Město Šluknov

Město, městys, obec, MČ
Okres Děčín

http://mesto-sluknov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šluknov
nám. Míru 1
407 77 Šluknov

Datová schránka: 8jkbbf3
E-mail: urad@mesto-sluknov.cz, podatelna@mesto-sluknov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2020 Zřízení telefoního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
21. 09. 2020 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje
16. 09. 2020 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Dolní Poustevna"
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
15. 09. 2020 Záměr města Šluknov pronajmout nebytové prostory v budově čp. 1081 Šluknov
15. 09. 2020 Záměr města Šluknov pronajmout nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží v čp. 651 Šluknov
15. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Ličartovská
15. 09. 2020 Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu - Peugeot parkoviště Sídliště
14. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
14. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje
14. 09. 2020 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Šluknov
11. 09. 2020 Záměr Rady města Šluknov pronajmout pozemky p.č. 1887, 1888, 1889 a 1891 v .ú. Šluknov
11. 09. 2020 Oznámení města Šluknov o nálezu dne 8.9.2020 - 3 koťata
11. 09. 2020 Oznámení města Šluknov o nálezu dne 10.9.2020 - kotě - napadá na pravou zadní nohu
09. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na funkci úředníka - samostatného odborného pracovníka(ce) Odboru ekonomického Měú Šluknov
08. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení "Vodovod Mikulášovice"
08. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení "Kanalizace Mikulášovice"
07. 09. 2020 Opatření obecné povahy - Lesnický den - školní arboretum
07. 09. 2020 Opatření obecné povahy - Hubertská jízda
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení "DC Císařský, ppč. 437/60, nové kNN, IV-12-4019092"
04. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
02. 09. 2020 Záměr města Šluknov prodat pozemek pro výstavbu rodinného domu parc. č. 398/8 v k.ú. Nové Hraběcí
02. 09. 2020 Záměr města Šluknov prodat pozemek pro výstavbu rodinného domu parc. č. 943 v k.ú. Království
01. 09. 2020 Oznámení města Šluknov o nálezu dne 24.8.2020 - 3 klíče s růžovou gumičkou
01. 09. 2020 Záměr města Šluknov prodat pozemky parc. č. 2739/4 a parc. č. 13122/3 7 v k.ú. Císařský
01. 09. 2020 Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. díl "c" oddělen z p.p.č. 2958/2 v k.ú. Království
01. 09. 2020 Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. díl "c" oddělen z p.p.č. 2950/1 v k.ú. Císařský
01. 09. 2020 Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. díl "a" oddělen z p.p.č. 2769/3 v k.ú. Království
01. 09. 2020 Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. díl "a" oddělen z p.p.č. 577 v k.ú. Rožany
01. 09. 2020 Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. díl "b" oddělen z p.p.č. 577 v k.ú. Rožany
01. 09. 2020 Záměr města Šluknov směnit pozemek parc. č. 577/5 v k.ú. Rožany
01. 09. 2020 Záměr města Šluknov směnit pozemek parc. č. díl "b" oddělen z p.p.č. 2739 v k.ú. Císařský
01. 09. 2020 Záměr města Šluknov směnit pozemek parc. č. díly "d+e" odděleny z p.p.č. 2739 v k.ú. Císařský
31. 08. 2020 Informace o přijatých usneseních z 51. schůze Rady města Šluknov
31. 08. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - cyklistický závod Tour de Zeleňák 2020
28. 08. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu DSO SEVER na rok 2020 až 2022
26. 08. 2020 Aukční vyhláška ÚZSVM - pozemek parc. č. 644/2 Šluknov
26. 08. 2020 Rozpočtové opatření DSO SEVER č. 2
26. 08. 2020 Závěrečný účet DSO SEVER za rok 2019
26. 08. 2020 Rozpočtové opatření DSO SEVER č. 1
26. 08. 2020 Rozpočet DSO SEVER na rok 2020
19. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - Š..." již není dostupný.
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Úst. kraje dne 2.-3.10.2020
14. 08. 2020 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2020
14. 08. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku z vlastnictví Města Šluknov - p.p.č. 313/5
14. 08. 2020 Informace o přijatých usneseních z 50. schůze Rady města Šluknov
14. 08. 2020 Záměr města Šluknov prodat pozemek pro výstavbu RD p.p.č. 2721/26 v k.ú. Šluknov

XML