Obec Hostim

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://obce.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hostim
Hostim 165
671 54 Hostim

Datová schránka: mwybi9p
E-mail: hostim@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, povolení uzavírky
21. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Hostim č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
20. 05. 2020 Veřejná vyhláška JMK o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad
20. 05. 2020 Veřejná vyhláška Jihomoravského kraje
20. 05. 2020 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
20. 05. 2020 Rozpočtové opatření 32020
20. 05. 2020 Rozpočtové opatření 2/2020
20. 05. 2020 střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
20. 05. 2020 rozpočet 2020
20. 05. 2020 Rozpočtové opatření 1/2020
20. 05. 2020 oznámení Svazku obcí při formanské cestě v Pavlicích o zveřejnění dokumentů
19. 04. 2020 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
19. 04. 2020 Veřejná vyhláška optaření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR
19. 04. 2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí při formanské cestě
19. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
19. 04. 2020 Svazek obcí pro komunální služby - rozpočtové provizorium na rok 2020
19. 04. 2020 Informace pro občany
19. 04. 2020 Rozhodnutí hejtmana JMK - ochrana dýchacích cest
19. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Hostim č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
19. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Hostim č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému, shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
19. 03. 2020 OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hostim
19. 03. 2020 Žádost o zveřejnění - Seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území obce Hostim, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně,jak to vyžaduje zákon
19. 03. 2020 rozpočtové opatření 25/2019
19. 03. 2020 rozpočet 2020 ZŠ a MŠ Hostim - návrh!
19. 03. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hostim - návrh!
19. 03. 2020 Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
19. 03. 2020 návrh rozpočtu 2020
19. 03. 2020 Rozpočtové opatření 24/2019
19. 03. 2020 rozpočtové opatření 23/2019
19. 03. 2020 rozpočtová opatření 21/2019 a 22/2019
19. 03. 2020 rozpočtové opatření 20/2019
19. 03. 2020 rozpočtové opatření 19/2019
19. 03. 2020 Rozpočtové opatření 18/2019
19. 03. 2020 Rozpočtové opatření 17/2019
19. 03. 2020 rozpočtové opatření 16/2019
19. 03. 2020 rozpočtové opatření 15/2019
19. 03. 2020 Rozpočtová opatření 13 a 14/2019
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana JMK - regulace dopravy
19. 03. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hostim č. 1/2020 ze dne 9.3.2020
19. 03. 2020 Foto - Dětský karneval s kejklířem Jonášem
19. 03. 2020 Změna televizního vysílání - DVB-T2
19. 03. 2020 Usnesení Vlády České republiky - Nouzový stav
19. 03. 2020 Pošta Hostim - dočasná změna hodin pro veřejnost
19. 03. 2020 Poděkování sponzorům
19. 03. 2020 Záměr prodeje pozemku
19. 03. 2020 Záměr prodeje pozemku
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

XML