Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku.
03. 07. 2020 Záměr darování nemovitého majetku.
02. 07. 2020 Úřednice/úředník v oblasti SF EU se zaměřením na administraci Programu spolupráce Interreg V-A AT-CZ
02. 07. 2020 Záměr směny nemovitého majetku
01. 07. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
01. 07. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
01. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021, 2022 a 2023
01. 07. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
01. 07. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
01. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2019
30. 06. 2020 Úřednice/úředník na úseku kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
30. 06. 2020 Úřednice/úředník na úseku silniční dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství
29. 06. 2020 Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
29. 06. 2020 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
29. 06. 2020 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
29. 06. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
29. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
29. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
29. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
26. 06. 2020 Výsledky výběrových řízení ze dne 24. 6. 2020
26. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
26. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
26. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
26. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
26. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
25. 06. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
24. 06. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
24. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
24. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
24. 06. 2020 Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly
24. 06. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
24. 06. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku
24. 06. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku
23. 06. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
23. 06. 2020 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
23. 06. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
22. 06. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
22. 06. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
22. 06. 2020 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
22. 06. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
22. 06. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
22. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
22. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
22. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
19. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
19. 06. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
19. 06. 2020 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
19. 06. 2020 Krajský soud v Brně, sp.zn. 67 A 3_2020_22
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí
18. 06. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

XML