Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
18. 02. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
18. 02. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
18. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
18. 02. 2020 Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly
18. 02. 2020 Obec Rohozná
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení
14. 02. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
14. 02. 2020 Závěr zjišťovacího řízení koncepce
14. 02. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - ukončení posuzování vlivů na životní prostředí - nekonání veřejného projednání
14. 02. 2020 Změna rybářského revíru 461 078 Markovka 1
13. 02. 2020 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
13. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
13. 02. 2020 Úřednice/úředník na úseku investic odboru majetkového
13. 02. 2020 Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský
12. 02. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - veřejné projednání
12. 02. 2020 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
12. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
12. 02. 2020 Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti v oblasti dispečinku a operativního řízení provozu veřejných služeb v přepravě cestujících odboru dopravy a silničního hospodářství
11. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
11. 02. 2020 Zmena_Narizeni_statni_veterinarni_spravy_c_j_SVS_2020_009320_J_vydane_k_zabraneni_sireni_aviarni_influenzy.pdf
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu
11. 02. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku
07. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
07. 02. 2020 Návrh opatření obecné povahy
06. 02. 2020 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
06. 02. 2020 Úřednice/úředník na úseku vnitřní správy – matrikářka/ matrikář oddělení ostatních správních činností
06. 02. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
06. 02. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
06. 02. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
06. 02. 2020 Záměr darování hmotných nemovitých věcí
05. 02. 2020 Zveřejňovací povinnost dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
05. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
05. 02. 2020 Úřednice/úředník na úseku majetkoprávní agendy odboru majetkového
05. 02. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku
05. 02. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
05. 02. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
04. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
04. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
04. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
04. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
04. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
04. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
04. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
04. 02. 2020 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol zřizovaných Krajem Vysočina
03. 02. 2020 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
31. 01. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
31. 01. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru

XML