Obec Šanov (Zlín)

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://sanov-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šanov
Šanov 77
763 21 Šanov

Datová schránka: k74bbkk
E-mail: ousanov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č.6
23. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 5
20. 03. 2020 ROZHODNUTÍ Zlínského kraje
20. 03. 2020 MImořádná nařízení vlády
12. 03. 2020 Omezení autobusové linkové dopravy
10. 03. 2020 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví
06. 03. 2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - COVID - 19
02. 03. 2020 Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje - " COVID - 19"
02. 03. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21. 02. 2020 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek(BPEJ) v katastrálním území Šanov
17. 01. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Šanov
09. 01. 2020 Záměr na prodej obecního pozemku
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Šanov č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Šanov č. 1/2019 o místním popaltku ze psů
21. 12. 2019 Pozvánka na VIII/2019 zasedání zastupitelstva obce Šanov dne 17.prosince 2019 v 19.15 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Šanov
08. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Šanov na období 2020- 2023
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Šanov na rok 2020
29. 11. 2019 Nové autobusové jízdní řády od 16.12.2019 do 12.12.2020
11. 11. 2019 Záměr na prodej obecního pozemku
11. 11. 2019 Záměr na prodej obecního pozemku
22. 10. 2019 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2018
15. 10. 2019 Projekt " Mobilní kontejnerová úpravna pitné vody "
11. 10. 2019 Pozvánka na VII/2019 zasedání zastupitelstva obce Šanov dne 16.října 2019
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství -Opatření obecné povahy
29. 08. 2019 Pozvánka na VI/2019 zasedání zastupitelstva obce Šanov
20. 08. 2019 Záměr na prodej pozemku
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení " Cykloturistická trasa Šanov-Horná Súča,II.etapa"
16. 07. 2019 Projekt " Spoznaj prirodne a kultúrne bohatství svojho suseda na bicykli "
16. 07. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Šanov za rok 2018
16. 07. 2019 Pozvánka na IV/2019 zasedání zastupitelstva obce Šanov dne 7.3.2019
16. 07. 2019 Pozvánka na III. zasedání zastupitelstva obce Šanov dne 11.února 2019
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování stavebního řízení " Cykloturistická trasa Šanov-Horná Súča"
09. 07. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Šanov za rok 2018
13. 06. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu " Stavební úpravy MK K Vleku,Šanov"
03. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Bojkovsko, sdružení měst a obcí
03. 06. 2019 Pozvánka na V/2019 zasedání zastupitelstva obce Šanov dne 11.června 2019
17. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
09. 05. 2019 Projekt " Revitalizace areálu bývalé vodárny k.ú. Šanov"
09. 05. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
09. 05. 2019 Pozvánka na II/2018 zasedání zastupitelstva obce Šanov konané dne 10.12.2018 v 18.00 hod. zasedací místnosti Obecního úřadu Šanov
09. 05. 2019 Pozvánka na I/2018 zasedání zastupitelstva obce Šanov dne 7.11.2018
09. 05. 2019 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šanov dne 29.10.2018
09. 05. 2019 Počet členů Zastupitelstva obce Šanov pro následující volební období
09. 05. 2019 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2017
09. 05. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitosti
09. 05. 2019 Střednědobý výhled obce Šanov na období 2019-2022
09. 05. 2019 Záměr na směnu obecního pozemku
09. 05. 2019 Záměr na prodej obecního pozemku
09. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Šanov za rok 2018
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2019

XML