Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly
01. 03. 2024 Úřednice/úředník na úseku veřejnosprávní kontroly odboru kontroly
29. 02. 2024 Záměr darování nemovitého majetku.
29. 02. 2024 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
28. 02. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
28. 02. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
27. 02. 2024 Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Jihlava v říčním km 141,893 – 142,510
27. 02. 2024 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
26. 02. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení
23. 02. 2024 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
23. 02. 2024 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
22. 02. 2024 Záměr darování nemovitého majetku.
22. 02. 2024 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
22. 02. 2024 Záměr prodeje nemovitého majetku.
21. 02. 2024 Záměr darování nemovitého majetku.
21. 02. 2024 Záměr darování nemovitého majetku.
21. 02. 2024 Záměr darování nemovitého majetku.
20. 02. 2024 Oznámení o zahájení společného řízení
20. 02. 2024 Záměr darování nemovitého majetku.
20. 02. 2024 Záměr prodeje nemovitého majetku.
20. 02. 2024 Vyhlášení výběrového řízení
20. 02. 2024 Vyhlášení výběrového řízení
20. 02. 2024 Výsledky výběrových řízení ze dne 19. 2. 2024
20. 02. 2024 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
19. 02. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
19. 02. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
19. 02. 2024 Úřednice/úředník na úseku majetkoprávní agendy odboru majetkového
19. 02. 2024 Úřednice/úředník na úseku statistiky, metodiky a koncepce zdravotnictví odboru zdravotnictví
19. 02. 2024 Vyhlášení výběrového řízení
19. 02. 2024 Vyhlášení výběrového řízení
19. 02. 2024 Vyhlášení výběrového řízení
16. 02. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
15. 02. 2024 Nařízení Státní veterinární správy vysoce patogenní aviární influenza Vaneč, Častotice
15. 02. 2024 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
15. 02. 2024 Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu
15. 02. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
14. 02. 2024 Dokument "Rozhodnutí..." již není dostupný.
14. 02. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
14. 02. 2024 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
13. 02. 2024 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
13. 02. 2024 Ředitelka/ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
13. 02. 2024 Veřejná vyhláška
12. 02. 2024 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
12. 02. 2024 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
09. 02. 2024 Dokument "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍ..." již není dostupný.
09. 02. 2024 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
08. 02. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - sp..." již není dostupný.
07. 02. 2024 Vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti odboru analýz a podpory řízení
07. 02. 2024 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
07. 02. 2024 Nařízení SVS -mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Kraji Vysočina

XML