Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Usnesení
30. 11. 2021 Usnesení
30. 11. 2021 STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
30. 11. 2021 STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
30. 11. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
30. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
27. 11. 2021 Úřednice/úředník na úseku ochrany přírody a agenda CITES odboru životního prostředí a zemědělství
25. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení, oznámení o zveřejnění, žádost o zveřejnění a rozeslání žádosti ve věci vydání integrovaného povolení
25. 11. 2021 Změna mimořádných veterinárních opatření - nařízení SVS - k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků na území České republiky
25. 11. 2021 Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022
25. 11. 2021 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022
25. 11. 2021 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy, tzv. ptačí chřipky) na území České republiky
24. 11. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
23. 11. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
22. 11. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení
22. 11. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
22. 11. 2021 Úřednice/úředník na úseku správy komunikací a investic odboru dopravy a silničního hospodářství
22. 11. 2021 Záměr prodeje nemovitého majetku
19. 11. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
19. 11. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
19. 11. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
18. 11. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
18. 11. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
18. 11. 2021 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
18. 11. 2021 Záměr propachtování nemovitého majetku
16. 11. 2021 Seznámení s podklady rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.
16. 11. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
15. 11. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
15. 11. 2021 Úřednice/úředník na úseku koncepce vzdělávání (rozvojová opatření) odboru školství, mládeže a sportu
15. 11. 2021 Úřednice/úředník na úseku školského rejstříku (mateřské a základní školství) a referent fondů EU odboru školství, mládeže a sportu
12. 11. 2021 Záměr prodeje nemovitého majetku
11. 11. 2021 Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2022
11. 11. 2021 Aktualizace návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu
10. 11. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
10. 11. 2021 Zveřejnění návrhu koncepce
10. 11. 2021 Vyhlášení výběrového řízení
10. 11. 2021 Rozhodnutí o změně rybářského revíru 461 066 Jihlava 15A
09. 11. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
09. 11. 2021 Úřednice/úředník na úseku investic v sociálních službách odboru sociálních věcí
08. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
08. 11. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
08. 11. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
08. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o chybném vyznačení doložky právní moci
05. 11. 2021 Záměr darování nemovitého majetku
05. 11. 2021 Záměr darování nemovitého majetku
05. 11. 2021 Záměr darování nemovitého majetku
05. 11. 2021 Záměr darování nemovitého majetku
05. 11. 2021 Záměr prodeje nemovitého majetku
04. 11. 2021 Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu
03. 11. 2021 Zveřejnění stanoviska koncepce

XML