Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu
28. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
28. 06. 2022 Vyhlášení výběrového řízení
28. 06. 2022 Úřednice/úředník na úseku účetnictví odboru ekonomického
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
24. 06. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
24. 06. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
23. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
23. 06. 2022 Výsledky výběrových řízení ze dne 22. 6. 2022
23. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
23. 06. 2022 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
21. 06. 2022 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
21. 06. 2022 Vyhlášení výběrového řízení
21. 06. 2022 Nařízení SVS - změna nařízení SVS č. j. SVS/2020/115362-J ze dne 7. 10. 2020 ve znění nařízení SVS č. j. SVS/2021/078103-J ze dne 22. 6. 2021 - k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v Kraji Vysočina
17. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
17. 06. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
16. 06. 2022 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
16. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
16. 06. 2022 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
16. 06. 2022 Úřednice/úředník na úseku analýz a statistiky odboru analýz a podpory řízení
16. 06. 2022 Odborná pracovnice/odborný pracovník projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina odboru zdravotnictví
16. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2023, 2024 a 2025
16. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2021
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška Rozhodnutí ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
14. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
14. 06. 2022 Záměr směny nemovitého majetku
13. 06. 2022 Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci - § 10d zákona
13. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
13. 06. 2022 STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
13. 06. 2022 Dokument "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍ..." již není dostupný.
13. 06. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
13. 06. 2022 Vyhlášení výběrového řízení
10. 06. 2022 Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí
10. 06. 2022 VPS - Moravské Budějovice s obcemi
10. 06. 2022 Záměr darování nemovitého majetku
09. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
09. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
09. 06. 2022 Vyhlášení výběrového řízení
07. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
07. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
07. 06. 2022 Dokument "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍ..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Úřednice/úředník na úseku majetkoprávní agendy odboru majetkového
07. 06. 2022 Záměr pronájmu nemovitého majetku
07. 06. 2022 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
07. 06. 2022 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
07. 06. 2022 Vyhlášení výběrového řízení
03. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
03. 06. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2022
03. 06. 2022 Úřednice/úředník na úseku sociální práce odboru sociálních věcí
02. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

XML