Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
02. 04. 2020 VPS - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - obecní policie - podruhé.pdf
02. 04. 2020 VPS - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - zrušení VPS - obecní policie.pdf
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška Aktualizace č. 4 ZÚR kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
01. 04. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
01. 04. 2020 Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Rokytná v říčním km 84,020 – 87,805
01. 04. 2020 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
31. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
31. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
31. 03. 2020 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
31. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
31. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
31. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
31. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
31. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
31. 03. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
31. 03. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
31. 03. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku
30. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
30. 03. 2020 Zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Kraje Vysočina
27. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost
27. 03. 2020 Rozhodnutí o vykonávání nezbytné péče o děti za nouzového stavu – rozšíření okruhu profesí
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
25. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
25. 03. 2020 Rozhodnutí o určení dalších škol a školských zařízení
24. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
23. 03. 2020 Prosloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání stanovenou dle § 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší, a to do 30. 06. 2020
23. 03. 2020 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace - COVID-19
20. 03. 2020 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
19. 03. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
19. 03. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
18. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
18. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
18. 03. 2020 Závěr zjišťovacího řízení koncepce
18. 03. 2020 Úřední hodiny
18. 03. 2020 Rozhodnutí o určení škol a školských zařízení
17. 03. 2020 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
17. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
16. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
16. 03. 2020 Dokument "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍ..." již není dostupný.
16. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
16. 03. 2020 Vyrozumění o podaném odvolání
13. 03. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
13. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
13. 03. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
12. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
12. 03. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

XML