Obec Vlastějovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Kutná Hora

http://vlastejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vlastějovice
Vlastějovice 75
285 23 Vlastějovice

Datová schránka: e7ybjis
E-mail: podatelna@vlastejovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 10. 2019 Záměr prodat a koupit pozemky k.ú. Vlastějovice
20. 10. 2019 Záměr prodat a koupit pozemky k.ú. Vlastějovice
19. 10. 2019 Záměr prodat pozemek 163/39 k.ú.Vlastějovice
19. 10. 2019 Záměr prodat pozemek 163/39 k.ú.Vlastějovice
11. 10. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory - garáž
11. 10. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory - garáž
08. 10. 2019 Záměr pronajmout garáž v areálu Agra Vlastějovice
07. 10. 2019 Záměr prodat a koupit pozemky v k.ú. Kounice
04. 10. 2019 Záměr pronajmout hostinec
04. 10. 2019 Záměr prodat pozemky 163/54, 163/39 k.ú. Vlastějovice
04. 10. 2019 Záměr prodat pozemky st.312, 739/1 k.ú. Vlastějovice
04. 10. 2019 Záměr prodat pozemek 452/1 díl "a" + "b" a koupit pozemek 452/4 díl "c" vše k.ú. Vlastějovice
04. 10. 2019 Záměr pronajmout hostinec
04. 10. 2019 Záměr prodat pozemky 163/54, 163/39 k.ú. Vlastějovice
04. 10. 2019 Záměr prodat pozemky st.312, 739/1 k.ú. Vlastějovice
04. 10. 2019 Záměr prodat pozemek 452/1 díl "a" + "b" a koupit pozemek 452/4 díl "c" vše k.ú. Vlastějovice
03. 10. 2019 Záměr prodat a koupit pozemky k.ú. Vlastějovice
03. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územ.rozvoje Stř.kraje
02. 10. 2019 Záměr prodat pozemek 163/39 k.ú.Vlastějovice
28. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí prodloužení st.povolení Vodovod Vlastějovice I.etapa
28. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí prodloužení st.povolení Vodovod Vlastějovice I.etapa
26. 09. 2019 Clonový odstřel
26. 09. 2019 Clonový odstřel
24. 09. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory - garáž
23. 09. 2019 Clonový odstřel
20. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví - ČEZ
17. 09. 2019 Záměr pronajmout hostinec
17. 09. 2019 Záměr prodat pozemky 163/54, 163/39 k.ú. Vlastějovice
17. 09. 2019 Záměr prodat pozemky st.312, 739/1 k.ú. Vlastějovice
17. 09. 2019 Záměr prodat pozemek 452/1 díl "a" + "b" a koupit pozemek 452/4 díl "c" vše k.ú. Vlastějovice
16. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška obce 2/2007 o nakládání s odpadem, stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů
13. 09. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné rok 2018
13. 09. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné rok 2018
12. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí prodloužení st.povolení Vodovod Vlastějovice I.etapa
11. 09. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
07. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
07. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení Vodovod Vlastějovice II.etapa
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení Vodovod Vlastějovice II.etapa
05. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
05. 09. 2019 Pozvánka ZO 4.9.2019
05. 09. 2019 Záměr prodat pozemky a záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
05. 09. 2019 Pozvánka ZO 4.9.2019
05. 09. 2019 Záměr prodat pozemky a záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
01. 09. 2019 Lesy ČR - Informace o odborném lesním hospodáři
01. 09. 2019 Lesy ČR - Informace o odborném lesním hospodáři
29. 08. 2019 Pozvánka ZO 4.9.2019
25. 08. 2019 Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-6024486/1
25. 08. 2019 Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-6024486/1

XML