Obec Horní Brusnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://hornibrusnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC HORNÍ BRUSNICE
Horní Brusnice 284
544 74 Horní Brusnice

Datová schránka: 8iqbd8c
E-mail: ou.h.brusnice@raz-dva.cz, hornibrusnice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška_Stanovení ochranného pásma
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška_ochranné pásmo_studna
21. 05. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2020
19. 05. 2020 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 (1 příloha)
13. 05. 2020 Program zasedání zastupitelstva č. 4/2020 (1 příloha)
05. 05. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o návrhu opatření obecné povahy, prameniště pod Zvičinou
04. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Brusnice za rok 2019 (1 příloha)
29. 04. 2020 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
16. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
06. 04. 2020 VV - Opatření obecné povahy, MZe - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
02. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (1 příloha)
02. 04. 2020 FIN k 31.12.2019 (1 příloha)
02. 04. 2020 Rozvaha k 31.12.2019 (1 příloha)
02. 04. 2020 Příloha k 31.12.2019 (1 příloha)
02. 04. 2020 FIN k 31.12.2019 (1 příloha)
02. 04. 2020 Účetní závěrka PO MŠ k 31.12.2019 (1 příloha)
02. 04. 2020 Závěrečný účet za rok 2018 (1 příloha)
24. 03. 2020 Návrh_Závěrečného účtu obce Horní Brusnice 2019 (1 příloha)
16. 03. 2020 Zrušení zasedání zastupitelstva - plánované konání dne 18.3.2020
11. 03. 2020 Program zasedání zastupitelstva č. 3/2020 (1 příloha)
06. 03. 2020 Dotace z rozpočtu obce Horní Brusnice na pořízení domácí čistírny odpadních vod a bezodtokových…
19. 02. 2020 Program zasedání zastupitelstva č. 2/2020 (1 příloha)
11. 02. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020 (3 přílohy)
15. 01. 2020 Program zasedání zastupitelstva č. 1/2020 (1 příloha)
08. 01. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025 (1 příloha)
06. 01. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 (2 přílohy)
18. 12. 2019 OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení o umístění stavby (1 příloha)
13. 12. 2019 Rozpočtové provizorium pro rok 2020 (1 příloha)
06. 12. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 11/2019 (1 příloha)
13. 11. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 10/2019 (1 příloha)
13. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin rostoucí mimo les (1 příloha)
06. 11. 2019 Záměry obce Horní Brusnice poz. p. č. 306/2 a 201/2 (2 přílohy)
01. 11. 2019 Vyplácení příspěvku na děti navštěvující ZŠ trvale hlášené v Horní Brusnici (1 příloha)
30. 10. 2019 ČEZ- Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2018 (1 příloha)
23. 10. 2019 Změna termínu a nový program zasedání zastupitelstva č. 9/2019 (1 příloha)
16. 10. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 9/2019 (1 příloha)
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška_společné rozhodnutí o povolení odstranění stavby a územní rozhodnutí (1 příloha)
11. 09. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 8/2019 (1 příloha)
04. 09. 2019 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE HORNÍ BRUSNICE (2 přílohy)
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška_opatření obecné povahy_ MZE (3 přílohy)
20. 08. 2019 Záměr obce - pacht o dočasném užívání pozemků (1 příloha)
20. 08. 2019 Záměr obce - poz. p. č. 337/8 (1 příloha)
20. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Vymezení zastavěného území obce Horní Brusnice (1 příloha)
19. 08. 2019 Oznámení o dovolené Obecního úřadu Horní Brusnice
07. 08. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 7/2019 (1 příloha)
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška_ Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (1 příloha)
26. 06. 2019 Aktualizace zásad č. 2/2019 územního rozvoje Královéhradeckého kraje (1 příloha)
24. 06. 2019 Záměr o prodeji pozemků ve vlastnictví obce (2 přílohy)
11. 06. 2019 Program zasedání zastupitelstva č. 6/2019 (1 příloha)

XML