Obec Horní Brusnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://hornibrusnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC HORNÍ BRUSNICE
Horní Brusnice 284
544 74 Horní Brusnice

Datová schránka: 8iqbd8c
E-mail: ou.h.brusnice@raz-dva.cz, hornibrusnice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 10. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 9/2019 (1 příloha)
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška_společné rozhodnutí o povolení odstranění stavby a územní rozhodnutí (1 příloha)
11. 09. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 8/2019 (1 příloha)
04. 09. 2019 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE HORNÍ BRUSNICE (2 přílohy)
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška_opatření obecné povahy_ MZE (3 přílohy)
20. 08. 2019 Záměr obce - pacht o dočasném užívání pozemků (1 příloha)
20. 08. 2019 Záměr obce - poz. p. č. 337/8 (1 příloha)
20. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Vymezení zastavěného území obce Horní Brusnice (1 příloha)
19. 08. 2019 Oznámení o dovolené Obecního úřadu Horní Brusnice
07. 08. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 7/2019 (1 příloha)
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška_ Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (1 příloha)
26. 06. 2019 Aktualizace zásad č. 2/2019 územního rozvoje Královéhradeckého kraje (1 příloha)
24. 06. 2019 Záměr o prodeji pozemků ve vlastnictví obce (2 přílohy)
11. 06. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 6/2019 (1 příloha)
27. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ak..." již není dostupný.
23. 05. 2019 dokument
23. 05. 2019 Záměr obce Horní Brusnice - pronájem nebytového prostoru (1 příloha)
23. 05. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení o odstranění stavby ve společném řízení a pozvání k veřejnému… (1 příloha)
20. 05. 2019 Volby do evropského parlamentu_informace o přehledu telefonního spojení do volební místnosti v… (1 příloha)
20. 05. 2019 Volby do evropského parlamentu 24.-25.5.2019_oznámení a době a místě konání voleb (1 příloha)
15. 05. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 5/2019 - 22.5.2019 (1 příloha)
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - řízení o vydání zastavěného území obce Horní Brusnice (2 přílohy)
02. 05. 2019 Oznámení o svolání zasedání členů okrskové volební komise Obce Horní Brusnice (1 příloha)
02. 05. 2019 Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu (1 příloha)
02. 05. 2019 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu (1 příloha)
26. 04. 2019 Kalkulace vodného za rok 2018
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška_Daň z nemovitých věcí na rok 2019 (1 příloha)
25. 04. 2019 Informace o dokumentech finančního hospodaření Obce Horní Brusnice
18. 04. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením (1 příloha)
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška_opatření obecné povahy_ MZE (1 příloha)
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška_Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (1 příloha)
15. 04. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 4/2019 (1 příloha)
26. 03. 2019 Oznámení - počet členů volební komise do Evropského parlamentu (1 příloha)
20. 03. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 3/2019 (1 příloha)
19. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
12. 03. 2019 Posunutí zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice na středu 27.3.2019
13. 02. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 2/2019 (1 příloha)
28. 01. 2019 DOTACE Z ROZPOČTU OBCE H. BRUSNICE NA POŘÍZENÍ DOMÁCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A BEZODTOKOVÝCH JÍMEK
21. 01. 2019 Zahájení správního řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les (4 přílohy)
16. 01. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 1/2019 (1 příloha)
07. 01. 2019 NÁVRH ROZPOČTU V PARAGRAFECH NA ROK 2019 (1 příloha)
07. 01. 2019 Publicita - Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059_Veřejně prospěšné práce (1 příloha)
07. 12. 2018 Program zasedání zastupitelstva č. 10/2018 (1 příloha)
29. 11. 2018 ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ - KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (3 přílohy)
13. 11. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
13. 11. 2018 Oznámení o zamýšleném převodu (1 příloha)
09. 11. 2018 Záměr obce o prodeji části podílového vlastnictví p. p. č. 105/29 (1 příloha)
09. 11. 2018 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení trvalé místní úpravy provozu (2 přílohy)
08. 11. 2018 Záměr obce - pronájem bytového prostoru, Horní Brusnice čp. 241 (1 příloha)
08. 11. 2018 Záměr o prodeje nepotřebného movitého majetku obce (1 příloha)

XML