Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 03. 2019 Dopravní značení - opatření obecné povahy
13. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
13. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
13. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
13. 03. 2019 VPS uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi
12. 03. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
12. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12. 03. 2019 Dopravní značení - opatření obecné povahy
12. 03. 2019 Dopravní značení - opatření obecné povahy
12. 03. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
12. 03. 2019 Úřednice/úředník na úseku majetkoprávní agendy odboru majetkového
12. 03. 2019 Úřednice/úředník na úseku investic odboru majetkového
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání
11. 03. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019
08. 03. 2019 Dopravní značení - opatření obecné povahy
07. 03. 2019 Dopravní značení - opatření obecné povahy
07. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
07. 03. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019
07. 03. 2019 Úřednice/úředník na úseku lesního hospodářství a myslivosti odboru životního prostředí a zemědělství
07. 03. 2019 Úřednice/úředník na úseku dotační agendy lesního hospodářství a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství
07. 03. 2019 Ministerstvo zemědělství - vypsání výběrového řízení o povolení výkonu rybářského práva
06. 03. 2019 Dopravní značení - opatření obecné povahy
06. 03. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
05. 03. 2019 Vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví
05. 03. 2019 Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství
04. 03. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
04. 03. 2019 Vyjádření k žžádosti o vydání integrovaného povolení
01. 03. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
01. 03. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
01. 03. 2019 výroční zpráva za rok 2018 - v oblasti poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb.
28. 02. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
28. 02. 2019 Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí
28. 02. 2019 Záměr propachtování nemovitého majetku
28. 02. 2019 Rozhodnutí
27. 02. 2019 Opatření obecné povahy
27. 02. 2019 Výsledky výběrových řízení ze dne 25. 2. 2019
26. 02. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
26. 02. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
26. 02. 2019 Záměr darování nemovitého majetku
26. 02. 2019 Záměr darování nemovitého majetku
25. 02. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
25. 02. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
25. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi: Kněževes, Kotlasy, Nové Veselí, Obyčtov, Ostrov n.O., Sirákov, Vepřová
25. 02. 2019 Dokument "Veřejnoprávní smlouva..." již není dostupný.
25. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi Budeč a Jámy
22. 02. 2019 Mimořádná veterinární opatření
21. 02. 2019 Dopravní značení - opatření obecné povahy
21. 02. 2019 Mimořádné veterinární opatření
21. 02. 2019 Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí
20. 02. 2019 Dopravní značení - opatření obecné povahy

XML