Obec Potůčky

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://potucky-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Potůčky
Potůčky 58
362 35 Potůčky

Datová schránka: a6wa7ut
E-mail: potucky@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2024 Výroční zpráva za rok 2023
13. 04. 2024 Výroční zpráva za rok 2022
08. 04. 2024 Zápis dětí do mateřské školy Potůčky dne 2.5.2024
08. 04. 2024 Obec Potůčky vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Potůčky
08. 04. 2024 Jak se hlasuje do Evropského parlamentu
08. 04. 2024 Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky
04. 04. 2024 Obec Potůčky vyhlašuje II. kolo konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Potůčky
26. 03. 2024 Zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci (zahrádka č. 4)
07. 03. 2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě SH ČMS - SDH Potůčky 2023
04. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
04. 03. 2024 Obec Potůčky vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Potůčky
01. 03. 2024 Obec Potůčky vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
31. 01. 2024 Program 1. řádného jednání Zastupitelstva obce Potůčky dne 7.2.2024
31. 01. 2024 Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - p.p.č. 430/19
31. 01. 2024 Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - p.p.č. 395/22
31. 01. 2024 Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - p.p.č. 395/22
17. 01. 2024 Veřejnoprávní smlouva TJ Potůčky z.s. 2024
15. 01. 2024 Veřejnoprávní smlouva SH ČMS - SDH Potůčky 2024
09. 01. 2024 Informace Finančního úřadu k daní z nemovitosti
02. 01. 2024 Ceník vodného a stočného pro rok 2024
19. 12. 2023 Zveřejnění usnesení o nových cenách plateb na základě Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí Potůčky pro nakládání s komunálním odpadem pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
18. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 4/2023
18. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 3/2023
18. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 2/2023
18. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 1/2023
13. 12. 2023 Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace plánu odpadového hospodářství KK na období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 - Úřad Karlovarského kraje
13. 12. 2023 Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2024
13. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 1 - Svazek obcí Bystřice
08. 12. 2023 Program 6. řádného jednání Zastupitelstva obce Potůčky dne 14.12.2023
07. 12. 2023 Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - část p.p.č. 406/10
21. 11. 2023 Sdružení Krušné hory - západ > Návrh rozpočtu na rok 2024 <
14. 11. 2023 Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - prodejní stánek. č. 148
08. 11. 2023 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje na období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035"
03. 11. 2023 Program 5. řádného jednání ZO Potůčky dne 9.11.2023
02. 11. 2023 Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek (p.p.č. 284/2)
02. 11. 2023 Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek (část p.p.č. 430/19)
20. 10. 2023 Informace FÚ pro Karlovarský kraj pro poplatníky daně z nemovitých věcí
02. 10. 2023 Informace Karlovarského kraje o podpoře výměny kotlů pro nízkopříjmové občany II
30. 08. 2023 Program 4. řádného jednání ZO dne 6.9.2023
17. 08. 2023 Zveřejnění záměru obce pronajmou nemovitý majetek
11. 08. 2023 Veřejná vyhláška - omezení vstupu do honitby Zlatý kopec
11. 08. 2023 Veřejná vyhláška - omezení vstupu do honitby Blatenský vrch
26. 07. 2023 Informace o množství odpadu vytříděného a předaného k využití za rok 2022
26. 07. 2023 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, MěÚ Ostrov, Odbor životního prostředí - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků
19. 07. 2023 Návrh opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honitby Zlatý Kopec
19. 07. 2023 Návrh opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honitby Blatenský Vrch
19. 07. 2023 Pozvánka na kreativní a řemeslnou dílnu - blizedetem.cz
10. 07. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Bystřice za rok 2022
10. 07. 2023 Schválený závěrečný účet Svazku obcí Bystřice za rok 2022
05. 06. 2023 Návrh závěrečného účtu Sdružení Krušné hory - západ za rok 2022

XML