Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí
15. 04. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
14. 04. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
14. 04. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
14. 04. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška
12. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
12. 04. 2021 Vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence odboru sociálních věcí
12. 04. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
12. 04. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
09. 04. 2021 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
08. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
08. 04. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
08. 04. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
08. 04. 2021 Úřednice/úředník na úseku vnitřní správy – matrikářka/ matrikář oddělení ostatních správních činností
08. 04. 2021 Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Sázava
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
07. 04. 2021 Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti Kraje Vysočina v oblasti dopravního plánování a realizace veřejných zakázek odboru dopravy a silničního hospodářství
07. 04. 2021 Úřednice/úředník na úseku silniční dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství
07. 04. 2021 Záměr darování nemovitého majetku
07. 04. 2021 Záměr darování nemovitého majetku
07. 04. 2021 Záměr darování nemovitého majetku
07. 04. 2021 Záměr darování nemovitého majetku
07. 04. 2021 Záměr darování nemovitého majetku
07. 04. 2021 Záměr darování nemovitého majetku
06. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
06. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
06. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
06. 04. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
06. 04. 2021 Ředitelka/ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
01. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - stavební povolení
01. 04. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
01. 04. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
01. 04. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
31. 03. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
31. 03. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
31. 03. 2021 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
30. 03. 2021 Úřednice/úředník na úseku územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška
29. 03. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
29. 03. 2021 Aukční vyhláška
28. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 3. 2021.
26. 03. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
26. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška ozná..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
24. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
24. 03. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

XML