Město Horažďovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Klatovy

http://muhorazdovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice

Datová schránka: ubnbxnt
E-mail: duskova@muhorazdovice.cz, podatelna@muhorazdovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby, Rekonstrukce Peškovy ulice - Horažďovice - DÚR - změna č. 1
18. 07. 2019 Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci úředního zrušení trvalého pobytu, Polomis Lukáš
15. 07. 2019 Zveřejnění rozpočtového opatření č 1-6 roku 2019
12. 07. 2019 Záměr odprodeje části st.p.č. 1/2 včetně objektu a st.p.č. 7/3 včetně objektu v k.ú. Horažďovice
11. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska, Pačejov Nádraží, KT, ke Strážovicům - kN
10. 07. 2019 Slatina, studna, společné povolení, Pavlíkovi, Vrtaná studna + vodovod
09. 07. 2019 Záměr odprodeje části p.č. 1161/2 v k.ú. Horažďovice
09. 07. 2019 Stanovení dopravního značení - silnice II 188
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání, Novostavba rodinného domu Bauerovi, Velký Bor
08. 07. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 12-garáž
04. 07. 2019 Záměr odprodeje nově vzniklé p.č. 1208/4 v k.ú. Veřechov
04. 07. 2019 Záměr odprodeje nově vzniklé p.č. 284/2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic
04. 07. 2019 Stanovení dopravního značení - DZ Rally Pačejov START
04. 07. 2019 Stanovení dopravního značení - DZ Rally Pačejov RZ
04. 07. 2019 Záměr odprodeje nově vzniklé p.č. 191/22 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic
04. 07. 2019 Záměr odprodeje nově vzniklých pozemků p.č. 508/5, p.č. 554/2 v k.ú. Horažďovická Lhota
04. 07. 2019 Záměr směny nově vzniklé p.č. 277/12 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Záměr směny nově vzniklé p.č. 832/192 v k.ú. Horažďovice
02. 07. 2019 Dokument "Obec Slatina, Splaško..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor - Havlíčkova 40 - prodejna masa
01. 07. 2019 Dokument "Informace o návrhu vý..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Zveřejnění rozpočtových opatření č 1-5 roku 2019
27. 06. 2019 Záměr odprodeje st.p.č. 317/2 včetně čp. 1080, p.č. 2205/1 v k.ú. Horažďovice
27. 06. 2019 Záměr odprodeje části p.č. 832/61, části p.č. 832/87 v k.ú. Horažďovice
27. 06. 2019 Záměr odprodeje části p.č. 832/62, části p.č. 832/87 v k.ú. Horažďovice
27. 06. 2019 Záměr odprodeje p.č. 3104, 3170, 832/70, 832/69, části 832/68, části 832/87 v k.ú. Horažďovice
27. 06. 2019 Záměr odprodeje části pozemků pro zahrádky v tzv.proluce v Horažďovicích
25. 06. 2019 Zveřejnění závěrečného účtu roku 2018 DSO RADINA a DSO Horažďovicko
25. 06. 2019 Stanovení dopravního značení - Rally Kramolín 2019
24. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, Přístavba a modernizace technologie SO 20 - Pilnice
20. 06. 2019 Vyrozumění - pokračování v řízení po přerušení, Provozní objekt pro chov včel a čmeláka zemního na p.č. 1469/3 v k.ú. Velký Bor
20. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Stanovení dopravního značení - DZ Slatina
18. 06. 2019 Stanovení dopravního značení - HD Slavnosti kaše
17. 06. 2019 Zveřejnění rozpočtového opatření č 1-4 roku 2019
17. 06. 2019 Zveřejnění závěrečného účtu roku 2018
14. 06. 2019 Výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z FRB
13. 06. 2019 Záměr pronájmu části p.č. 83/1 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic
13. 06. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby, Olšany - veřejné osvětlení
12. 06. 2019 Oznámení o projednávání Návrhu územního plánu Kejnice, k.ú. Kejnice
12. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
10. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
07. 06. 2019 město Horažďovice Svaté Pole centrální ČOV a kanalizace - rozhodnutí, Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 440 SVATÉ POLE
06. 06. 2019 Oznámení společného jednání o Návrhu změny č. 1 územního plánu Pačejov, k.ú. Pačejov (Pačejov, Strážovice, Týřovice, Velešice)
04. 06. 2019 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, ZŠ Blatenská

XML