Obec Plavsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://plavsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Plavsko
Plavsko 77
378 02 Plavsko

Datová schránka: y2zbnry
E-mail: ou@plavsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 10. 2020 Záměr obce prodeje pozemku
01. 10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Nežárka od železničního mostu (Vídeňský) po soutok Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou ř.km 2,374 – 56,050
16. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí – zaslání informace o dokumentaci záměru „V433/833 - zdvojení vedení“
16. 09. 2020 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR
16. 09. 2020 23. zasedání Zastupitelstva obce Plavsko 23.9.2020 od 16.00hod v zasedací místnosti OU
02. 09. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. 9. 2020
02. 09. 2020 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Změna stavby zemědělského objektu Plavsko. katastrální území Plavsko, číslo parcelní st. 176, 2678/28“
29. 08. 2020 Přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 2. 3. 4. a 7.9. 2020 - viz přílohy
19. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2. a 3. října 2020
07. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a senátu 2. a 3. října 2020
06. 08. 2020 22. zasedání Zastupitelstva obce Plavsko 12.8.2020 od 16.00hod v zasedací místnosti OU
02. 08. 2020 Záměr obce prodeje části pozemku v k. ú. Plavsko p. č. 2736/3
29. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - lesní zákon
22. 07. 2020 21. zasedání Zastupitelstva obce Plavsko 29.7.2020 od 16.00hod v zasedací místnosti OU
19. 07. 2020 Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 20/2020 ze dne 3. 6. 2020
01. 07. 2020 Oznámení o zamýšleném převodu
12. 06. 2020 Schválený závěrečný účet obce 2019
03. 06. 2020 Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 19/2020 ze dne 6. 5. 2020
03. 06. 2020 Oznámení o konání valné hromady a ustavující valné hromady Honebního společenstva Plavsko - Hatín
28. 05. 2020 20. zasedání Zastupitelstva obce Plavsko 6.5.2020 od 16.00hod v zasedací místnosti OU
13. 05. 2020 Oznámení o konání 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 21. května 2020 od 10:00 hodin
13. 05. 2020 Přerušení dodávky el. energie
12. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Plavsko za rok 2019
11. 05. 2020 Záměr obce prodeje pozemků
11. 05. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
30. 04. 2020 19. zasedání Zastupitelstva obce Plavsko 6.5.2020 od 16.00hod v přísálí OD
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2020
22. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
21. 04. 2020 Rozhodnutí 2/2020 o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů
13. 04. 2020 Nařízení jihočeského kraje - Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - zákaz rozdělévání ohňů
08. 04. 2020 Rozpočtové opatření 3/2020
07. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie
07. 04. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2020 kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP; a ze zákazu vjezdu motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.
25. 03. 2020 Nařízení hejtmanky 8/2020
25. 03. 2020 Usnesení vlády - krizové opatření 122-128
25. 03. 2020 Mimořádné opatření - Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku,
21. 03. 2020 Nařízení hejtmanky č 1/2020 18.3.2020 - zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb
19. 03. 2020 SORT - Kontrola hospodaření a návrh závěrečného účtu
16. 03. 2020 Pokyn č.2 hejtmanky
16. 03. 2020 EON zrušní plánované odstávky
15. 03. 2020 Usnesení vlády 82 - krizové opatření - koronavirus
15. 03. 2020 Usnesení vlády 75-81 - krizové opatření koronavirus
13. 03. 2020 Usnesení vlády - nouzový stav, krizová opatření koronavirus
13. 03. 2020 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í - zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních
10. 03. 2020 Mimořádné opatření - uzavření škol
10. 03. 2020 Mimořádné opatření - zákaz konání hromadných akcí nad 100 osob
05. 03. 2020 18. zasedání Zastupitelstva obce Plavsko 11.3.2020 od 16.00hod
13. 02. 2020 Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Plavsko č. 16/2020 ze dne 21. 1. 2020
13. 02. 2020 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje čtvrtek 20. února 2020 od 10:00 hodin
07. 02. 2020 17. zasedání Zastupitelstva obce Plavsko 13.2.2020 od 18.00hod

XML