemku parc. č. 705/2 v k.ú. Pamětník
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - přípojka elektro pro parcelu parc. č. 509/2 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou
04. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
03. 12. 2019 Schválená rozpočtová opatření na rok 2019
29. 11. 2019 Nabídka prodeje pozemku parc.č. 298/8 v k.ú. Lučice u Chlumce nad Cidlinou
28. 11. 2019 Nabídka prodeje pozemku parc.č. 298/8 v k.ú. Lučice u Chlumce nad Cidlinou
26. 11. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - "Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)"
25. 11. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - "Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)"
22. 11. 2019 Usnesení RM č. 28 z 18.11.2019
19. 11. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - změna druhu pozemku z orné půdy na ostatní plochu (veřejnou zeleň) na pozemkové parcele číslo 480/17 v k.ú. Kosice
19. 11. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
14. 11. 2019 Výhled rozpočtu 2021 - 2023
14. 11. 2019 Rozpočet roku 2020
08. 11. 2019 Dokument "Výzva veřejnou vyhláš..." již není dostupný.
07. 11. 2019 Usnesení RM č. 27 z 04.11.2019
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Chlumci nad Cidlinou (ul. Husova, Starobranská, U Starého hradu, Klicperovo nám.)
01. 11. 2019 Informace pro občany - Vyhlášky a Nařízení Města Chlumec nad Cidlinou, platné k 1.11.2019
31. 10. 2019 Schválená rozpočtová opatření na rok 2019
30. 10. 2019 Záměr změny smlouvy o nájmu nemovité věci - areál Fotbalového klubu Chlumec nad Cidlinou
30. 10. 2019 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva
30. 10. 2019 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva
25. 10. 2019 Usnesení RM č. 26 z 21.10.2019
25. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/11 v Chlumci nad Cidlinou dne 15.12.2019

XML