Obec Valašská Senice

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://valasskasenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valašská Senice
Valašská Senice 145
756 14 Valašská Senice

Datová schránka: 3n4bspj
E-mail: obecvalsenice@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2023 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 1/2023
15. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí fin. daru mezi Obcí Valašská Senice a ŘK farností Francova Lhota
15. 03. 2023 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu SOH č. 1/2023
15. 03. 2023 VPS o poskytnutí inv. dotace z rozpočtu SOH č. 2/2023
15. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
13. 03. 2023 Usnesení ZO ze dne 6. 3. 2023
10. 03. 2023 Záměr na prodej části pozemku p.č. 3955
10. 03. 2023 Záměr na prodej části pozemku p.č. 3887/1
10. 03. 2023 Záměr na směnu části pozemku p.č. 3887/1
10. 03. 2023 Záměr na pronájem části pozemků p.č. 1707/9 a 1707/7
10. 03. 2023 Záměr na prodej osobního automobilu ŠKODA FÁBIE
10. 03. 2023 Záměr na pronájem obecního majetku v areálu koupaliště
10. 03. 2023 Schválený rozpočet obce Valašská Senice na rok 2023
08. 03. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Valašská Senice na roky 2024 - 2025
08. 03. 2023 Schválený rozpočet Mateřské školy Valašská Senice na rok 2023
28. 02. 2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
27. 02. 2023 Informace o konání 4. zasedání ZO dne 6. 3. 2023 v 16:30 hodin
20. 02. 2023 Návrh rozpočtu Mateřské školy Valašská Senice na rok 2023
20. 02. 2023 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Valašská Senice na roky 2024 - 2025
16. 02. 2023 Návrh rozpočtu SOH na rok 2023 včetně přílohy: INV a NINV příspěvky obcí
16. 02. 2023 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SOH 2024-2025
16. 02. 2023 Návrh Rozpočtu obce Valašská Senice na rok 2023 vč. plnění r. 2022
13. 02. 2023 VV OOP, přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve spr. obvodu ORP Vsetín
02. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
26. 01. 2023 OOP - prodloužení platnosti opatření o znovuzavedení ochrany hranic ČR
25. 01. 2023 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
03. 01. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOMV
03. 01. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
03. 01. 2023 Pozvánka na valnou hromadu - Honební společenstvo Valašská Senice
02. 01. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022
02. 01. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Valašská Senice 2023 - 2025, vč. komentáře
29. 12. 2022 Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 3395/2
29. 12. 2022 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
28. 12. 2022 Pravidla rozpočtového provizoria od 1.1.2023
22. 12. 2022 Usnesení ZO ze dne 19.12.2022
22. 12. 2022 Cenové oznámení - vodné
22. 12. 2022 OOP - prodloužení platnosti opatření o znovuzavedení ochrany hranic ČR
22. 12. 2022 Revize katastru nemovitostí - aktualizace daňového přiznání
20. 12. 2022 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o změně kategorie pozemní komunikace
15. 12. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022
14. 12. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
14. 12. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
13. 12. 2022 OOP - prodloužení platnosti opatření o znovuzavedení ochrany hranic ČR
13. 12. 2022 Informace o konání 3. zasedání ZO dne 19. 12. 2022 v 18 hodin
08. 12. 2022 ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
07. 12. 2022 Smlouva o poskytnutí fin. daru mezi Obcí Valašská Senice a Obcí Francova Lhota
07. 12. 2022 Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 3395/2
07. 12. 2022 Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 1411/6
07. 12. 2022 Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 375/7
07. 12. 2022 Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 1484/5

XML