Obec Úsilné

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://usilne.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Úsilné
Úsilné 43
370 10 Úsilné

Datová schránka: g9abyx2
E-mail: starosta@usilne.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 06. 2022 VV - 9. aktualizace Zásad územního rozvoje JK
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu DSO Budějovicko - Sever za rok 2021-1
05. 05. 2022 SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
05. 05. 2022 Rozpočtové opatření č.1/2022
04. 05. 2022 Zveřejnění záměru č. 03/2022 - o prodeji pozemku
02. 05. 2022 Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021
02. 05. 2022 VV- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
21. 04. 2022 Pravidla rozpočtového provizoria
21. 04. 2022 Schválený rozpočet obce Úsilné 2022
11. 04. 2022 VV- DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
28. 03. 2022 Rozhodnutí hejtmana JK č.1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
24. 03. 2022 Dokument "VV- Obalovna živičnýc..." již není dostupný.
16. 03. 2022 ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU Č.02/2022 O PRODEJI POZEMKU
15. 03. 2022 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
14. 03. 2022 VV- Min.zemědělství - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
14. 03. 2022 NAŘÍZENÍ Č. 1-2022 O VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPOD. OSNOV
02. 03. 2022 Opatření obecné povahy - úprava provozu
22. 02. 2022 Návrh rozpočtu 2022 - Obec Úsilné
14. 02. 2022 Zveřejnění záměru č. 1-2022 o prodeji pozemků
07. 02. 2022 OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
02. 02. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001- Zahájení zjišťovacího řízení - Obalovna živičných směsí k.ú Úsilné
02. 02. 2022 VV- MZ - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
31. 01. 2022 Výroční zprava za r. 2021 - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
31. 01. 2022 VV- MZ - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
12. 01. 2022 OZV obce Úsilné č.3-2021, o místním poplatku ze psů
12. 01. 2022 Dokument "VV-ROZHODNUTÍ - Techn..." již není dostupný.
12. 01. 2022 MŠE SVATÁ
12. 01. 2022 PROSBA - PEČÍCÍ PLECHY PRO NOVOU PEC
12. 01. 2022 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2021
12. 01. 2022 35. Zasedání OZ Úsilné
12. 01. 2022 Prodej ovoce a zeleniny
12. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.9/2021
12. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.8/2021
12. 01. 2022 Návrh rozpočtu 2022 - MŠ Úsilné
12. 01. 2022 Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí Budějovicko-Sever
12. 01. 2022 Středně dobý výhled rozpočtu období obce Úsilné 2021-2023
12. 01. 2022 Závěrečný účet 2020
12. 01. 2022 Pravidla rozpočtového provizoria obce Úsilné
12. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.7/2021
12. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.6/2021
12. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.5/2021
12. 01. 2022 Rozpočtové opatření 4/2021
12. 01. 2022 Rozpočtové opatření 3/2021
09. 10. 2021 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
30. 09. 2021 SVOZ PAPÍRU
16. 09. 2021 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
15. 09. 2021 VV - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
23. 08. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
14. 08. 2021 VV- VYROZUMĚNÍ - Technologický park II. - Vyhovění odvolání
10. 08. 2021 Zahájení řízení -Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „

XML