Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2021 Veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení
27. 01. 2021 Závěr zjišťovacího řízení koncepce
27. 01. 2021 Závěr zjišťovacího řízení koncepce
27. 01. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
27. 01. 2021 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy -aviární influenzy na území ČR
27. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva
26. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění žádosti a stručné shrnutí
25. 01. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
25. 01. 2021 Stanovisko ke koncepci
25. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
25. 01. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
25. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 22. 1. 2021
22. 01. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
22. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních v roce 2021
21. 01. 2021 Výsledky výběrových řízení ze dne 20. 1. 2021
20. 01. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
20. 01. 2021 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
20. 01. 2021 Vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového
20. 01. 2021 Záměr darování nemovitých věcí
20. 01. 2021 Záměr darování nemovitých věcí
19. 01. 2021 Úřednice/úředník na úseku správy realit odboru majetkového
18. 01. 2021 Úřednice/úředník na úseku rozvoje a podpory životního prostředí odboru životního prostředí a zemědělství
18. 01. 2021 Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly
15. 01. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
15. 01. 2021 Úřednice/úředník na úseku správy realit odboru majetkového
15. 01. 2021 Vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu
15. 01. 2021 Úřednice/úředník na úseku územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu
15. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení
14. 01. 2021 Zveřejnění návrhu koncepce
14. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 14. 1. 2021
14. 01. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti
13. 01. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
13. 01. 2021 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - tularémie zajíců v Kraji Vysočina
12. 01. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
12. 01. 2021 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
12. 01. 2021 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
11. 01. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
11. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení (posunutí lhůty pro vyjádření)
11. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
11. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 8. 1. 2021
11. 01. 2021 Úřednice/úředník na úseku ekonomicko-technické agendy odboru zdravotnictví
11. 01. 2021 Úřednice/úředník na úseku hospodářské správy oddělení hospodářské správy
08. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení možnosti převzetí písemnosti
08. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
08. 01. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
08. 01. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
07. 01. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
07. 01. 2021 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
06. 01. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
06. 01. 2021 Vyjádření Cenia k žádosti o integrované povolení

XML