Obec Valchov

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://valchov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valchov
Valchov 97
680 01 Valchov

Datová schránka: iajbhjw
E-mail: podatelna@valchov.cz, obec@valchov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020  Oznámení o zveřejnění dokumentů - "Svazek obcí Boskovicko"
17. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
03. 01. 2020  Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů DSO Technické služby Malá Haná
03. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Valchov a Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace
20. 12. 2019  Oznámení o zveřejnění dokumentů - "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
18. 12. 2019  Obecně závazná vyhláška č.3/2019, zrušovací
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Valchov č. 2/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Valchov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů 
12. 12. 2019 Opatření obecné povahy
09. 12. 2019 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce
02. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Obec Valchov a Mateřská škola Valchov
28. 11. 2019  Návrh rozpočtu obce Valchov na rok 2020
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace na rok 2020
25. 11. 2019  Oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek obcí Boskovicko 
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 - Svazek obcí Boskovicko
25. 11. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Boskovicko na období 2021-2023
25. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů - "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 - "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
25. 11. 2019 Pozvánka
25. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Technické služby Malá Haná
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 - DSO Technické služby Malá Haná
25. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2024 - DSO Technické služby Malá Haná
11. 11. 2019 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Valchov
11. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Technické služby Malá Haná
22. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Technické služby Malá Haná
16. 10. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA JMK..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
16. 10. 2019 Příloha
16. 10. 2019 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Valchov
16. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Boskovicko
16. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Boskovicko
16. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018 Obec Valchov
16. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018 DSO Technické služby MH
16. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018 Svazku Vodovodů a kanalizací Boskovicko
16. 10. 2019 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Valchov 
16. 10. 2019 Záměr odprodeje pozemku p.č. 624 v k.ú. Valchov
16. 10. 2019 Veřejná vyhláška MŽP
16. 10. 2019 III.4.1.Inventarizační zpráva.pdf
16. 10. 2019 III.4.2.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN.pdf
16. 10. 2019 III.4.3.Rozvaha - Bilance.pdf
16. 10. 2019 III.4.3.1.Příloha k Rozvaze - Bilanci.pdf
16. 10. 2019 III.4.4.Závěrečný účet.pdf
16. 10. 2019 III.4.5.Komentář k závěrečnému účtu.pdf
16. 10. 2019 III.4.6.Výkaz zisku a ztráty.pdf
16. 10. 2019 III.4.7.Zpráva o přezkumu hospodaření.pdf
16. 10. 2019 III.6.1.BILANCE 2019.xls
16. 10. 2019 Návrh Závěrečného účtu DSO Boskovicko za rok 2018
16. 10. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Valchov za rok 2018
16. 10. 2019 Výkaz FIN za období 12/2018
16. 10. 2019 Rozvaha obce Valchov k 31.12.2018

XML