Město Horažďovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Klatovy

http://muhorazdovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice

Datová schránka: ubnbxnt
E-mail: duskova@muhorazdovice.cz, podatelna@muhorazdovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2021 Zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2020
14. 05. 2021 Zveřejnění rozpočtových opatření č 1-2 roku 2021
14. 05. 2021 Výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z FRB
14. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Samko
14. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Sedláček M.
13. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Puška M.
13. 05. 2021 Obec Kvášňovice prodloužení kanalizace - prodloužení platnosti stavebního povoleni - rozhodnutí
13. 05. 2021 Záměr směny nově vzniklých pozemků p.č. 843/2, p.č. 841/4 v k.ú. Horažďovice
13. 05. 2021 Prominutí místního poplatku 2021 - Veřejné prostranství
13. 05. 2021 Velký Bor MVN rybník ana pozemcích parc č. 1585/4, 1585/5 a 1585/6 - zahájení
13. 05. 2021 Závěr zj. řízení Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022 - 2027
12. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Prokopová
12. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Punčochář
12. 05. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - V432/429 - ZDVOJENÍ VEDENÍ
12. 05. 2021 Záměr pronájmu části p.č. 146/3 v k.ú. Veřechov
12. 05. 2021 Záměr pronájmu prostor na střechách budov pro příjem a šíření signálu internetu
12. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Puška J
11. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Plecitý
11. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Plochý
11. 05. 2021 Stanovení PÚP Nábřežní Horažďovice
07. 05. 2021 Územní rozhodnutí - Revitalizace sportovního areálu Lipky
07. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Kovač
07. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Marsalik
07. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Moravcová
07. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Moravec
05. 05. 2021 Výsledky prvního kola prodeje p.č. 36/5 v k.ú. Boubín
05. 05. 2021 Výsledky prvního kola prodeje p.č. 36/6 v k.ú. Boubín
05. 05. 2021 Výsledky druhého kola prodeje bytové jednotky č. 934/16 v Horažďovicích
05. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Kutheilová
05. 05. 2021 Záměr budoucího odprodeje části p.č. 153/3 v k.ú. Horažďovice
05. 05. 2021 Záměr směny části p.č. 123/3 a části p.č. 123/5 v k.ú. Babín u Horažďovic
05. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Lojík V
04. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 - ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice
04. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Křenek
04. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Kubr
04. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Godlová N.
04. 05. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - modernizace osobního výtahu v domě č.p.1064, Mayerova, Horažďovice
03. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Končel
03. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Koryťák
03. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti, Koutenská
30. 04. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí - H..." již není dostupný.
30. 04. 2021 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
29. 04. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
29. 04. 2021 Stanovení PÚP DZ II 169 Horažďovice Nový Dvůr
28. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 DSO Horažďovicko
28. 04. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko 2020
28. 04. 2021 Výběrové řízení - informatik
27. 04. 2021 Záměr pronájmu skladovacího prostoru_Prácheňská 884
27. 04. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
27. 04. 2021 Záměr změny nájemní smlouvy ze dne 15.10.2001

XML