Město Bechyně

Město, městys, obec, MČ
Okres Tábor

http://mestobechyne.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bechyně
nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

Datová schránka: sshbg5j
E-mail: posta@mestobechyne.cz, tajemnik@mestobechyne.cz, starosta@mestobechyne.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 24.06.2020.
02. 07. 2020 Aukční vyhláška č. CTA/096A/2020 - pozemková parcela č. 2056 v kú Bechyně
01. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020 schválené Radou města Bechyně 30.06.2020 usnesení č. 126/14-20 R.
01. 07. 2020 Záměr pronájmu bytu č. 7 o velikosti 2+1 v čp. 703 v Bechyni, Na Libuši
01. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 300/2020-sml
30. 06. 2020 Aukční vyhláška č. CTA/065A/2020- pozemková parcela č. 2512/2 kú Radětice
27. 06. 2020 Rozpočtová opatření č. 8/2020 – č. 11/2020 schválena Zastupitelstvem města Bechyně dne 24.06.2020 usnesení č. 15/03-20 Z
26. 06. 2020 Rozpočtová opatření č. 8/2020 – č. 11/2020 schválena Zastupitelstvem města Bechyně dne 24.06.2020 usnesení č. 15/03-20 Z
26. 06. 2020 Záměr vzájemného darování pozemků mezi městem Bechyně a Jihočeským krajem
26. 06. 2020 Oznámení o přerušení elektrické energie 9.7.2020. 8-15 hod. řadové garáže Na Libuši, Bechyně
26. 06. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby - Dobronice u Bechyně Šilhán kNN
26. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020 usnesení č. 111/13-20 R
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 109/2020-sml Město Bechyně a FC Bechyně, z.s.
26. 06. 2020 Oznámení o opětovném zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním - k.ú. Senožaty
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 214/2020 sml Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně
26. 06. 2020 Závěrečný účet a účetní závěrka města Bechyně za rok 2019
26. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020 a č. 6/2020, usnesení č. 9/02-20 Z schválena Zastupitelstvem města Bechyně 04.05.2020
26. 06. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
26. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020 usnesení č. 77/09-20 R schváleno Radou města Bechyně 21.04.2020
26. 06. 2020 Opatření obecné povahy o následujících opatřeních v lesích na území České republiky
26. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020 usnesení č. 41/06-20 R schváleno RMB 10.03.2020
26. 06. 2020 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Senožaty u Bechyně
26. 06. 2020 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - aktualizovaný stav k 01.02.2020
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 52/2020-sml Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně, spolek
26. 06. 2020 Rozpočtová opatření č.1/2020 usnesení č.1/01-20 Z, č. 2/2020 usnesení č. 2/01-20 Z schválena Zastupitelstvem města Bechyně dne 05.02.2020
26. 06. 2020 INFORMACE o zveřejnění dokumentů k rozpočtovému procesu
26. 06. 2020 Rozpočet města Bechyně na rok 2020
26. 06. 2020 Ministerstvo zemědělství- Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- lesní zákon - změna přílohy č. 1
26. 06. 2020 Doložka ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.ev. 74/2019-sml o opravě přepisové chyby, výpis usnesení ze Zastupitelstva města Bechyně z 13.3.2019
26. 06. 2020 Doložka ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.ev. 131/2019-sml o opravě přepisové chyby, výpis usnesení ze Zastupitelstva města Bechyně z 13.3.2019
26. 06. 2020 Poskytování informací na základě zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
26. 06. 2020 Dodatek č.1 č.ev. 573/2019-sml. ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
26. 06. 2020 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 213/2019-sml Zbytek světa Bechyně
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 230/2019-sml Spolek tradičních keramických řemesel
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 212/2019-sml Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně
26. 06. 2020 Závěrečný účet, účetní závěrka města Bechyně za rok 2018
26. 06. 2020 Ministerstvo zemědělství- Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- lesní zákon
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 131/2019-sml FC Bechyně, z.s.
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 74/2019-sml Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně, spolek
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.ev. 564/2018 sml.
26. 06. 2020 Smlouva o umístění, způsobu užití a vyúčtování finančního příspěvku na zachování a obnovu nemovité kulturní památky - Židovská obec
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 383/2018 - sml.
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 386/2018 - sml.
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev. 234/2018-sml. na rekonstukci železniční remízy v Bechyni
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.118/2018-sml Město Bechyně a TJ Jiskra Bechyně
26. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.233/2018-sml. Město Bechyně a FC Bechyně, z.s.
26. 06. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Bechyně 2019 až 2022
26. 06. 2020 Smlouva č.ev. 211 z roku 2017 - sml. o umístění, způsobu užití a vyúčtování finančního příspěvku na zachování a obnovu nemovité kulturní památky - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
26. 06. 2020 Smlouva o umístění, způsobu užití a vyúčtování finančního příspěvku na zachování a obnovu nemovité kulturní památky

XML