Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
22. 07. 2019 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
22. 07. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
22. 07. 2019 Záměr darování nemovitého majetku
22. 07. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
19. 07. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
19. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
17. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
17. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
17. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
17. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
17. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
16. 07. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
16. 07. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
16. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
16. 07. 2019 KS v Brně č.j. 30 A 93-2018-48 vyrozumění, výzva a poučení
16. 07. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Jeřišno, obec Jeřišno, okres Havlíčkův Brod.
16. 07. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku
16. 07. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku
15. 07. 2019 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
15. 07. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
15. 07. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
11. 07. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
11. 07. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí koncepce - závěr zjišťovacího řízení
11. 07. 2019 Rozhodnutí_o_odvolání
10. 07. 2019 Návrh nového záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Zlatý potok
09. 07. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
04. 07. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
04. 07. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
04. 07. 2019 Záměr prodeje nemovitých věcí
03. 07. 2019 Dokument "Rozhodnutí..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
03. 07. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
03. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Pokojov
03. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Telč a obcí Lhotka
02. 07. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
01. 07. 2019 Místní úprava provozu - opatření obecné povahy
01. 07. 2019 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
01. 07. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
01. 07. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
28. 06. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VHLÁŠKOU
28. 06. 2019 Akční plán Kraje Vysočina
27. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
27. 06. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - informace o dokumentaci záměru
26. 06. 2019 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
26. 06. 2019 veřejná vyhláška

XML