Obec Valchov

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://valchov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valchov
Valchov 97
680 01 Valchov

Datová schránka: iajbhjw
E-mail: podatelna@valchov.cz, obec@valchov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Boskovicko za rok 2020 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Svazek obcí Boskovicko
04. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 DSO Technické služby Malá Haná
04. 05. 2021 Zápis z přezkumu hospodaření za rok 2020 DSO Technické služby malá Haná
04. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů DSO Technické služby Malá Haná
29. 04. 2021 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020
29. 04. 2021  Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí
08. 04. 2021 Pozvánka na 14. jednání Zastupitelstva obce Valchov
30. 03. 2021 Vyhlášení záměru směny obecního pozemku p.č.582/2
08. 03. 2021 Pozvánka na 13. jednání zastupitelstva obce Valchov
08. 03. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
24. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Valchov a Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace
06. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření DSO Technické služby Malá Haná
06. 01. 2021 Rozhodnutí Hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti č.j. JMK 128/2021 ze dne 5. 1. 2021
06. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Valchov a Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace
14. 12. 2020 dokument
14. 12. 2020 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Valchov
14. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření - "Svazek obcí Boskovicko"
10. 12. 2020 Zrušení zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2020
03. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 - "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí 
03. 12. 2020 Pozvánka
03. 12. 2020 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Valchov
03. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
03. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
26. 11. 2020  Návrh rozpočtu na rok 2021 DSO Technické služby Malá Haná
26. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2024 DSO Technické služby Malá Haná
24. 11. 2020  Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Valchov a Mateřské školy Valchov, příspěvkové organizace
24. 11. 2020 dokument
24. 11. 2020 Návrh Střednědobého výhledu 2021 - 2023 Obce Valchov
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Mateřské školy Valchov, příspěvkové organizace
24. 11. 2020 Návrh Střednědobého výhledu 2021 - 2023 Mateřské školy Valchov, příspěvkové organizace
23. 11. 2020  Vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku p. č. 69/1
23. 11. 2020 Vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku p. č. 59/1
23. 11. 2020 Vyhlášení záměru směny obecního pozemku p. č. 777
23. 11. 2020 Vyhlášení záměru směny obecního pozemku p. č. 801/1
23. 11. 2020 Vyhlášení záměru směny obecního pozemku p. č. 207/2 a 682/3
23. 11. 2020 Vyhlášení záměru směny obecního pozemku p. č. 302 a 305
16. 11. 2020  Návrh rozpočtu Svazku obcí Boskovicko na rok 2021
16. 11. 2020 Pozvánka - shromáždění starostů Svazek obcí Boskovice-prosinec 2020
20. 10. 2020  Veřejná vyhláška - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
13. 10. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Obec Valchov
06. 10. 2020  Výsledky hlasování voleb do Krajského zastupitelstva
05. 10. 2020  Usnesení vlády České republiky - NOUZOVÝ STAV 
25. 09. 2020   Obsazení pozice účetní  
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb
07. 09. 2020 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Valchov
17. 08. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
03. 08. 2020 Oznámení, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

XML