Město Bechyně

Město, městys, obec, MČ
Okres Tábor

http://mestobechyne.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bechyně
nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

Datová schránka: sshbg5j
E-mail: posta@mestobechyne.cz, tajemnik@mestobechyne.cz, starosta@mestobechyne.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí(pozemků) na potřebu ořezu či odstranění dřevin
15. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 01.11.2019 od 8 do 13 hodin Hvožďany
15. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie -29.10.2019 od 8 do 14 hodin čp. 795 - 798 sídl. 5. května v Bechyni
14. 10. 2019 Dodatek č.1 č.ev. 573/2019-sml. ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
11. 10. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. CTA/285/2019 a jeho podmínkách, prodávaný majetek - pozemky
11. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 31.10.2019 od 8 do 12 hodin celé Hvožďany kromě ZD
10. 10. 2019 Rozhodnutí o stavebním povolení parkoviště a parkovacího stání 2. etapa sídl. Obránců míru, Bechyně
07. 10. 2019 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - silnice II/122, úprava průtahu Senožaty
07. 10. 2019 Dražební vyhláška C/ D4/2019 nemovitá věc LV 60000 k.ú. Bežerovice, konání dražby 6.11.2019
02. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/1354 kemp Cihelna, 26.10.2019 - 30.11.2020
02. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 16.10.2019 od 8 do 14 hodin Na Libuši čp. 644,645,649,650,651,652
02. 10. 2019 Dražební vyhláška o provedení dražby konané 8.11.2019 v Bechyni, Na Libuši 627
02. 10. 2019 Návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
02. 10. 2019 Záměr uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. ev. 240/2018-sml.
02. 10. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v bytovém domě čp. 1009 ve Školní ulici
01. 10. 2019 Záměr uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. ev. 240/2018-sml.
01. 10. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v bytovém domě čp. 1009 ve Školní ulici
26. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/159 Týn nad Vltavou - vodoteč Židova Strouha 1.10.- 6.11.2019
24. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/159 Týn nad Vltavou - vodoteč Židova Strouha 1.10.- 6.11.2019
24. 09. 2019 Informace pro vlastníky lesů - výsadba nových dřevin za pomoci dobrovolných hasičů
24. 09. 2019 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18.09.2019
23. 09. 2019 Informace pro vlastníky lesů - výsadba nových dřevin za pomoci dobrovolných hasičů
23. 09. 2019 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18.09.2019
23. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška Města Bechyně č.1/2019 o nočním klidu
23. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 25/2019, usnesení č. 216/18-19 R schválené 17.9.2019 Radou města Bechyně
23. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 22/2019, 23/2019, 24/2019, 26/2019 usnesení č. 28/04-19 Z schválené dne 18.9.2019 Zastupitelstvem města Bechyně
23. 09. 2019 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Bechyně- výzva vlastníkům nemovitostí, seznam, informace
23. 09. 2019 Záměr směny pozemků v Bechyni dle usnesení Zastupitelstva Města Bechyně ze dne 19.06.2019
23. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 25.09.2019 od 8 do 17 hodin - Bechyně - Lišky, Sudoměřice u Bechyně, Černýšovice
23. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 23.09.2019 od 8 do 17 hodin - Senožaty, Dobronice u Bechyně, Stádlec
23. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 24.09.2019 od 8 do 16 hodin VS Bechyňsko, Mlýn Prádlo
23. 09. 2019 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR
20. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška Města Bechyně č.1/2019 o nočním klidu
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 25/2019, usnesení č. 216/18-19 R schválené 17.9.2019 Radou města Bechyně
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 22/2019, 23/2019, 24/2019, 26/2019 usnesení č. 28/04-19 Z schválené dne 18.9.2019 Zastupitelstvem města Bechyně
19. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška Města Bechyně č.1/2019 o nočním klidu
19. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 25/2019, usnesení č. 216/18-19 R schválené 17.9.2019 Radou města Bechyně
19. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 22/2019, 23/2019, 24/2019, 26/2019 usnesení č. 28/04-19 Z schválené dne 18.9.2019 Zastupitelstvem města Bechyně
11. 09. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně ve středu dne 18.09.2019, v 16,00 hodin.
10. 09. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně ve středu dne 18.09.2019, v 16,00 hodin.
10. 09. 2019 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Bechyně- výzva vlastníkům nemovitostí, seznam, informace
10. 09. 2019 Svolání 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 19.09.2019 od 10 hod.
10. 09. 2019 Záměr směny pozemků v Bechyni dle usnesení Zastupitelstva Města Bechyně ze dne 19.06.2019
10. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 25.09.2019 od 8 do 17 hodin - Bechyně - Lišky, Sudoměřice u Bechyně, Černýšovice
10. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 23.09.2019 od 8 do 17 hodin - Senožaty, Dobronice u Bechyně, Stádlec
10. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 24.09.2019 od 8 do 16 hodin VS Bechyňsko, Mlýn Prádlo
10. 09. 2019 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR
10. 09. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - parkoviště a parkovací stání, 2. etapa, sídl. Obránců míru Bechyně
10. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 09.09.2019 od 8 do 15 hodin čp.892 Na Libuši - sběrný dvůr
10. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 09.09.2019 od 8 do 12 hodin čp.684, 686, 696, 697, 698, 699 Na Libuši v Bechyni

XML