Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
25. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
25. 09. 2020 Výsledky výběrových řízení ze dne 23. 9. 2020
25. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
23. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
22. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
22. 09. 2020 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
22. 09. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
22. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - usnesení o zastavení řízení
22. 09. 2020 Návrh opatření obecné povahy – Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Oslava v ř. km 58,985 – 58,821 (levý břeh) a 63,959 – 64,581 (pravý břeh)
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
21. 09. 2020 úřednice/úředník v oblasti SF EU se zaměřením na administraci Programu spolupráce Interreg V-A AT-CZ odboru regionálního rozvoje
18. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
18. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
17. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
17. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
17. 09. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
17. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informace o dokumentaci
17. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
17. 09. 2020 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
17. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
17. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
17. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
17. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
17. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
17. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
17. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
17. 09. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku
17. 09. 2020 Návrh opatření obecné povahy
17. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
16. 09. 2020 Seznámení se s podklady rozhodnutí
16. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
16. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
15. 09. 2020 Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
15. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
14. 09. 2020 Úřednice/úředník na úseku vnitřní správy - matrikářka/ matrikář oddělení ostatních správních činností
11. 09. 2020 Dokument "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍ..." již není dostupný.
11. 09. 2020 Dokument "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍ..." již není dostupný.
11. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
10. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška ozná..." již není dostupný.
09. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
09. 09. 2020 Dokument "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍ..." již není dostupný.
09. 09. 2020 Záměr výpůjčky hmotných nemovitých věcí
09. 09. 2020 Záměr darování nemovitého majetku
08. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
08. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení
08. 09. 2020 Veřejná vyhláška - vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

XML