Obec Valchov

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://valchov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valchov
Valchov 97
680 01 Valchov

Datová schránka: iajbhjw
E-mail: podatelna@valchov.cz, obec@valchov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb
07. 09. 2020 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Valchov
17. 08. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
03. 08. 2020 Oznámení, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
16. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů  
16. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - 
15. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - DSO TS Malá Haná
13. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Valchov
07. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek obcí Boskovicko
07. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
16. 06. 2020 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Valchov
29. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - Svazku obcí Boskovicko
29. 05. 2020 Pozvánka
27. 05. 2020 Pozvánka na členskou schůzi DSO technické služby Malá Haná
25. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - DSO Technické služby Malá Haná
25. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání
22. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
22. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Valchov za rok 2019
22. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019
22. 05. 2020 Výkaz FIN za období 12/2019
22. 05. 2020 Rozvaha k 31.12.2019 - Obec Valchov
22. 05. 2020 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 - Obec Valchov
22. 05. 2020 Příloha k 31.12.2019 - Obec Valchov
22. 05. 2020 Rozvaha k 31.12.2019 - MŠ Valchov
22. 05. 2020 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 - MŠ Valchov
22. 05. 2020 Příloha k 31.12.2019 - MŠ Valchov
18. 05. 2020 Sdělení o zveřejnění dokumentů "Svazek vodovodů a kanalizaci"
18. 05. 2020 Pozvánka
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška JMK..." již není dostupný.
30. 04. 2020  Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019
06. 04. 2020  Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška
20. 03. 2020  Mimořádné opatření
19. 03. 2020  Krizové opatření
19. 03. 2020 Usnesení o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 Usnesení o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 Usnesení o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 ROZHODNUTÍ o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
13. 03. 2020  Usnesení vlády České republiky - NOUZOVÝ STAV
13. 03. 2020 SBÍRKA ZÁKONŮ - přijetí krizových opatření
04. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - změnová
02. 03. 2020  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
26. 02. 2020  Sdělení o zveřejnění Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 
19. 02. 2020  Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Valchov
19. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Obec Valchov
17. 01. 2020  Oznámení o zveřejnění dokumentů - "Svazek obcí Boskovicko"
17. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
03. 01. 2020  Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů DSO Technické služby Malá Haná
03. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Valchov a Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace

XML