Kraj Vysočina

Kraj
Morava

http://kr-vysocina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Datová schránka: ksab3eu
E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz, posta@kr-vysocina.cz

Podřízené úřední desky

Okres Jihlava‎ Okres Třebíč Okres Havlíčkův brod Okres Pelhřimov Okres Žďár nad Sázavou

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Ukonceni_platnosti_MVO_17_1_2019_prevence_SLAK_a_moru_malych_prezvykavcu.pdf
18. 01. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
17. 01. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2019
15. 01. 2019 Stanovisko dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
15. 01. 2019 úřednice/úředník na úseku silničního hospodářství odboru dopravy a silničního hospodářství
15. 01. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
10. 01. 2019 Oznámení o době a místě konání dodatečných voleb
09. 01. 2019 Zveřejnění záměrů na poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí - § 10c zákona
09. 01. 2019 Úřednice/úředník na úseku správy realit odboru majetkového
09. 01. 2019 Úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru majetkového
09. 01. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
08. 01. 2019 Závěr zjišťovacího řízení koncepce
08. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podanému odvolání
08. 01. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
08. 01. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
07. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
05. 01. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
05. 01. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
04. 01. 2019 Úřednice/úředník na úseku ekonomické agendy, kontroly a metodiky odboru zdravotnictví
03. 01. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
03. 01. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
03. 01. 2019 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
03. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení
03. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Chotěboř a městysem Libice nad Doubravou
21. 12. 2018 Návrh opatření obecné povahy
21. 12. 2018 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy - afrického moru prasat na území ČR
21. 12. 2018 Záměr darování nemovitého majetku
21. 12. 2018 Záměr darování nemovitého majetku
21. 12. 2018 Záměr darování nemovitého majetku
21. 12. 2018 Záměr darování nemovitého majtku
21. 12. 2018 Záměr prodeje nemovitého majetku
20. 12. 2018 Záměr darování nemovitého majetku
20. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
19. 12. 2018 Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí
19. 12. 2018 Místní úprava provozu - opatření obecné povahy
19. 12. 2018 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
18. 12. 2018 Dokument "Rozhodnutí..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Výsledky výběrových řízení ze dne 17. 12. 2018
18. 12. 2018 STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
18. 12. 2018 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
18. 12. 2018 Rozhodnutí MZe o odvolání
18. 12. 2018 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
18. 12. 2018 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
18. 12. 2018 Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení
18. 12. 2018 Vyhlášení výběrového řízení
18. 12. 2018 Vyhlášení výběrového řízení
17. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
14. 12. 2018 Dokument "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍ..." již není dostupný.
14. 12. 2018 Záměr darování nemovitého majetku

XML