Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 Změna rybářského revíru 401 025 Sázava 11
12. 09. 2019 Záměr darování nemovitého majetku
11. 09. 2019 Písemnost Krajského soudu v Brně sp.zn. 30 A 112/2019 ze dne 02.09.2019
10. 09. 2019 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
10. 09. 2019 Stanovení nového záplavového území a vymezení aktivní zóny významného vodního toku Zlatý potok
10. 09. 2019 VPS Světlá nad Sázavou -Pavlov
10. 09. 2019 VPS mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi: Lhotka, Rudolec, Znětínek
10. 09. 2019 VPS Chotěboř - Vepříkov
10. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pelhřimov a obcemi: Čelistná, Dobrá Voda, Chýstovice, Košetice, Krasíkovice, Leskovice, Libkova Voda, Martinice u Onšova, Nová Buková, Nová Cerekev, Pavlov, Svépravice, Útěchovičky
10. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pelhřimov a obcemi: Čelistná, Dobrá Voda, Chýstovice, Košetice, Krasíkovice, Leskovice, Libkova Voda, Martinice u Onšova, Nová Buková, Nová Cerekev, Pavlov, Svépravice, Útěchovičky
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí
09. 09. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
09. 09. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
04. 09. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
04. 09. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
04. 09. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
03. 09. 2019 Usnesení
03. 09. 2019 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
02. 09. 2019 STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
30. 08. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2019
28. 08. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška
27. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
26. 08. 2019 Zveřejnění návrhu koncepce
26. 08. 2019 Usnesení Ministerstva zemědělství o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí
21. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
21. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
21. 08. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
21. 08. 2019 Zaměstnankyně/ zaměstnanec na úseku hospodářské správy, pozice řidička/řidič osobního motorového vozidla.
20. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
20. 08. 2019 STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
20. 08. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
20. 08. 2019 Úřednice/úředník na úseku hospodářské správy oddělení hospodářské správy
19. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
19. 08. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
19. 08. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
16. 08. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
15. 08. 2019 Dokument "Seznámení s podklady ..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
15. 08. 2019 Dokument "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍ..." již není dostupný.
15. 08. 2019 STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
14. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
14. 08. 2019 Výsledky výběrových řízení ze dne 12. 8. 2019
14. 08. 2019 Záměr darování nemovitého majetku
14. 08. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
13. 08. 2019 Místní úprava provozu - opatření obecné povahy
13. 08. 2019 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
13. 08. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
13. 08. 2019 Vyhlášení výběrového řízení

XML