Město Šluknov

Město, městys, obec, MČ
Okres Děčín

http://mesto-sluknov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šluknov
nám. Míru 1
407 77 Šluknov

Datová schránka: 8jkbbf3
E-mail: urad@mesto-sluknov.cz, podatelna@mesto-sluknov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Zrušení Výběrového řízení na funkci tajemníka/tajemnice Městského úřadu Šluknov
13. 09. 2019 Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 528/6 v k.ú. Šluknov
13. 09. 2019 Záměr města Šluknov prodat pozemky parc. č. 535 a parc. č. 536 v k.ú. Šluknov
13. 09. 2019 Výběrové řízení na funkci úředníka - odborného pracovníka Odboru ekonomického Městského úřadu Šluknov
13. 09. 2019 Informace o přijatých usneseních z 25. schůze Rady města Šluknov
12. 09. 2019 Dražební vyhláška čj. 164 EX 3780/18-67 - nemovistosti v k.ú. Šluknov
12. 09. 2019 Záměr města Šluknov prodat pozemek p.č. 2797/3 v k.ú. Císařský
12. 09. 2019 Záměr města Šluknov prodat pozemek p.č. 976/1 v k.ú. Šluknov
12. 09. 2019 Záměr města Šluknov směnit pozemek p.č. 1250/7 v k.ú. Šluknov
10. 09. 2019 Oznámení města Šluknov o nálezu dne 2.9.2019 - pes - francouzský buldog
10. 09. 2019 Oznámení města Šluknov o nálezu dne 5.9.2019 - 2 koťata - světlé a černobílé mourovaté
09. 09. 2019 Záměr města Šluknov prodat pozemky parc.č. 1547/7 a parc. č. 1547/8 v k.ú. Šluknov
09. 09. 2019 Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. díl "a" z p.p.č. 1962/4 v k.ú. Království
09. 09. 2019 Záměr města Šluknov směnit pozemky parc.č. 2442/3 a parc.č. 3181 v k.ú. Císařský
06. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj. 41508/2019-MZE-16212
06. 09. 2019 Informace o přijatých usneseních z 24. schůze Rady města Šluknov
06. 09. 2019 Záměr města Šluknov prodat pozemky p.č. 820 a 819 v k.ú. Kunratice u Šluknova
26. 08. 2019 Informace o přijatých usneseních z 23. schůze Rady města Šluknov
26. 08. 2019 Oznámení města Šluknov o nálezu dne 15.8.2019 - pes - kříženec tmavé barvy, hladkosrstý, tenký obojek
26. 08. 2019 Výběrové řízení na funkci tajemníka/tajemnice Městského úřadu Šluknov - vedoucího úřadu
20. 08. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a konání veřejného projednání
16. 08. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výběrové řízení - pozemek p. č. 389, zahrada a pozemek p. č. 390 v kú. Šluknov
14. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška čj...." již není dostupný.
12. 08. 2019 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 8 za rok 2019
09. 08. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku pro stavbu rodinného domu - pč. 225, kú. Království
08. 08. 2019 Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov
08. 08. 2019 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2019
06. 08. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
05. 08. 2019 Výběrové řízení na funkci úředníka - odborného zamětnance Odboru sociálních věcí MěÚ Rumburk
02. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Lesnický den - školní arboretum
02. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Hubertská jízda
02. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Veteránem severem - výstava vozidel
01. 08. 2019 Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov
31. 07. 2019 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 7 za rok 2019
31. 07. 2019 Opatření obecné povahy - cyklistický závod "Tour de Zeleňák 2019"
29. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška čj...." již není dostupný.
29. 07. 2019 Oznámení města Šluknov o nálezu dne 28.7.2019 - pes - kříženec, dlouhosrstý, malá rasa, bílý čumák a tlapky
23. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov
18. 07. 2019 Oznámení zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce chodníku ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov - I. etapa
17. 07. 2019 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 6 za rok 2019
17. 07. 2019 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2019
16. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
16. 07. 2019 Informace o přijatých usneseních z 20. schůze Rady města Šluknov
16. 07. 2019 Záměr pronájmu prostor k podnikání - Restaruace Club v Domě kultury
16. 07. 2019 Informace o přijatých usneseních z 5. zasedání Zastupitelstva města Šluknov
16. 07. 2019 Záměr Rady města Šluknov pronajmout pozemek p. p. č. 1720/1 v k. ú. Šluknov a část p. p. č. 1316/1 v k. ú. Císařský
16. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. 07. 2019 Záměr prodeje nemovitosti - dům č. p. 209
16. 07. 2019 Záměr prodeje nemovitosti - dům č. p. 108 a 109

XML